JMB SAPPHIRE

JMB SAPPHIRE

JMB Sapphire được trao cho các hội viên JMB đáp ứng một trong các tiêu chí sau về các chuyến bay của JAL Group và liên minh oneworld khởi hành trong năm dương lịch trước đó từ tháng 1 đến tháng 12:

 • Hội viên JMB đã tích lũy ít nhất 50.000 Điểm FLY ON (bao gồm 25.000 Điểm FLY ON trên các chuyến bay của JAL Group), hoặc
 • Hội viên JMB đã đạt được ít nhất 50 chuyến bay (bao gồm ít nhất 25 chuyến bay của JAL Group) và 15.000 Điểm FLY ON
 • Chỉ các chuyến bay mà bạn sử dụng với giá vé đủ điều kiện tích lũy dặm bay JMB mới được tính vào tổng số chuyến bay đủ điều kiện để đạt cấp độ FLY ON.
 • Các dịch vụ JMB Sapphire không được sử dụng cùng với các dịch vụ của Câu lạc bộ JAL Global.
 • Xin lưu ý rằng các dịch vụ được cung cấp có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Cấp độ hội viên oneworld

Hội viên JMB FLY ON cũng sẽ nhận được các dịch vụ đặc biệt với các hãng hàng không của liên minh oneworld.

Sapphire

Hội viên JMB Sapphire sẽ có thể tận hưởng dịch vụ Sapphire của oneworld.

Thời gian sử dụng dịch vụ

Dịch vụ thứ nhất

Các hội viên có thể sử dụng các dịch vụ từ khoảng một tuần sau khi đạt cấp độ hội viên cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên

Dịch vụ thứ hai

Các dịch vụ được áp dụng cho hội viên khi nhận được thẻ cấp độ FLY ON hoặc cấp độ hội viên của bạn được thể hiện trong ứng dụng JAL cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên

Dịch vụ thứ ba

Các dịch vụ được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 của năm tiếp theo khi đạt cấp độ hội viên

 • Các dịch vụ thứ ba chỉ áp dụng cho các hội viên JMB Diamond và JGC Premier.
 • Tất cả các dịch vụ sẽ được áp dụng cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên.

Please scroll horizontally.

Khi xuất trình thẻ SAPPHIRE của bạn tại sân bay, tất cả các dịch vụ dưới đây sẽ được cung cấp khi khởi hành trên các chuyến bay của các hãng hàng không thuộc JAL Group.

Làm thủ tục ưu tiên

Các chuyến bay nội địa của JAL Group Quầy làm thủ tục của Câu lạc bộ JAL Global (JGC)
Chuyến bay quốc tế của JAL Tại Nhật Bản: Quầy làm thủ tục của Câu lạc bộ JAL Global (JGC)*
Bên ngoài Nhật Bản: Quầy làm thủ tục Hạng Thương gia JAL
Chuyến bay của thành viên trong liên minh oneworld Quầy làm thủ tục ưu tiên hiển thị cấp độ hội viên oneworld của bạn
 • Tại các sân bay không có quầy làm thủ tục của Câu lạc bộ JAL Global (JGC), vui lòng sử dụng quầy làm thủ tục Hạng Thương gia của JAL.
 • Hội viên JMB Sapphire và một người đồng hành có thể sử dụng dịch vụ Làm thủ tục ưu tiên khi bay trên các chuyến bay nội địa của JAL Group hoặc các chuyến bay quốc tế của JAL. Khi bay trên các chuyến bay của thành viên liên minh oneworld, chỉ hội viên JMB Sapphire mới được làm thủ tục ưu tiên.
 • Một số hạn chế có thể áp dụng khi bay trên các chuyến bay thuê riêng hoặc các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các dịch vụ được cung cấp trên các chuyến bay liên danh.

Dịch vụ hành lý ưu tiên

Hội viên JMB Sapphire bay trên các chuyến bay của JAL Group hoặc các chuyến bay của thành viên liên minh oneworld sẽ được gắn thẻ ưu tiên cho hành lý.

 • Dịch vụ hành lý ưu tiên chỉ áp dụng cho hội viên JMB Sapphire.
 • Dịch vụ hành lý ưu tiên không được áp dụng khi hành lý được ký gửi tới/từ các chuyến bay do các hãng hàng không khác khai thác.
 • Một số hạn chế có thể áp dụng khi bay trên các chuyến bay thuê riêng hoặc các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các dịch vụ được cung cấp trên các chuyến bay liên danh.
 • Dịch vụ này không áp dụng cho các chuyến bay do British Airways khai thác.

