Vé thưởng nội địa của các hãng hàng không thuộc JAL Group

Vé thưởng cho các chuyến bay nội địa của JAL Group bắt đầu từ 6.000 dặm đối với hành trình một chiều và 12.000 dặm đối với hành trình khứ hồi

Please scroll horizontally.

Cách làm thủ tục check-in tại sân bay

Vào ngày bay, vui lòng thực hiện các bước sau.

  • Khi hội viên JMB là người đi và quên mang theo thẻ hội viên JMB hoặc JALCARD của mình, vé thưởng sẽ bị vô hiệu và không thể sử dụng được.
  • Khi hành khách là thành viên gia đình của hội viên JMB, hội viên JMB phải thông báo trước cho hành khách về mã đặt chỗ và số đơn hàng. Nếu hành khách quên mang theo mã đặt chỗ và mã đơn hàng vào ngày khởi hành, thì hành khách sẽ không thể sử dụng vé thưởng.

Please scroll horizontally.