JMB SAPPHIRE

JMB SAPPHIRE

JMB Sapphire được trao cho các hội viên JMB đáp ứng một trong các tiêu chí sau về các chuyến bay của JAL Group và liên minh oneworld khởi hành trong năm dương lịch trước đó từ tháng 1 đến tháng 12:

 • Hội viên JMB đã tích lũy ít nhất 50.000 Điểm FLY ON (bao gồm 25.000 Điểm FLY ON trên các chuyến bay của JAL Group), hoặc
 • Hội viên JMB đã đạt được ít nhất 50 chuyến bay (bao gồm ít nhất 25 chuyến bay của JAL Group) và 15.000 Điểm FLY ON
 • Chỉ các chuyến bay mà bạn sử dụng với giá vé đủ điều kiện tích lũy dặm bay JMB mới được tính vào tổng số chuyến bay đủ điều kiện để đạt cấp độ FLY ON.
 • Các dịch vụ JMB Sapphire không được sử dụng cùng với các dịch vụ của Câu lạc bộ JAL Global.
 • Xin lưu ý rằng các dịch vụ được cung cấp có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Cấp độ hội viên oneworld

Hội viên JMB FLY ON cũng sẽ nhận được các dịch vụ đặc biệt với các hãng hàng không của liên minh oneworld.

Sapphire

Hội viên JMB Sapphire sẽ có thể tận hưởng dịch vụ Sapphire của oneworld.

Thời gian sử dụng dịch vụ

Dịch vụ thứ nhất

Các hội viên có thể sử dụng các dịch vụ từ khoảng một tuần sau khi đạt cấp độ hội viên cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên

Dịch vụ thứ hai

Các dịch vụ được áp dụng cho hội viên khi nhận được thẻ cấp độ FLY ON hoặc cấp độ hội viên của bạn được thể hiện trong ứng dụng JAL cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên

Dịch vụ thứ ba

Các dịch vụ được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 của năm tiếp theo khi đạt cấp độ hội viên

 • Các dịch vụ thứ ba chỉ áp dụng cho các hội viên JMB Diamond và JGC Premier.
 • Tất cả các dịch vụ sẽ được áp dụng cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên.

Please scroll horizontally.

Thưởng dặm bay

JMB Sapphire members will receive bonus miles for every JAL Group, American Airlines, British Airways, Iberia and Malaysia Airlines (On / after July 1, 2023 (departure date) / Japan-Malaysia route) flight traveled during the JMB Sapphire eligibility period.  Để áp dụng, các chuyến bay phải được bay với giá vé đủ điều kiện để tích lũy dặm bay JMB.

Tỷ lệ tích lũy dựa trên cấp độ hội viên FLY ON

 • Chuyến bay của JAL Group: 105%
 • Chuyến bay của American Airlines: 105%
 • Chuyến bay của British Airways: 100%
 • Chuyến bay của Iberia: 50%
 • Malaysia Airlines (Japan-Malaysia route): 35%
 • Thưởng dặm bay không được thưởng cùng với số dặm thưởng được trao cho chủ sở hữu JALCARD hoặc thưởng dặm bay được trao cho các hội viên Câu lạc bộ toàn JAL Global. Hội viên đủ điều kiện nhận thưởng dặm bay này và các quyền lợi thưởng dặm bay khác sẽ được ghi có với hệ số dặm thưởng có lợi nhất.

Please scroll horizontally.