Giới thiệu Chương trình Bù đắp Carbon JAL

Vì khí thải CO2 là kết quả không thể tránh khỏi của ngành hàng không, JAL Group cung cấp cho khách hàng các lựa chọn bù đắp carbon thông qua Chương trình Bù đắp carbon JAL của chúng tôi.

Có thể giảm phát thải carbon bằng cách tránh các hoạt động hàng ngày dẫn đến phát thải khí nhà kính, chẳng hạn như CO2, nhưng trong một số trường hợp khó tránh hoặc giảm các hoạt động này thì có thể sử dụng các phương pháp bù đắp carbon. Bù đắp carbon là một cách để bù đắp lượng khí thải đó bằng cách đầu tư vào các dự án làm giảm hoặc hấp thụ lượng khí thải carbon.

Chương trình Bù đắp Carbon JAL cho phép bạn hình dung và theo dõi lượng khí thải được tạo ra từ các chuyến bay của bạn và có thể tài trợ cho các dự án làm giảm, thu giữ hoặc tránh phát thải CO2. Việc này mang tới cơ hội góp phần vào các hoạt động ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu.

Sự tham gia của bạn vào Chương trình Bù đắp Carbon sẽ hỗ trợ việc bù đắp lượng khí thải CO2 được tạo ra trong chuyến bay thông qua các dự án hấp thụ carbon hoặc các hoạt động giảm thiểu carbon ở những nơi khác. Chúng tôi sẽ gửi giấy chứng nhận cho biết số lượng bù đắp carbon cho các khách hàng tham gia.

JAL Group sẽ tiếp tục nỗ lực để giảm lượng khí thải CO2 và làm hết sức mình để truyền lại một hành tinh tươi đẹp cho thế hệ tiếp theo.

Ngày 27 tháng 1 năm 2022

Japan Airlines