Kết thúc các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời khi nhập cảnh vào Nhật Bản (Cập nhật ngày 8 tháng 5 năm 2023)

Do việc phân loại COVID-19 theo Đạo luật kiểm soát bệnh truyền nhiễm đã thay đổi vào ngày 8 tháng 5 năm 2023, tất cả các biện pháp biên giới, bao gồm các biện pháp tạm thời, để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 đã được dỡ bỏ vào ngày 8 tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, các biện pháp cách ly khi nhập cảnh vào Nhật Bản có thể được tăng cường khi cần thiết, nếu một đợt bùng phát mới xảy ra ở nước ngoài.

Vui lòng kiểm tra bên dưới để biết chi tiết.

  • Chỉ bằng tiếng Anh