Hãy cảnh giác với những trang web đáng ngờ, giả mạo Japan Airlines.

Tại Việt Nam, có một số trang web đáng ngờ, giả mạo Japan airlines với logo và sử dụng hình ảnh Japan Airlines mà chưa được cho phép. Hãy chú ý, cảnh giác với những trang web giả mạo đó.

Trang web chính thức của Japan airlines tại Việt Nam như sau: