ข้อมูลสำคัญ

ในการเดินทางกับ Jetstar Japan ผู้โดยสารทั้งหมด รวมถึงเด็กและทารกที่เดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันตนที่มีภาพถ่าย ไม่สามารถใช้หลักฐานยืนยันตนที่หมดอายุแล้วได้ หลักฐานยืนยันตนที่สามารถใช้ได้มีดังนี้
บัตร Juki ที่มีรูป (บัตรทะเบียนการเป็นผู้พำนักพร้อมภาพถ่าย) หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ และบัตรนักเรียนที่ยังไม่หมดอายุ

Notice

  • On/After April 1, 2019, reservations for International flight will be accepted from 10:00 am (JST), 360 days prior to departure.

    verrà aperta in una nuova finestraChange of international flight reservation period

  • On/after December 19, 2018, bookings for Jetstar Japan domestic Award Tickets are available through JAL website.
  • Some services are temporarily unavailable at the moment affected by the migration of Passenger Service System implemented on November 16, 2017 (Thu) (Japan Time). Please see the following page for the details.

    verrà aperta in una nuova finestraCurrently unavailable services