Cấp độ hội viên oneworld tương ứng cho các hội viên Câu lạc bộ JAL Global

Với cấp độ hội viên oneworld tương ứng, hội viên Câu lạc bộ JAL Global (JGC) được hưởng chế độ chờ ưu tiên, làm thủ tục ưu tiên, sử dụng phòng chờ, ưu tiên lên máy bay và các dịch vụ và quyền lợi đặc biệt khác khi bay với các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld.

Lưu ý

Alaska Airlines sẽ tham gia liên minh oneworld vào ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Câu lạc bộ JAL Global (JGC)

Hội viên JGC sẽ được nhận cấp độ hội viên oneworld tương ứng. Cấp độ hội viên oneworld tương ứng của hội viên JGC sẽ phụ thuộc vào cấp độ hội viên JMB FLY ON hiện có.

  • Hội viên JGC có cấp độ JMB Crystal sẽ nhận được cấp độ Sapphire của oneworld.
Hội viên JGC có cấp độ hội viên FLY ON Cấp độ hội viên oneworld
oneworld Emerald mark is stated in the lower right part of the JGC diamond card.

JGC DIAMOND

Emerald của oneworld
oneworld Emerald mark is stated in the lower right part of the JGC Premier card.

JGC PREMIER

Emerald của oneworld
oneworld Sapphire mark is stated in the lower right part of JGC Sapphire card.

JGC SAPPHIRE

Sapphire của oneworld
oneworld Sapphire mark is stated in the lower right part of the JGC Crystal card.

JGC CRYSTAL

Sapphire của oneworld
Hội viên JGC không có cấp độ hội viên FLY ON Cấp độ hội viên oneworld
oneworld Sapphire mark is stated in the lower right part of the JGC membership card.

Hội viên JGC

Sapphire của oneworld

Các Dịch vụ dành cho cấp độ hội viên oneworld

Tùy thuộc vào cấp độ hội viên oneworld của mình, bạn có thể được ưu tiên làm thủ tục lên máy bay, sử dụng phòng chờ, cũng như các dịch vụ và quyền lợi khác khi bay với các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld.

Vui lòng xuất trình xác minh cấp độ hội viên oneworld hiện tại của bạn khi bay với hãng hàng không thuộc liên minh oneworld và muốn sử dụng một dịch vụ cụ thể.

Dịch vụ dành cho các cấp độ EMERALD SAPPHIRE
Làm thủ tục ưu tiên cho Hạng Nhất Available Not available
Làm thủ tục ưu tiên cho Hạng Thương gia Available Available
Sử dụng phòng chờ Hạng Nhất Available Not available
Sử dụng phòng chờ Hạng Thương gia Available Available
Chế độ chờ và danh sách chờ ưu tiên Available Available
Ưu tiên lên máy bay Available Available
  • Bạn có thể sử dụng các dịch vụ nêu trên khi bay với các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld. Một số dịch vụ có thể không có tùy thuộc vào hãng hàng không, đường bay hoặc cơ sở sân bay.

Các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld

Alaska Airlines (AS), American Airlines (AA), British Airways (BA), Cathay Pacific (CX/KA), Finnair (AY), Iberia (IB), Malaysia Airlines (MH), Qantas (QF), Qatar Airways (QR), Royal Air Marco (AT), Royal Jordanian (RJ), S7 Airlines (S7), SriLankan Airlines (UL)

Hội viên JGC cũng có thể tận hưởng nhiều dịch vụ khác nhau (bao gồm cả việc sử dụng phòng chờ sân bay) khi bay với các hãng hàng không của JAL Group, với điều kiện xuất trình thẻ JGC.