Thông báo sửa đổi đối với “Xử lý thông tin cá nhân của các hãng hàng không thuộc JAL Group” (Chính sách về quyền riêng tư)

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng JAL Group.

Xin lưu ý rằng việc “Xử lý thông tin cá nhân của các hãng hàng không thuộc JAL Group” (Chính sách về quyền riêng tư) sẽ được sửa đổi theo quá trình thực thi Đạo luật sửa đổi về Bảo vệ thông tin cá nhân vào ngày 1 tháng 4 năm 2022.

Những thay đổi chính như sau.
  1. Bổ sung các biện pháp quản lý an toàn liên quan đến quản lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân
  2. Bổ sung một mục về “chuyển dữ liệu cho bên thứ ba ở nước ngoài”

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022

Vui lòng tham khảo trang web sau để biết chi tiết.

Bảng so sánh chính sách về quyền riêng tư cũ và mới

Please scroll horizontally.

  Cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022
1. Thu thập thông tin cá nhân và mục đích sử dụng (Bỏ qua) Không thay đổi
2. Quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân Các hãng hàng không thuộc JAL Group quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng một cách hợp lý theo “Các chính sách cơ bản của JAL Group về bảo mật thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân”.

Các hãng hàng không thuộc JAL Group quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng một cách hợp lý theo “Các chính sách cơ bản của JAL Group về bảo mật thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân”.

*Các biện pháp quản lý an toàn
(1) Các biện pháp quản lý an toàn dành cho tổ chức
Japan Airlines đã thành lập Ủy ban quản lý rủi ro và bảo mật thông tin. Ủy ban này sẽ quyết định các chính sách và biện pháp liên quan đến bảo mật thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân của JAL Group. Chúng tôi cũng đã giới thiệu một hệ thống tách biệt chặt chẽ việc quản lý Thông tin nhận dạng cá nhân với Thông tin không thể nhận dạng cá nhân nhằm giảm thiểu rủi ro và phản ứng kịp thời khi có sự cố.
(2) Các biện pháp quản lý an toàn dành cho nhân viên
Chúng tôi thường xuyên tổ chức khóa Đào tạo về bảo mật thông tin cho tất cả nhân viên của JAL Group và có được Xác nhận bằng văn bản liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân.
(3) Các biện pháp quản lý an toàn dành cho cơ sở vật chất
Trong các khu vực xử lý Thông tin nhận dạng cá nhân, việc ra vào của nhân viên sẽ được kiểm soát để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân. Các biện pháp sẽ được triển khai để hạn chế quyền truy cập Internet của các thiết bị qua hệ thống nội bộ xử lý Thông tin nhận dạng cá nhân.
(4) Các biện pháp quản lý dành cho an toàn kỹ thuật
Các biện pháp chống virus và các biện pháp chống rò rỉ thông tin sẽ được triển khai để bảo vệ các hệ thống xử lý dữ liệu cá nhân không bị truy cập trái phép từ bên ngoài và từ các phần mềm trái phép. Chúng tôi cũng tiến hành giám sát các mối đe dọa mạng 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm để ngăn chặn hành vi truy cập trái phép và lây nhiễm virus.
(5) Hiểu rõ môi trường bên ngoài
Khi cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba ở nước ngoài, chúng tôi cũng áp dụng các biện pháp quản lý an toàn cần thiết với kiến thức về luật bảo vệ thông tin cá nhân của quốc gia đó.
*Vui lòng tham khảo mục 6. (1) dưới đây để biết các luật bảo vệ thông tin cá nhân chính của các quốc gia khác.

3. Cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba (Bỏ qua) Không thay đổi
4. Cung cấp thông tin cá nhân cho nhà cung cấp dịch vụ và ban quản lý có liên quan (Bỏ qua) Không thay đổi
5. Đồng sử dụng thông tin cá nhân (Bỏ qua) Không thay đổi
6. Chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba ở nước ngoài  

Khi cung cấp dữ liệu cá nhân cho các bên tiến hành kinh doanh ở nước ngoài như nhà thầu và hãng hàng không đối tác, các hãng hàng không thuộc JAL Group sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp theo luật pháp và quy định hiện hành của quốc gia được đề cập.
Khi luật pháp yêu cầu, chúng tôi có thể cung cấp thông tin về đặt chỗ và hành trình của bạn bao gồm hộ chiếu, thị thực và API của bạn cho cơ quan hải quan và cơ quan nhập cảnh của các quốc gia khởi hành, quốc gia đến, chuyển tiếp và/hoặc quá cảnh.
(1) Vui lòng tham khảo phần sau đây để biết các điều luật bảo vệ thông tin cá nhân chính của các quốc gia khác
(Trang web của Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân: Khảo sát về các điều luật bảo vệ thông tin cá nhân của các quốc gia khác)*1
(2) Vui lòng tham khảo những thông tin sau đây để biết các điểm đến quốc tế của chúng tôi.
Các đuờng bay quốc tế và lịch bay*2

7. Yêu cầu tiết lộ, v.v. và câu hỏi (Bỏ qua) Không thay đổi

*1

  • Trang web bên ngoài và chỉ bằng tiếng Nhật

*2

Vui lòng truy cập URL sau để đọc nội dung về "Xử lý thông tin cá nhân của các hãng hàng không thuộc JAL Group” có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022.

Ngày 1 tháng 4 năm 2022
Japan Airlines