การจองผ่านเว็บไซต์ JAL

โปรดเลือกประเทศ/พื้นที่ของท่าน แล้วคลิกปุ่มการขอรางวัล เพื่อทำการขอรับรางวัล

โปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งบัตรโดยสารระหว่างประเทศด้วยรางวัลของ JMB/ศูนย์ JMB ด้านล่างเพื่อทำการจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตรต่อไปนี้

Jetstar Japan: เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ทางโทรศัพท์

หาเคาน์เตอร์จองบัตรโดยสารระหว่างประเทศด้วยรางวัลของ JMB/ศูนย์ JMB