วิธีใช้ปฏิทินตรวจสอบที่นั่งว่างสำหรับรางวัลบัตรโดยสาร

เมื่อต้องการเดินทางโดยใช้ไมล์สะสม คุณสามารถค้นหาที่นั่งว่างได้อย่างรวดเร็ว!

ขั้นตอนที่ 1คลิกที่ปฏิทินตรวจสอบที่นั่งว่าง

ในหน้าแรกของ JMB ให้ล็อกอินในฐานะสมาชิกและจากนั้นเลือก “การแลกไมล์สะสม” > “การแลกรางวัล (เที่ยวบิน)” > “รางวัลบัตรโดยสารของสายการบิน JAL กรุ๊ป”
โปรดเลือก “จองบัตรโดยสาร” > “ปฏิทินตรวจสอบที่นั่งว่างสำหรับรางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่น”

ขั้นตอนที่ 2ตรวจสอบที่นั่งว่าง

ที่นั่งว่างสำหรับสถานที่ปลายทางในแต่ละพื้นที่จะแสดงหลังจากที่เลือกสนามบินต้นทางแล้ว

ปฏิทินมีประโยชน์อย่างไร

  • แสดงที่นั่งว่างได้ภายใน สามขั้นตอน ด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย
  • เปรียบเทียบ ที่นั่งว่างด้วย สนามบินปลายทาง ในแต่ละพื้นที่
  • แสดงที่นั่งว่างล่วงหน้าได้ สูงสุด 2 เดือน นับจากวันนี้
  • *รูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
  • *มีข้อจำกัด ก่อนใช้ปฏิทินโปรดดูประกาศ/คู่มือสำคัญสำหรับปฏิทินตรวจสอบที่นั่งว่างของเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
  • *จํานวนเที่ยวบินที่ให้บริการจะกำหนดตามความพร้อมของที่นั่งในชั้นประหยัดและที่นั่งใน Class J

มาใช้ปฏิทินตรวจสอบที่นั่งว่างสำหรับรางวัลบัตรโดยสารกันเถอะ

คุณต้องล็อกอินในฐานะสมาชิก
หลังจากล็อกอิน ให้ไปที่หน้าแรกของ JMB และทำตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. เลือก “การแลกไมล์สะสม” > “การแลกรางวัล (เที่ยวบิน)” > “รางวัลบัตรโดยสารของสายการบิน JAL กรุ๊ป”
  2. โปรดเลือก “จองบัตรโดยสาร” > “ปฏิทินตรวจสอบที่นั่งว่างสำหรับรางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่น” จากเมนู

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top