Notice

ค่าโดยสารการจองชั้น E จะไม่มีสิทธิ์สำหรับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL บนเที่ยวบินที่เดินทางในวันที่หรือหลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021

ข้อมูลสำคัญ