การใช้ไมล์สะสม รางวัลบัตรโดยสารแควนตัส (QF)

เส้นทางการบินที่มีสิทธิ์

เที่ยวบิน "QF" และเที่ยวบิน "QF" ที่ดำเนินการบินโดย "แควนตัสลิงค์ (แอร์ลิงค์/เนชั่นแนล เจ็ท ซิสเต็ม อีสเทิร์นออสเเตรเลียแอร์ไลน์ ซันสเตทแอร์ไลน์ ) "เจ็ทคอนเนค" และ "เจ็ทสตาร์" (JQ)* มีสิทธิ์ใช้ไมล์สะสม
เที่ยวบินร่วมไม่มีสิทธิ์ใช้ไมล์สะสม
* ในเที่ยวบินร่วมทุกเที่ยวบินของ "QF" ที่ดำเนินการบินโดยเจ็ทสตาร์ (JQ) บริการต่างๆ บนเครื่องบิน (อาหาร/เครื่องดื่ม/ผ้าห่ม/ความบันเทิงส่วนบุคคล ฯลฯ) จะมีไว้เพื่อจำหน่ายเท่านั้น คุณสามารถทำการซื้อสินค้าและบริการเหล่านี้ล่วงหน้าได้โดยติดต่อไปยังแผนกบริการรับจองทางโทรศัพท์ของเจ็ทสตาร์ โดยตรง เพียงแค่แจ้งวันเดินทางและหมายเลขเที่ยวบินแควนตัสของคุณ
 • สายการบิน 1 สายมีสิทธ์ใช้รางวัลเดินทาง 1 รางวัลเท่านั้น
 • บางเส้นทางการบินอาจไม่สามารถใช้รางวัลเพื่อการเดินทางได้ โปรดตรวจสอบตาราง
 • " ไมล์สะสมที่ต้องใช้ " สำหรับรางวัลแต่ละรายการ
 • อาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเส้นทางการบินที่ไม่สามารถใช้รางวัลเพื่อการเดินทางได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ไม่สามารถใช้รางวัลการอัพเกรดได้

จำนวนไมล์สะสมที่ใช้

ไมล์สะสมที่ใช้จะถูกกำหนดตามระยะทางรวมของหมายกำหนดการเดินทางทั้งหมดของรางวัลบัตรโดยสาร (ไมล์สะสมรวมของแต่ละเส้นทางบินและ surface sector)

รางวัลบัตรโดยสารสำหรับเด็กและทารกจะใช้ไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารสำหรับผู้ใหญ่
การรวมรางวัลจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่สามารถใช้รางวัลบัตรโดยสารได้ที่มีของแต่ละสายการบินหรือเที่ยวบินในเวลาที่ทำการสำรองที่นั่งโดยใช้รางวัล
ดังนั้นจะไม่มีการรับประกันว่าจะมีการรวมรางวัลโดยใช้ไมล์สะสมในระดับต่ำสุด
*อาจจะสามารถทำการรวมรางวัลกับไมล์สะสมที่ต้องใช้จำนวนที่ต่ำกว่าได้ในภายหลังโดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของจำนวนที่นั่งที่มี อย่างไรก็ตาม
การขอเปลี่ยนรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลอื่น จะถือว่าเป็นการแลกรับรางวัลใหม่ และจะมีการคิดค่าบริการสำหรับ "บริการการแก้ไขไมล์สะสม"

วันที่ห้ามเดินทางสำหรับรางวัล

ในระหว่างปี 2555 ถึง 2556 จะไม่มีวันที่ห้ามเดินทาง และจะมีการประกาศวันที่ห้ามเดินทางสำหรับการเดินทางเดือนมกราคม 2557 และหลังจากนั้นในภายหลัง

