ข้อตกลงในการใช้สื่อออนไลน์

การเข้าร่วมใช้งานบริการสื่อออนไลน์

JAL Group เปิดใช้งานบริการสื่อออนไลน์ให้กับประชาชนทั่วไป พนักงานของบริษัทฯ มีอิสระในการออกความเห็นส่วนบุคคลผ่านบริการสื่อออนไลน์ของบริษัทได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

มาตราที่ 1. ขอบเขตข้อตกลงการใช้สื่อออนไลน์

ข้อตกลงนี้ครอบคลุมการใช้งานบริการสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ ที่เปิดใช้งานทั้งหมด ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับทุกบุคคลที่ใช้งานบริการสื่อออนไลน์ของทางบริษัทฯ ไม่จำกัดเฉพาะฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ แต่รวมไปถึงบุคคลทั่วไปด้วย

มาตราที่ 2. ข้อบังคับในการใช้งาน

 • 1. ระหว่างการใช้บริการสื่อออนไลน์ ห้ามผู้ใช้งานปฎิบัติดังนี้
 • (1) พฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมาย และศีลธรรม
  (2) พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือมีความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับการทำความผิดทางอาญา
  (3) พฤติกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น และพฤติกรรมที่ละเมิดข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  (4) ออกความเห็นหรือวิจารณ์ศาสนาและการเมือง หรือสบประมาทบุลคลใดๆ หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำอนาจาร หรือมีความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายในทางใดให้กับทางษริษัท JAL Group
  (5) พฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยเรื่องการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ หรือความคล้ายคลึงของรูปภาพที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของ
  (6) พฤติกรรมที่ใช้บริการสื่อออนไลน์นี้ หรือข้อมูลที่ปรากฎในสื่อออนไลน์ เพื่อการหากำไรหรือผลประโยชน์ส่วนตัว
  (7) พฤติกรรมที่ใช้สื่อออนไลน์นี้เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว (รวมไปถึงการพาดพิงและชี้นำไปยังเว็บไซต์อื่นๆ)
  (8) พฤติกรรมที่เป็นการแฝง แทรกแซง หรือส่งมัลแวร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือไฟล์เท็จ
  (9) พฤติกรรมที่ขัดขวางบุลลคลอื่นในการเข้าถึงบริการของ JAL Group
  (10) พฤติกรรมอื่นๆ ที่บริษัทพิจารณาว่าไม่เหมาะสมสำหรับบริการสื่อออนไลน์นี้
 • 2. JAL Group ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลและเนื้อหาที่บุคคลใดๆโพสต์ลงบนสื่อออนไลน์โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า รวมไปถึงดำเนินการตามมาตราการที่จำเป็น
 • ทางบริษัทจะเป็นผู้ตั้งระบบการจัดการและมอบหมายการดูแลจัดการระบบขอบบริการออนไลน์นี้

มาตราที่ 3. ข้อบังคับเกี่ยวกับความเสียหายต่อบุคคลที่สาม

หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามระหว่างการใช้บริการสื่อออนไลน์นี้ ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบด้วยการชดเชยค่าเสียหายด้วยทรัพย์สินของตนเอง และต้องแก้ไขขอพิพาทกับบุคคลที่สามด้วยตนเองโดยไม่ข้องเกี่ยวกับบริษัทฯ

มาตราที่ 4. การชดเชยค่าเสียหาย

หากมีผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงในการใช้สื่อออนไลน์ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ และสร้างความเสียหายในทางใดต่อบริษัท JAL Group ทางษริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้นั้น

มาตราที่ 5. การปฏิเสธข้อเรียกร้อง

 • 1. ว่าด้วยเรื่องของความสมบูรณ์ของข้อมูล
 • JAL Group ไม่รับรองความถูกต้อง สมบูรณ์ ถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูลใดๆ ที่แสดงให้เห็นบนบริการสื่อออนไลน์ของ JAL Group กับบริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ใช้งาน
 • 2. ว่าด้วยเรื่องความเสียหายต่อบุคคลที่สาม
 • JAL Group ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้และบุคคลที่สามจากสาเหตุเบื้องต้น ยกเว้นแต่ในกรณีที่เจตนา หรือเกิดข้อผิดพลาดเบื้องต้นขึ้นเพราะการทำงานของทางบริษัทฯ

มาตราที่ 6. การจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล

 • 1. ว่าด้วยเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 • ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่มีลิขสิทธิ์ ที่ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้ผ่านบริการสื่อออนไลน์นี้ หรือถูกส่งมาให้ทาง JAL Group ผ่านทางอีเมล จะกลายเป็นสิทธิ์ของ JAL Group โดยที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวไปใช้โดยไม่ต้องขออนุญาต
 • 2. ว่าด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์
 • ข้อมูลที่ได้มาจากการใช้บริการสื่อออนไลน์นี้ ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นได้ ยกตัวอย่างเช่น การนำไปคัดลอก จำหน่าย จัดพิมพ์ เผนแพร่ต่อสาธารณะ และอื่นๆ
 • 3. ว่าด้วยเรื่องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • เนื้อหาใดๆ ในสื่อออนไลน์ รวมถึงเนื้อหาที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว จะถูกควบคุมดูแลตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายของบริษัท ว่าด้วยเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตราที่ 7. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

 • 1. JAL Group สามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงข้างต้นได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ในกรณีนี้
 • ข้อตกลงล่าสุดจะถูกบังคับใช้ในการใช้สื่อออนไลน์ทันที
 • 2. ข้อตกลงนี้จะมีผลประยุกต์ใช้ในทันทีที่ข้อตกลงปรากฎอยู่บนหน้าสื่อออนไลน์ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขแยกไว้ก่อนแล้ว