หลากหลายวิธีที่สามารถแลกไมล์สะสมของคุณ
ไม่พลาดโอกาสอีกต่อไป

JAL Mileage Bank (JMB) คือโปรแกรมสะสมไมล์ของ JAL เมื่อเป็นสมาชิก ท่านจะได้รับไมล์สะสมจากเที่ยวบิน การพักในโรงแรม ช้อปปิ้ง และจากกิจกรรมอื่นๆ และท่านสามารถแลกไมล์สะสมกับบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล e-Money และรางวัลอื่นๆ ได้