บัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL

 • การเดินทางไปยังปลายทางรอบโลก เริ่มต้นเพียง 7,500 ไมล์สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว และ 15,000 สำหรับการเดินทางไปกลับ

Notice

On/After April 1, 2019, reservations for International flight will be accepted from 10:00 am (JST), 360 days prior to departure.

verrà aperta in una nuova finestraChange of international flight reservation period

More convenience and accessibility. Redesigned JAL International Award Tickets.

Introducing JAL International Award Ticket PLUS

To customers with award tickets booked/issued on/before December 3, 2018.

เปิดในหน้าต่างใหม่To customers with award tickets booked/issued on/before December 3, 2018 (Mon.)

Some services are temporarily unavailable at the moment on the JAL website. Please see the following page for the details.

s'ouvre dans une nouvelle fenêtreCurrently unavailable services

ข่าวและข้อเสนอพิเศษของ JMB

ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัล

รางวัลสามารถใช้ได้โดยสมาชิก JMB และญาติที่มีสิทธิ์ โปรดคลิก ที่นี่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเส้นทางบินสูงสุด

แต่ละรางวัลอนุญาตให้มีเส้นทางบินระหว่างประเทศสูงสุด 1 เส้นทาง และเส้นทางบินภายในประเทศญี่ปุ่น 1 เส้นทางในแต่ละทาง

กำหนดการเดินทาง

 • เราจะออกบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลเป็นแบบเที่ยวเดียวและไปกลับ แผนการเดินทางต้องเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ญี่ปุ่น
  นอกจากนี้ท่านสามารถซื้อ บัตรโดยสารระหว่างประเทศพิเศษ (ค่าโดยสารเที่ยวเดียวของ JMB) เมื่อใช้พร้อมกับบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว
 • เมืองที่ออกเดินทางอาจต่างจากเมืองที่กลับมาสุดท้าย ในทํานองเดียวกัน เมืองที่ออกเดินทางไปถึงอาจต่างจากเมืองที่เดินทางกลับ อย่างไรก็ตาม บางแผนการเดินทางอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นรางวัลบัตรโดยสารใบเดียว
 • สนามบินฮาเนดะและนาริตะในโตเกียวถือว่าเป็นเมืองเดียวกัน เช่นเดียวกับสนามบินอิตามิและคันไซในโอซาก้า สนามบินชูบุและโคมาคิในนาโกย่า สนามบินผู่ตงและหงเฉียวในเซี่ยงไฮ้ และสนามบินซงซานและเถาหยวนในไทเป
 • เมื่อใช้งานเว็บไซต์ JAL ระบบจะเลือกและแสดงเที่ยวบินตรงและเที่ยวบินที่มีการต่อเครื่องระหว่างเมืองที่ออกเดินทางและเมืองที่หมายโดยอัตโนมัติ
  สามารถจองเที่ยวบินออนไลน์ได้เฉพาะตัวเลือกเที่ยวบินที่แสดงเท่านั้น หากเที่ยวบินที่ท่านต้องการไม่แสดง โปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JMB/ศูนย์ JMB การออกบัตรโดยสารทางโทรศัพท์จะมี เปิดในหน้าต่างใหม่ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร

ส่วนเส้นทางภาคพื้น (Surface sectors)

 • ไม่อนุญาตให้มีส่วนเส้นทางภาคพื้น (Surface sectors) ในญี่ปุ่นระหว่างทาง
 • สำหรับกำหนดการเดินทางที่รวมส่วนเส้นทางภาคพื้น (Surface sector) จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของส่วนเส้นทางภาคพื้น (Surface sectors) จะถือเป็นเมืองปลายทางโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เข้าพัก
 • กำหนดการเดินทางที่มีส่วนเส้นทางภาคพื้น (Surface sectors) ในบางเส้นทางอาจจะไม่สามารถออกเป็นบัตรโดยสารรางวัลใบเดียวได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการส่วนเส้นทางภาคพื้น (Surface sectors)
  ตัวอย่าง: เมื่อระยะทางของส่วนเส้นทางภาคพื้น (Surface sector) ไกลกว่าระยะทางระหว่างเส้นทางบินแรก จนถึงเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นของส่วนเส้นทางภาคพื้น (Surface sector) หรือระยะทางจากจุดสิ้นสุดของส่วนเส้นทางภาคพื้น (Surface sector) ไปยังเมืองที่เป็นจุดหมายสุดท้าย

แวะพักระหว่างทางในประเทศญี่ปุ่น

ไม่อนุญาตการแวะพักระหว่างทาง (นานกว่า 24 ชั่วโมง) ในประเทศญี่ปุ่น การต่อเครื่องบินทั้งหมดระหว่างการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นต้องทำภายใน 24 ชั่วโมง

การย้อนกลับ

ไม่อนุญาตให้มีการย้อนกลับยกเว้นการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น หรือการเดินทางที่ระบุไว้ในรางวัล (การย้อนกลับหมายถึงการบินย้อนกลับเส้นทางเดิมเพื่อต่อเครื่องและเดินทางต่อไปยังปลายทางถัดไป)

อนุญาต

TOKYO-SINGAPORE
HONOLULU-TOKYO-FUKUOKA
OUTBOUND:OSAKA-TOKYO-PARIS / RETURN:PARIS-TOKYO-OSAKA
OUTBOUND:BANGKOK-OSAKA RETURN:OSAKA(surface sector)TOKYO-BANGKOK

OUTBOUND:TOKYO-NEW YORK RETURN:NEW YORK(surface sector)LONDON-TOKYO

OUTBOUND:GUANGZHOU-TOKYO-NAGOYA RETURN:NAGOYA(surface sector)TOKYO-HONG KONG

ไม่อนุญาต

HONOLULU-OSAKA(surface sector)TOKYO-SAPPORO

Surface sectors in Japan are not permitted en route.

OUTBOUND:SAPPORO-TOKYO(surface sector)OSAKA-HONOLULU RETURN:HONOLULU-TOKYO-SAPPORO

The itinerary includes a surface sector en route in Japan. Even if the surface sector were to be traveled by air, the relevant sector would exceed the Japan domestic sector limit.

OUTBOUND:TOKYO-LOS ANGELES RETURN:LOS ANGELES(surface sector)PARIS-TOKYO

The distance of the surface sector is greater than the distance from the first flight sector's city of departure to the surface sector's starting point.

OUTBOUND:TAIPEI-TOKYO-VANCOUVER RETURN:VANCOUVER-TOKYO-TAIPEI

The itinerary involves more than one international flight sector each way.

วันที่ห้ามเดินทางสำหรับรางวัล

โปรดตรวจสอบ วันที่ห้ามเดินทางสำหรับบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL

หากมีการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น วันที่ห้ามเดินทางสำหรับบัตรโดยสารภายในประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL Group ต้องมีผลบังคับใช้ด้วย

ในบางเวลา จำนวนที่นั่งที่มีสำหรับการเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลอาจมีจำกัด หรืออาจไม่มีให้บริการ

 • *วันที่ห้ามเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเมื่อท่านทำการจอง

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top