JMB SAPPHIRE

JMB SAPPHIRE

JMB Sapphire được trao cho các hội viên JMB đáp ứng một trong các tiêu chí sau về các chuyến bay của JAL Group và liên minh oneworld khởi hành trong năm dương lịch trước đó từ tháng 1 đến tháng 12:

 • Hội viên JMB đã tích lũy ít nhất 50.000 Điểm FLY ON (bao gồm 25.000 Điểm FLY ON trên các chuyến bay của JAL Group), hoặc
 • Hội viên JMB đã đạt được ít nhất 50 chuyến bay (bao gồm ít nhất 25 chuyến bay của JAL Group) và 15.000 Điểm FLY ON
 • Chỉ các chuyến bay mà bạn sử dụng với giá vé đủ điều kiện tích lũy dặm bay JMB mới được tính vào tổng số chuyến bay đủ điều kiện để đạt cấp độ FLY ON.
 • Các dịch vụ JMB Sapphire không được sử dụng cùng với các dịch vụ của Câu lạc bộ JAL Global.
 • Xin lưu ý rằng các dịch vụ được cung cấp có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Cấp độ hội viên oneworld

Hội viên JMB FLY ON cũng sẽ nhận được các dịch vụ đặc biệt với các hãng hàng không của liên minh oneworld.

Sapphire

Hội viên JMB Sapphire sẽ có thể tận hưởng dịch vụ Sapphire của oneworld.

Thời gian sử dụng dịch vụ

Dịch vụ thứ nhất

Các hội viên có thể sử dụng các dịch vụ từ khoảng một tuần sau khi đạt cấp độ hội viên cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên

Dịch vụ thứ hai

Các dịch vụ được áp dụng cho hội viên khi nhận được thẻ cấp độ FLY ON hoặc cấp độ hội viên của bạn được thể hiện trong ứng dụng JAL cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên

Dịch vụ thứ ba

Các dịch vụ được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 của năm tiếp theo khi đạt cấp độ hội viên

 • Các dịch vụ thứ ba chỉ áp dụng cho các hội viên JMB Diamond và JGC Premier.
 • Tất cả các dịch vụ sẽ được áp dụng cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên.

Please scroll horizontally.

Sử dụng phòng chờ

Chuyến bay của JAL Group

Khi xuất trình thẻ SAPPHIRE hoặc màn hình ứng dụng JAL sau khi đăng nhập, bạn và một người đồng hành sẽ có thể sử dụng bất kỳ phòng chờ sân bay nào tham gia. Bạn cũng có thể đi cùng một người đồng hành thứ ba và thứ tư đến phòng chờ bằng cách sử dụng hai phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ được xuất đổi từ số dặm JMB. Quyền sử dụng phòng chờ sân bay được giới hạn cho tối đa ba người đi cùng mỗi hội viên JMB Sapphire.
(Quyền sử dụng phòng chờ hiện không áp dụng tại Phòng chờ Hạng nhất của JAL hoặc Phòng chờ Diamond/Premier.)

 • Vui lòng xuất trình phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ cho mỗi người đối với mỗi lần sử dụng phòng chờ.
 • Không thể dùng phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ để sử dụng phòng chờ Diamond Premier, phòng chờ Hạng Nhất của JAL và các phòng chờ ở các sân bay nhất định khác.
  Để biết thêm thông tin về việc sử dụng các phòng chờ, vui lòng tham khảo phần Sử dụng phòng chờ sân bay.
 • Một số hạn chế có thể áp dụng khi bay trên các chuyến bay thuê riêng hoặc các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các dịch vụ được cung cấp trên các chuyến bay liên danh.

Các chuyến bay của thành viên trong liên minh oneworld

Khi xuất trình thẻ SAPPHIRE, bạn có thể sử dụng bất kỳ phòng chờ nào trong số 600 phòng chờ do các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld cung cấp khi khởi hành trên các chuyến bay của hãng hàng không thuộc liên minh oneworld. Bạn và một người đồng hành có thể sử dụng phòng chờ.

 • Không thể dùng phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ để sử dụng phòng chờ.
 • Để biết thêm thông tin về các phòng chờ được áp dụng khi bay trên các chuyến bay của thành viên liên minh oneworld, vui lòng hỏi nhân viên sân bay của hãng hàng không tương ứng tại thời điểm làm thủ tục.
 • Vào thời kỳ cao điểm, việc sử dụng một số phòng chờ nhất định có thể bị hạn chế do hạn chế về sức chứa. Quyền sử dụng phòng chờ được áp dụng vào ngày khởi hành khi chuyến bay tiếp theo của bạn là với một hãng hàng không thành viên oneworld. Đôi khi, quyền sử dụng một số phòng chờ do bên thứ ba điều hành thay mặt cho các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld có thể bị hạn chế. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Sử dụng phòng chờ oneworld.

Please scroll horizontally.