รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL

Notice

ค่าโดยสารการจองชั้น E จะไม่มีสิทธิ์สำหรับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL บนเที่ยวบินที่เดินทางในวันที่หรือหลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021

ข้อมูลสำคัญ

  • โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก FLY ON เท่านั้น

    ไมล์จำนวนหนึ่งจะถูกคืนกลับมายังบัญชีดั้งเดิมในปลายเดือนหลังจากเที่ยวบินที่มีสิทธิ์

    เปิดในหน้าต่างใหม่April 2020 - March 2021

ผู้ที่สามารถรับรางวัลได้

รางวัลสามารถใช้ได้โดยสมาชิก JMB, คู่สมรสของสมาชิก JMB ญาติภายในลำดับสองของสมาชิก JMB และคู่สมรสของพี่/น้องของคู่สมรสของสมาชิก JMB
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคำเตือนเมื่อแลกไมล์สะสม

จำนวนเส้นทางบินสูงสุด

ต้องใช้ 1 รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสำหรับแต่ละเส้นทางการบิน
ต้องใช้ 2 รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสำหรับกำหนดการเดินทางที่เริ่มต้นออกเดินทางจากนอกประเทศญี่ปุ่น และมาเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางนอกประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างเช่น เมื่อขออัพเกรดกำหนดการเดินทางจากเอเชีย 1 ไปยังกวม ท่านจะต้องใช้รางวัลสองรางวัลสำหรับเส้นทางบินสองเส้นทาง (เส้นทางแรกจากเอเชีย 1 ไปญี่ปุ่น และอีกเส้นทางจากญี่ปุ่นไปยังกวม)

กำหนดการเดินทาง

รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสามารถใช้ได้กับการเดินทางแบบไปกลับหรือแบบเที่ยวเดียว
ข้อจำกัดและเงื่อนไขทั้งหมดของการเดินทางบนบัตรโดยสารที่ซื้อ จะนำมาใช้กับรางวัลการอัพเกรด

การรวมรางวัลการอัพเกรด

ท่านไม่สามารถใช้ 2 รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารรวมกันเพื่อ "ขยับขึ้น" จากชั้นประหยัดไปเป็นเฟิร์สคลาส (โดยใช้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจ ด้วยรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารจากชั้นธุรกิจเป็นเฟิร์สคลาส) รางวัลการอัพเกรดสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนชั้นโดยสารเป็นชั้นโดยสารที่สูงกว่าชั้นถัดไปเท่านั้น ไม่สามารถอัพเกรดการจองเป็นชั้นโดยสารสูงกว่าชั้นถัดไปโดยการชำระส่วนต่างค่าโดยสารเป็นเงินสดหรือช่องทางอื่นๆ ได้

วันที่ห้ามเดินทางสำหรับรางวัลการอัพเกรด

opens in new windowโปรดตรวจสอบวันที่ห้ามเดินทางสำหรับรางวัลการอัพเกรดของ JAL

โปรดทราบว่าที่นั่งที่มีสำหรับการเดินทางด้วยบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลอาจมีจำกัด หรืออาจไม่มีให้บริการ

  • *วันที่ห้ามเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเมื่อท่านทำการจอง

Other conditions

Flight mileage is based on the fare of the purchased ticket.

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top