Sử dụng số dặm của bạn tại sân bay vào ngày bay!

Nâng hạng dịch vụ vé mua, vé thưởng bằng dặm!

Bạn có thể nâng hạng vé đã mua bằng dặm bay!

Áp dụng phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL khi làm thủ tục tại sân bay vào ngày khởi hành.
Có thể sử dụng dịch vụ này khi còn ghế trống ở hạng dịch vụ cao hơn kế tiếp so với hạng ghế ghi trong vé đã mua.

Bạn có thể nâng hạng Vé thưởng bằng dặm bay!

Áp dụng phần thưởng nâng hạng khi làm thủ tục tại sân bay vào ngày khởi hành.
Có thể sử dụng dịch vụ này khi còn ghế trống ở hạng dịch vụ cao hơn kế tiếp so với hạng dịch vụ của vé thưởng.

Thanh toán Phí hành lý quá cước bằng dặm JMB!

Số dặm JMB có thể được dùng để thanh toán phí hành lý quá cước trên các chuyến bay quốc tế của JAL.