วันที่เดินทางที่ถูกจำกัดสำหรับรางวัล

วันที่เดินทางที่ถูกจำกัดสำหรับเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป

ไม่มีการจำกัดวันที่เดินทางระหว่างเดือนเมษายน 2017 และเดือนมีนาคม 2019 และจะมีการแจ้งวันที่เดินทางที่ถูกจำกัดสำหรับเดือนเมษายน 2019 ในภายหลัง
แม้จะเป็นวันที่ที่นอกหเนือจากการจำกัดวันที่เดินทาง จำนวนที่นั่งที่มีสำหรับการเดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารอาจมีจำกัด หรืออาจไม่มีให้บริการ

  • *เนื่องจากวันที่เดินทางที่ถูกจำกัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบวันที่ที่มีการจำกัดเมื่อทำการจอง

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top