Hạn mức hành lý ký gửi bổ sung

Ngoài hạn mức hành lý ký gửi tiêu chuẩn, hội viên JMB Sapphire bay trên các chuyến bay của JAL Group hoặc các chuyến bay của thành viên liên minh oneworld có thể ký gửi miễn phí hành lý bổ sung sau đây.

Các chuyến bay nội địa của JAL Group Hạn mức tiêu chuẩn + 20 kg
Chuyến bay quốc tế của JAL Hạn mức tiêu chuẩn + 1 hành lý ký gửi bổ sung (tối đa 32 kg mỗi kiện)
Chuyến bay của thành viên trong liên minh oneworld Khi đi vé Hạng Phổ thông
Hệ thống tính kiện: Hạn mức hành lý tiêu chuẩn + 1 hành lý ký gửi bổ sung (tối đa 23 kg mỗi kiện bổ sung), tổng cộng tối đa 2 kiện
*Dịch vụ này không áp dụng khi Hạn mức hành lý miễn cước tiêu chuẩn là 2 kiện.
Hệ thống cân: Hạn mức hành lý tiêu chuẩn + 15 kg
 • Hạn mức hành lý ký gửi bổ sung chỉ áp dụng cho hội viên JMB Sapphire.
 • Hạn mức hành lý ký gửi tiêu chuẩn tối đa là 32 kg mỗi kiện, ngay cả khi bay ở Hạng Phổ thông hoặc Hạng Phổ thông đặc biệt trên chuyến bay quốc tế của JAL.
 • Hạn mức hành lý ký gửi bổ sung có thể không áp dụng tùy theo loại, kích thước hoặc trọng lượng của hành lý.
 • Hạn mức hành lý ký gửi bổ sung không được áp dụng khi hành lý được ký gửi tới/từ các chuyến bay do các hãng hàng không khác khai thác.
 • Một số hạn chế có thể áp dụng khi bay trên các chuyến bay thuê riêng hoặc các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các dịch vụ được cung cấp trên các chuyến bay liên danh.

Chế độ chờ ưu tiên

Khi xuất trình thẻ SAPPHIRE của bạn, chế độ chờ ưu tiên sẽ được áp dụng khi bạn chờ một chỗ trên các chuyến bay của JAL Group hoặc các chuyến bay của thành viên liên minh oneworld tại sân bay vào ngày khởi hành.

 • Đối với các chuyến bay nội địa Nhật Bản, mã chế độ chờ ưu tiên tương tự sẽ được áp dụng cho Hạng Nhất, Hạng J, và Hạng Phổ thông.
 • Dịch vụ này có thể không được áp dụng tại một số sân bay hoặc đối với một số chuyến bay, và cũng có thể không được áp dụng trong trường hợp thời tiết xấu như bão hoặc tuyết rơi dày.
 • Dịch vụ này không được áp dụng khi bay trên các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác

Lối vào Câu lạc bộ JAL Global

Hội viên JMB Sapphire được mời sử dụng Lối vào Câu lạc bộ JAL Global khi đi trên các chuyến bay nội địa của JAL Group.
Lối kiểm tra an ninh đặc biệt nằm bên cạnh quầy làm thủ tục của Câu lạc bộ JAL Global tại Sân bay Haneda, Sân bay Itami, Sân bay New Chitose và Sân bay Fukuoka.

 • Hội viên JMB Sapphire và một người đồng hành có thể sử dụng Lối vào Câu lạc bộ JAL Global.

Ưu tiên lên máy bay

Sau khi xuất trình thẻ SAPPHIRE và thẻ lên máy bay, bạn có đặc quyền lên máy bay trước khi mọi người lên máy bay trên các chuyến bay của JAL Group và các chuyến bay của thành viên liên minh oneworld.

 • Ưu tiên lên máy bay chỉ áp dụng cho hội viên JMB Sapphire.
 • Dịch vụ này có thể không áp dụng tại một số sân bay hoặc một số chuyến bay.
 • Để biết thêm chi tiết về trình tự thông báo lên máy bay, vui lòng tham khảo đường dẫn sau.

Please scroll horizontally.