ในบางครั้ง จำนวนที่นั่งสำหรับการเดินทางด้วยรางวัลอาจมีจำกัดหรืออาจจะไม่มีเลย

วิธีการแลก/ใช้/รับรางวัล

สถานที่ในการขอแลกรับรางวัล
1. เว็บไซต์ JAL ……… โปรดคลิกที่ "แผนกสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสาร" ที่อยู่มุมซ้ายด้านบนเว็บไซต์
ซึ่งอยู่เหนือบริเวณการเข้าสู่ระบบผู้ใช้ (มีข้อบังคับบางประการ)

2. แผนกสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสาร JMB
ที่คุณได้ลงทะเบียนสมาชิกไว้
……… โปรดแจ้งหมายเลขสมาชิกสะสมไมล์ JMB หากทำการขอรางวัล
ผ่านทางโทรศัพท์
* โปรดยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ก่อนทำการขอแลกรับรางวัล
 • การสำรองรางวัลบัตรโดยสารสามารถกระทำได้หลังเวลา 10:00 น. (เวลาญี่ปุ่น) 330 วันก่อนวันเดินทางและไม่เกินเวลา 12:00 น. 4 วันก่อนวันเดินทาง
 • จะต้องออกรางวัลบัตรโดยสารภายใน 72 ชั่วโมง ภายหลังทำการสำรองที่นั่ง/การขอแล้ว หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามจะไม่สามารถทำการขอรางวัลได้
 • การขอแลกรับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ JAL สามารถกระทำได้หากคุณพำนักที่ปลายทางเพียงเมืองเดียวเท่านั้น หรือการเดินทางที่มีการหยุดพักและ/หรือ surface sector
* เวลาแปซิฟิกสำหรับภูมิภาคอเมริกา เวลาที่ฮ่องกงสำหรับภูมิภาคเอเชีย·หมู่เกาะแถบแปซิฟิก เวลาสหราชอาณาจักรสำหรับภูมิภาคยุโรป·ตะวันออกกลาง·แอฟริกา
* การสำรองรางวัลบัตรโดยสารจะกระทำได้ภายใน 330 วันก่อนวันเดินทางโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตร
* ต้องทำการขอรับบัตรโดยสารของสายการบินพันธมิตรหลังจากเที่ยวบินทั้งหมดในหมายกำหนดการเดินทางได้รับการยอมรับแล้ว

เงื่อนไขการใช้รางวัล

หมายกำหนดการเดินทาง
 • ไม่อนุญาตให้เดินทางเพียงเที่ยวเดียว
 • "จุดเริ่มต้นการเดินทาง" และ "จุดสุดท้ายการเดินทาง" ต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน
 • ไม่อนุญาตให้มีหมายกำหนดการเดินทางผ่าน "ประเทศที่เป็นจุดเริ่มต้น"
 • ไม่อนุญาตให้มีหมายกำหนดการเดินทางผ่าน "จุดเริ่มต้นการเดินทาง"
 • การขอแลกรับรางวัลสำหรับการเดินทางที่มีการพำนักเมืองเดียวเท่านั้น หรือการเดินทางที่มีการหยุดพักและ/หรือ surface sector จะสามารถทำผ่านเว็บไซต์ JAL ได้
ชั้นโดยสาร
การเดินทางทั้งหมดต้องอยู่ในชั้นโดยสารเดียวกัน
เมื่อมีการเดินทางในชั้นโดยสารที่แตกต่างกันในการเดินทางแบบไป-กลับ 1 ครั้ง จะใช้รางวัลของชั้นโดยสารที่สูงกว่า
เส้นทางการบิน/การจำกัดจำนวนการหยุดพัก
 • สำหรับรางวัลแต่ละรางวัล จะอนุญาตให้มีเส้นทางการบินสูงสุด 6 เส้นทางโดยไม่รวม surface sector
 • สำหรับรางวัลแต่ละรางวัล จะอนุญาตให้หยุดพัก (การหยุดพักในสถานที่ใดที่หนึ่งเกินกว่า 24 ชั่วโมง หรือ surface sector) ได้สูงสุด 2 ครั้งในหมายกำหนดการเดินทางทั้งหมด
 • สามารถมี "เมือง ๆ หนึ่ง" ในหมายกำหนดการเดินทางทั้งหมดได้ไม่เกินสองครั้ง อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้หยุดพักที่ "เมือง ๆ หนึ่ง" ได้เพียงครั้งเดียวในหมายกำหนดการเดินทางทั้งหมด
 • อนุญาตให้ surface sector ได้หนึ่งครั้งในกรณีที่ "จุดเริ่มต้นการเดินทาง" และ "จุดสิ้นสุดของการเดินทาง" เป็นสถานที่เดียวกัน แต่เมื่อ "จุดเริ่มต้นการเดินทาง" และ "จุดสิ้นสุดของการเดินทาง" นั้นต่างสถานที่กัน จะไม่อนุญาตให้ surface sector ได้
 • surface sector หนึ่งครั้งจะนับเป็น "การหยุดพักหนึ่งครั้ง" โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่หยุดพัก
 • การขอแลกรับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ JAL สามารถทำได้หากมีเที่ยวบินสูงสุดได้ไม่เกิน 4 เที่ยวบิน
การเลื่อนชั้นที่นั่งรางวัล
ไม่สามารถเลื่อนชั้นที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารโดยชำระส่วนต่างราคาบัตรโดยสารได้

