Vé thưởng nội địa của các hãng hàng không thuộc JAL Group

Vé thưởng cho các chuyến bay nội địa của JAL Group bắt đầu từ 6.000 dặm đối với hành trình một chiều và 12.000 dặm đối với hành trình khứ hồi

Please scroll horizontally.

Hành khách đủ điều kiện nhận thưởng

Hội viên JMB và người thân đủ điều kiện sử dụng vé thưởng.

  • Đối với hội viên ở khu vực Nhật Bản đã đăng ký Chương trình gia đình JALCARD, thành viên chính, vợ/chồng của thành viên chính, người thân có quan hệ huyết thống trong vòng hai thế hệ hoặc vợ/chồng của anh/chị/em dâu/rể của thành viên chính đều có thể sử dụng vé thưởng được quy đổi từ số dặm tổng hợp của gia đình. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo lưu ý về việc đổi dặm lấy thưởng theo Chương trình gia đình JALCARD.
  • Đối với hội viên ở khu vực khác ngoài Nhật Bản, vui lòng tham khảo lưu ý về việc đổi dặm lấy thưởng bằng số dặm tổng hợp của Câu lạc bộ gia đình JAL.

Hành trình

Một vé thưởng có thể bao gồm 1 chặng bay hoặc 2 chặng bay bất kỳ.

  • Chỉ áp dụng cho các chuyến bay không dừng hoặc chuyến bay thẳng.
  • Sân bay Haneda và Narita ở Tokyo được xem là cùng một thành phố, cũng như sân bay Itami và Kansai ở Osaka.

Hai chặng bay trong một vé thưởng (Yêu cầu số dặm cần thiết cho 2 chặng bay.)

Một chặng bay trong một vé thưởng (Yêu cầu số dặm cần thiết cho 1 chặng bay.)

Hai vé thưởng (Yêu cầu số dặm cần thiết cho hai vé thưởng dành cho 2 chặng bay.)

Yêu cầu số dặm cần thiết cho hai vé thưởng.

Vé thưởng HẠNG J

Mỗi người cần thêm 2.000 dặm cho mỗi chặng bay để đổi vé thưởng Hạng J.

Những ngày hạn chế sử dụng vé thưởng

Vui lòng xem lại Những ngày hạn chế sử dụng đối với Vé thưởng nội địa của JAL Group.

Please scroll horizontally.