Đặt chỗ trên chuyến bay của Fuji Dream Airlines (FDA)

Thời hạn đăng ký

Đặt chỗ được chấp nhận sau khi lịch bay được quyết định* cho đến khi hết giờ làm việc của tổng đài ở mỗi khu vực 1 ngày trước ngày khởi hành (giờ Nhật Bản).

  • Thông tin chi tiết về lịch bay có thể xem tại đường dẫn bên dưới.
  • Các chuyến bay liên danh do Fuji Dream Airlines khai thác sẽ áp dụng Dịch vụ đặt trước vé thưởng nội địa Nhật Bản dành cho hội viên JMB Diamond và JGC Premier.

Đặt chỗ / đăng ký

Yêu cầu đặt chỗ phải được thực hiện bằng cách gọi đến Bộ phận đặt vé thưởng nội địa JMB. (Đặt chỗ sẽ không được chấp nhận qua trang web của JAL.)

Yêu cầu tại các khu vực châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Phi, châu Á và châu Đại Dương phải được thực hiện qua Trung tâm thẻ hội viên JMB.

Đường bay

Số dặm cần thiết

Vé thưởng cho các chuyến bay do Fuji Dream Airlines khai thác sẽ yêu cầu số dặm bằng số dặm cần thiết cho các chuyến bay do JAL khai thác.
Vui lòng tham khảo “Bảng dặm vé thưởng nội địa của JAL Group.”

Điều kiện ưu đãi

  • Các chuyến bay liên danh do Fuji Dream Airlines khai thác không áp dụng Ưu đãi giảm dặm cho hội viên JALCARD navi.
  • Các chuyến bay liên danh do Fuji Dream Airlines khai thác được áp dụng cho Vé thưởng JMB Diamond chỉ dành cho các hội viên JMB Diamond.

Yêu cầu vé thưởng JMB Diamond phải được thực hiện bằng cách gọi đến Bộ phận đặt vé thưởng nội địa JMB hoặc Trung tâm thẻ hội viên JMB.

Dịch vụ tại sân bay và trên chuyến bay

Thông tin về đặt chỗ trên trang web của JAL (Đối với các chuyến bay khởi hành vào/trước ngày 11 tháng 4 năm 2023)

  • Đặt chỗ và các thay đổi đặt chỗ phải được thực hiện qua điện thoại. Đặt chỗ mới sẽ không được chấp nhận qua trang web của JAL.
  • Đối với các hành trình có chuyến bay đến/từ Shizuoka, chức năng xác nhận/hủy đặt chỗ (hoàn vé) và lựa chọn chỗ ngồi chưa có trên trang web JAL.

Lưu ý

  • Xin lưu ý rằng số lượng ghế dành cho vé thưởng chỉ có hạn. (Có khả năng chỗ dành cho vé thưởng có thể không có tại thời điểm mở đặt chỗ.)
    Ngay cả khi còn chỗ dành cho vé thường, thì vẫn không thể sử dụng cho vé thưởng.
  • Vé thưởng cho các chuyến bay do Fuji Dream Airlines khai thác không thể sử dụng được trên chặng bay nội địa Nhật Bản của vé thưởng quốc tế.

Đối với các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc đổi thưởng, thời hạn hiệu lực, thay đổi hoặc hủy và hoàn vé thưởng, các quy định liên quan đến Vé thưởng nội địa của JAL Group Airlines sẽ được áp dụng.