อายุการใช้งาน

รางวัลบัตรโดยสารจะมีอายุ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ตัดไมล์สะสม (วันที่ออกบัตรโดยสาร)

 • ※ วันที่เริ่มเดินทางบนเที่ยวบินท้ายสุดจะต้องไม่เกินอายุของบัตรโดยสาร

การเปลี่ยนแปลงรางวัลบัตรโดยสาร

<อนุญาต>
อนุญาตให้รับแลกรางวัลได้ทั้งทางเว็บไซต์ JAL และทางแผนกสำรองที่นั่งสำหรับรางวัลบัตรโดยสาร JMB
อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ภายในอายุของรางวัลบัตรโดยสารหากบัตรโดยสารดังกล่าวยังไม่ได้ถูกใช้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งสำหรับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศ JMB ที่คุณได้ลงทะเบียนสมาชิกไว้ 3 วันทำการ (7วันทำการ สำหรับบัตรโดยสารกระดาษ) ก่อนวันเดินทางเดิมหรือก่อนวันเดินทางใหม่ (แล้วแต่วันใดจะมาถึงก่อน)
การเปลี่ยนแปลงการเดินทางสามารถทำผ่านเว็บไซต์ JAL ได้ (บัตรโดยสารกระดาษไม่สามารถทำได้) 4 วันล่วงหน้าก่อนวันเดินทางเดิมหรือก่อนวันเดินทางใหม่ (แล้วแต่วันใดจะมาถึงก่อน)
* กำหนดเวลาอาจแตกต่างกันถ้าคุณเป็นสมาชิกในภูมิภาคอื่นๆ นอกเหนือจากภูมิภาคญี่ปุ่น โปรดดูที่ลิงค์ต่อไปนี้
สำหรับสมาชิกในภูมิภาคอเมริกา สำหรับสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย・หมู่เกาะแถบแปซิฟิก สำหรับสมาชิกในภูมิภาคยุโรป・ตะวันออกกลาง・แอฟริกา
หากพ้นกำหนดเวลา รวมถึงหลังวันเดินทางของเส้นทางแรกแล้ว จะไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ (เช่น เที่ยวบิน วันที่ สายการบิน ชื่อผู้โดยสาร เส้นทางการบิน หรือชั้นโดยสาร)
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง จะต้องทำการออกบัตรโดยสารให้ใหม่หรือทำการเปลี่ยนแปลงลงไปบนบัตรโดยสารอิเลคทรอนิกส์และบัตรโดยสารกระดาษเดิมทุกครั้ง
การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางไม่สามารถกระทำผ่านทางเว็บไซต์ JAL ได้
<ไม่อนุญาต>
การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง เส้นทางการบิน ชั้นโดยสาร ทิศทางการเดินทาง ประเภทของรางวัล

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top