สิทธิประโยชน์และบริการอื่นๆ

สมาชิก JAL Family Club (JALFC) จะได้รับไมล์ที่มากกว่า

เกี่ยวกับ JALFC