Vé thưởng nội địa của các hãng hàng không thuộc JAL Group (Đối với các chuyến bay khởi hành vào/trước ngày 11 tháng 4 năm 2023)

Vé thưởng cho các chuyến bay nội địa của JAL Group bắt đầu từ 6.000 dặm đối với hành trình một chiều và 12.000 dặm đối với hành trình khứ hồi

Thông tin

Do những thay đổi trong hệ thống giá vé nội địa Nhật Bản, các quy định sẽ thay đổi đối với các chuyến bay khởi hành vào hoặc sau ngày 12 tháng 4 năm 2023.

Vé được xuất theo quy định hiện hành chỉ có giá trị đến ngày 11 tháng 4 năm 2023. Không thể được sử dụng các vé này từ ngày 12 tháng 4 năm 2023 trở về sau. Nếu bạn không có kế hoạch sử dụng vé trước ngày 11 tháng 4 năm 2023, vui lòng yêu cầu hoàn tiền trước khi chuyến đi của bạn bắt đầu.

Please scroll horizontally.

Số dặm cần thiết

Cấp độ số dặm cần thiết được chia thành ba khu vực khác nhau dựa trên đường bay.
Có thể đổi vé thưởng cho các Khu vực A và B với số dặm ít hơn nếu yêu cầu đổi thưởng được thực hiện từ trang web của JAL trong thời gian khuyến mãi.

Vé thưởng Hạng Phổ thông

Áp dụng từ 12.000 dặm (ở mức thưởng tiêu chuẩn)
(12.000 dặm cho khứ hồi / 6.000 dặm cho một chiều)

Vui lòng tham khảo Bảng dặm vé thưởng nội địa của JAL Group.

Vé thưởng Hạng J

Mỗi hành khách cần thêm 2.000 dặm trên mỗi chặng bay, ngoài số dặm cần thiết cho vé thưởng Hạng Phổ thông

  • Điều kiện và điều khoản riêng có thể được áp dụng cho vé thưởng đổi bằng dặm bay ít hơn và các chương trình khuyến mãi khác.
  • Vé thưởng được cấp cho trẻ em và em bé ngồi ghế riêng yêu cầu số dặm tương đương với số dặm cho vé thưởng được cấp cho người lớn.

Hiệu lực

  • Vé thưởng nội địa của các hãng hàng không thuộc JAL Group chỉ có hiệu lực đối với chuyến bay được đặt ban đầu.
  • Nếu thay đổi đặt chỗ được thực hiện trước thời hạn thay đổi đặt chỗ, vé thưởng sẽ có hiệu lực trong 1 năm, kể từ ngày xuất vé ban đầu (ngày đã hoàn tất việc khấu trừ số dặm).
  • Vé thưởng phải được sử dụng trong thời gian còn hiệu lực, bất kể chuyến bay bị hủy hoặc chỉ hoạt động vào một số ngày nhất định hoặc mùa nhất định.
  • Vé thưởng được đổi bằng số dặm bay ít hơn hoặc theo các chương trình khuyến mãi khác phải được sử dụng trong thời gian khuyến mãi hợp lệ.
  • Nếu bạn không bay chuyến bay đã đặt vào đúng ngày, vé thưởng sẽ mất hiệu lực. Trong trường hợp này, số dặm đã khấu trừ sẽ không được hoàn trả và không thể đổi sang phần thưởng khác.
  • Điều kiện và điều khoản riêng có thể được áp dụng cho vé thưởng đổi bằng dặm bay ít hơn và các chương trình khuyến mãi khác.

Please scroll horizontally.