ไมล์สะสม JAL NEXT ATHLETE

ไมล์สะสม JAL NEXT ATHLETE โครงการที่จะช่วยสนับสนุนโลกแห่งการกีฬาในอนาคต ไมล์สะสมของคุณจะสร้างความแตกต่างในการช่วยให้นักกีฬาไล่ตามความฝันของตัวเองในเวทีโลก โปรดร่วมมือส่งเสริมเกิดโลกแห่งการกีฬาในอนาคต Challenge JAL

ไมล์สะสม JAL NEXT ATHLETE - โครงการที่สนับสนุนโลกแห่งการกีฬาในอนาคต
นักกีฬารุ่นถัดไปอาจไม่มีโอกาสสัมผัสสภาพแวดล้อมการฝึกซ้อมที่เพียงพอ ทำให้ต้องทิ้งความฝันในการไปแข่งขันระดับนานาชาติ เพียงเพราะปัจจัยด้านเงินทุน
เพื่อสนับสนุนด้านการกีฬา JAL กรุ๊ปจึงได้เปิดตัวไมล์สะสม JAL NEXT ATHLETE ในฐานะโครงการที่ช่วยให้สมาชิก JAL Mileage Bank สามารถบริจาคไมล์เพื่อมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการกีฬาและการพัฒนาสภาพแวดล้อมการฝึกซ้อมเพื่อนักกีฬารุ่นต่อไป กีฬานำความกล้า ความหวัง และความฝันมาสู่ผู้คนทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลก ขณะเดียวกัน นักกีฬารุ่นเยาว์ก็เป็นตัวแทนในอนาคตของชุมชนการกีฬาของตน เมื่อคุณเลือกที่จะบริจาคไมล์สะสมให้กับสมาคมกีฬา JAL จะสมทบทุนเงินสดเทียบเท่ากับไมล์ที่บริจาคในอัตรา 1:1 ยอดเงินรวมทั้งหมดจะบริจาคให้กับสมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สนับสนุนการซื้ออุปกรณ์กีฬา ช่วยสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการแข่งขัน หรือใช้เพื่อสนับสนุนโปรแกรมขององค์กรเหล่านี้
ด้วยโครงการริเริ่มนี้ สมาชิก JAL Mileage Bank, สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมโครงการ และ JAL จะร่วมกันช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมที่นักกีฬารุ่นเยาว์สามารถท้าทายตัวเองให้ไปถึงฝันในการแข่งขันระดับนานาชาติ

เปิดในหน้าต่างใหม่คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

การรับบริจาคไมล์สะสม Next Athlete

ระยะเวลาการบริจาค

ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2014 (จ) (เวลาประเทศญี่ปุ่น)

ไมล์สะสมที่ใช้บริจาค

คุณสามารถบริจาคเป็นหน่วยๆ หน่วยละ 2,000 ไมล์บนเว็บไซต์ของ JAL
JAL จะสมทบทุนเงินสดเทียบเท่ากับไมล์ที่บริจาค โดย 1 ไมล์จะคิดเป็น 1 เยน จากนั้นบริจาคยอดเงินรวมทั้งหมดเป็นเงินสดให้กับสมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้อง

วิธีการบริจาค

หากต้องการบริจาคไมล์ให้กับสมาคมกีฬาที่เจาะจง โปรดเลื่อนลงไปที่ส่วน “เลือกสมาคมกีฬาที่คุณต้องการสนับสนุน” จากนั้นคลิกปุ่ม “บริจาคไมล์สะสม” เพื่อเลือกสมาคมกีฬาที่คุณต้องการสนับสนุน หากต้องการบริจาคไมล์ของคุณให้กับสมาคมกีฬาทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าๆ กัน โปรดเลื่อนลงไปที่ส่วน “เลือกสมาคมกีฬาทั้งหมด” จากนั้นคลิกปุ่ม “บริจาคไมล์สะสม”

  • *หากคุณต้องการบริจาค 2 หน่วยขึ้นไปให้กับสมาคมกีฬาเดียวกันหรือสมาคมกีฬาทั้งหมด โปรดติดต่อศูนย์ JMB ที่รับผิดชอบในภูมิภาคที่คุณลงทะเบียนที่อยู่ไว้

หากคุณไม่ได้ล็อกอิน หน้าจอล็อกอินจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม “บริจาคไมล์สะสม” โปรดล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณเพื่อบริจาค
โปรดตรวจสอบยอดไมล์สะสมของคุณและบริจาคไมล์ภายในจำนวนไมล์สะสมที่คุณมีอยู่
โปรดทราบว่าการบริจาคไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี

เกี่ยวกับการหักไมล์สะสม

ไมล์สะสมจะถูกหักออกภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากวันที่บริจาค

  • *สมาชิกที่มีไมล์สะสมที่ใช้งานได้ภายในสิ้นเดือนของแต่ละเดือนจะมีสิทธิ์บริจาคไมล์สะสมได้ในกรณีที่ทำการบริจาคภายใน 23.59 น. ในวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น
  • *คุณสามารถยืนยันการทํารายการของคุณจาก “รายละเอียดบันทึกข้อมูล” ในรายละเอียดไมล์สะสม (การสอบถามยอดคงเหลือ) หลังจากการหักไมล์สะสมแล้ว โปรดทราบว่าการทํารายการของคุณจะปรากฏเป็น “ไมล์สะสม NEXT ATHLETE - (ชื่อกีฬา)" ในรายละเอียดบันทึกข้อมูล
  • *หากยอดไมล์สะสมของคุณน้อยกว่าจำนวนไมล์ที่จะบริจาคระหว่างการหักไมล์สะสม ไมล์สะสมจะถูกหักในหน่วย 2,000 ไมล์ เมื่อคลิกปุ่ม “บริจาคไมล์สะสม” สำหรับสมาคมกีฬาแต่ละแห่ง โดยจะถือยอดไมล์สะสมเป็นขีดจำกัดที่สามารถบริจาคได้

ตัวอย่าง: หากคุณคลิกที่ปุ่ม “บริจาคไมล์สะสม” สําหรับกีฬาฟุตบอลและรักบี้ในการบริครั้งนั้น (รวม 4,000 ไมล์) แต่ยอดไมล์สะสมของคุณคือ 3,000 ไมล์ระหว่างการหักไมล์สะสม จะมีการหัก 2,000 ไมล์ให้กับกีฬาฟุตบอล (ซึ่งเป็นสมาคมกีฬาแรกที่ถูกคลิก)

  • *หากยอดไมล์สะสมของคุณต่ำกว่า 2,000 ไมล์ระหว่างการหักไมล์สะสม การบริจาคของคุณจะถูกยกเลิก
  • *หากคุณต้องการบริจาค 2 หน่วยขึ้นไปให้กับสมาคมกีฬาเดียวกันหรือสมาคมกีฬาทั้งหมด โปรดติดต่อศูนย์ JMB ที่รับผิดชอบในภูมิภาคที่คุณลงทะเบียนที่อยู่ไว้

เลือกสมาคมกีฬาที่คุณต้องสนับสนุน

= ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

สนับสนุนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมทั้งหมด

การบริจาคของคุณจะแบ่งให้กับสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าๆ กัน บริจาคไมล์สะสมของคุณและเข้าร่วมในการสนับสนุนนักกีฬาในอนาคตกับ JAL

(2,000 ไมล์)

  • *การบริจาคไมล์เพื่อการกุศลนี้จะไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีของสมาชิก JMB หรือ JAL ได้

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top