การจองผ่านเว็บไซต์ JAL

โปรดเลือกประเทศ/พื้นที่ของท่าน แล้วคลิกปุ่มการขอรางวัล เพื่อทำการขอรับรางวัล

โปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งบัตรโดยสารระหว่างประเทศด้วยรางวัลของ JMB/ศูนย์ JMB ด้านล่างเพื่อทำการจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตรต่อไปนี้

China Eastern Airlines: สายการบินในประเทศจีน
LATAM Airlines: LATAM Airlines: Equator (XL) และหมายเลขเที่ยวบิน LATAM Airlines อาร์เจนตินา (4M) การรวมกันของ LATAM Airlines (LA) และ LATAM Airlines บราซิล (JJ)

ทางโทรศัพท์

ค้นหาฝ่ายสำรองที่นั่งบัตรโดยสารระหว่างประเทศด้วยรางวัลของ JMB/ศูนย์ JMB