วิธีใช้ปฏิทินตรวจสอบที่นั่งว่างสำหรับรางวัลบัตรโดยสาร (สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันที่/ก่อนวันที่ 11 เมษายน 2023)

เมื่อต้องการเดินทางโดยใช้ไมล์สะสม คุณสามารถค้นหาที่นั่งว่างได้อย่างรวดเร็ว เที่ยวบินภายในประเทศ:
สามารถค้นหาล่วงหน้าได้สูงสุด 330 วันตั้งแต่วันนี้ เที่ยวบินระหว่างประเทศ:
สามารถค้นหาล่วงหน้าได้สูงสุด 360 วันตั้งแต่วันนี้ หลังจากค้นหาที่นั่งว่างแล้ว คุณสามารถจองที่นั่งได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูล

โปรดตรวจสอบวิธีการดำเนินการต่อไปนี้สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันที่หรือหลังจากวันที่ 12 เมษายน 2023

วิธีการดำเนินการสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันที่หรือหลังจากวันที่ 12 เมษายน 2023

ขั้นตอนที่ 1คลิกที่ปฏิทินตรวจสอบที่นั่งว่าง

คุณต้องล็อกอินในฐานะสมาชิก
หลังจากล็อกอิน ให้ไปที่หน้าแรกของ JMB และทำตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. เลือกรางวัลบัตรโดยสารของสายการบิน JAL Group ในส่วนรางวัลยอดนิยมภายใต้การใช้ไมล์สะสมเพื่อแลกรางวัล
  2. ในเมนูที่แสดง โปรดเลือก ปฏิทินตรวจสอบที่นั่งว่างสำหรับรางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้จองบัตรโดยสาร

ขั้นตอนที่ 2ตรวจสอบที่นั่งว่าง

ที่นั่งว่างสำหรับสถานที่ปลายทางในแต่ละพื้นที่จะแสดงหลังจากที่เลือกสนามบินต้นทางแล้ว

ปฏิทินมีประโยชน์อย่างไร

  • แสดงที่นั่งว่างได้ภายใน สามขั้นตอน ด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย
  • เปรียบเทียบ ที่นั่งว่างด้วย สนามบินปลายทาง ในแต่ละพื้นที่
  • แสดงที่นั่งว่างล่วงหน้าได้ สูงสุด 330 วัน นับจากวันนี้
  • *รูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
  • *มีข้อจำกัด ก่อนใช้ปฏิทินโปรดดูประกาศ/คู่มือสำคัญสำหรับปฏิทินตรวจสอบที่นั่งว่างของเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
  • *จํานวนเที่ยวบินที่ให้บริการจะกำหนดตามความพร้อมของที่นั่งในชั้นประหยัดและที่นั่งใน Class J

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top