รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL

Notice

ค่าโดยสารการจองชั้น E จะไม่มีสิทธิ์สำหรับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL บนเที่ยวบินที่เดินทางในวันที่หรือหลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021

ข้อมูลสำคัญ

 • โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก FLY ON เท่านั้น

  ไมล์จำนวนหนึ่งจะถูกคืนกลับมายังบัญชีดั้งเดิมในปลายเดือนหลังจากเที่ยวบินที่มีสิทธิ์

  เปิดในหน้าต่างใหม่April 2020 - March 2021

การเปลี่ยน / คืนรางวัลหลังแลกรับไมล์สะสม

 • การเปลี่ยนแปลงการจอง
  ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล หากท่านต้องการเปลี่ยนการจอง ท่านต้องยกเลิกและขอคืนเงินการจองการอัพเกรด แล้วทำการจองการอัพเกรดใหม่
 • การยกเลิก / คืน
  ท่านสามารถคืนรางวัลการอัพเกรดที่ยังไม่ได้ใช้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการคืน
  • *ไม่มีการคืนไมล์สะสมในกรณีที่ท่านไม่ได้ขึ้นเที่ยวบินที่จองไว้
  • *ไม่มีการคืนไมล์สะสมกลับเข้าบัญชีของท่านถ้าไมล์สะสมนั้นได้หมดอายุไปแล้วขณะที่ท่านขอคืน
  • *ท่านสามารถใช้บริการคืนไมล์สะสมสำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีการยกเลิกรางวัลการอัพเกรดที่ยังไม่ได้ใช้หลังจากไมล์สะสมถูกหักไปแล้ว

เวลาสิ้นสุดของการยกเลิก / คืน

 • เวลาสิ้นสุดของการยกเลิก / คืน: 
 • 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารของท่าน (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง)*.
  • *จนกว่าจะสิ้นสุดเวลาทำการของศูนย์บริการในแต่ละภูมิภาค

ข้อยกเว้น:

 • เมื่อท่านเปลี่ยนรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารของชั้นประหยัดพรีเมียมที่จอง ไปเป็นชั้นธุรกิจในวันที่ออกเดินทาง
 • เมื่อท่านยกเลิกบัตรโดยสารที่ซื้อ หรือเปลี่ยนการจอง

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top