รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL

Notice

ค่าโดยสารการจองชั้น E จะไม่มีสิทธิ์สำหรับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL บนเที่ยวบินที่เดินทางในวันที่หรือหลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021

ข้อมูลสำคัญ

  • โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก FLY ON เท่านั้น

    ไมล์จำนวนหนึ่งจะถูกคืนกลับมายังบัญชีดั้งเดิมในปลายเดือนหลังจากเที่ยวบินที่มีสิทธิ์

    เปิดในหน้าต่างใหม่April 2020 - March 2021

ไมล์สะสมที่กำหนด

โปรดดูตารางรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL

  • *รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกจะต้องมีไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้ผู้ใหญ่
  • *ไมล์สะสมที่กำหนดจะถูกหักออกเมื่อมีการยืนยันเที่ยวบินของท่าน

อาจมีกฎและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับโปรโมชั่นรางวัลการอัพเกรดที่กำหนดไมล์สะสมน้อยกว่านี้

ระยะเวลา

จะสามารถใช้รางวัลการอัพเกรดกับเที่ยวบินและวันที่ที่สำรองไว้เดิมเท่านั้น การไม่เดินทางบนเที่ยวบินที่จองในวันที่จองจะเป็นผลให้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารถูกยึดคืน ในกรณีนี้ จะไม่มีการคืนไมล์สะสมและไม่สามารถแลกเป็นรางวัลอื่นได้

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top