Hạn chế nhập cảnh với từng quốc gia Các biện pháp kiểm dịch

Do những thay đổi trong tình hình lây nhiễm, các biện pháp hạn chế nhập cảnh và cách ly sẽ thay đổi hàng ngày.
Vui lòng kiểm tra trước thông tin mới nhất.

Một số thông tin mới nhất trên trang web của chúng tôi có thể bằng tiếng Anh do quá trình dịch thuật.

Thông báo

Các quy tắc hạn chế nhập cảnh và cách ly của mỗi quốc gia và khu vực có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vui lòng kiểm tra các trang web của tổ chức chính phủ và đại sứ quán của các quốc gia và khu vực bạn đến cũng như quá cảnh để biết thông tin mới nhất trước chuyến đi.

Các hạn chế nhập cảnh và biện pháp kiểm dịch

Do những thay đổi trong tình hình lây nhiễm, các biện pháp hạn chế nhập cảnh và cách ly sẽ thay đổi hàng ngày.

 • Tìm kiếm của bạn sẽ được chuyển hướng đến Trang web Sherpa (một trang web bên ngoài), nơi tập hợp tất cả các qui định đi lại. Vui lòng sử dụng trang web này theo các quy định đã được công bố.
 • Thông tin hiển thị trên Sherpa có thể không cập nhật. Trước khi khởi hành, hãy nhớ kiểm tra với đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc tổ chức y tế của cả quốc gia đã cấp hộ chiếu cho bạn và quốc gia mà bạn chuẩn bị đến để biết thông tin mới nhất.

Các tiêu chí tìm kiếm

Đóng
 • (1) Lộ trình (khứ hồi / một chiều)
  (2) Chuyến bay nối chuyến (có hoặc không)
  (3) Tiêm chủng (đã hoàn thành / chưa hoàn thành)
  (4) Nước cấp hộ chiếu
  (5) Điểm đi và điểm đến
  (6) Ngày khởi hành

  *Đối với điểm xuất phát và điểm đến, vui lòng nhập tên quốc gia hoặc thành phố.

Các biện pháp hạn chế nhập cảnh và các biện pháp cách ly thường xuyên thay đổi do tính chất tiến triển của đại dịch.
Nếu giấy thông hành và giấy tờ cách ly không đầy đủ, bạn có thể không được phép nhập cảnh hoặc có thể bị từ chối lên máy bay.

Ngoài các hạn chế nhập cảnh, JAL có thể áp dụng các biện pháp đặc biệt theo yêu cầu của mỗi quốc gia.
Đối với các chuyến bay do các hãng hàng không khác khai thác (bao gồm cả các Chuyến bay liên danh), hãng hàng không khai thác có thể có các yêu cầu hoặc hạn chế lên máy bay của riêng mình. Vui lòng kiểm tra với hãng hàng không khai thác để biết thông tin mới nhất trước khi khởi hành.