ค่าโดยสารเที่ยวเดียวของ JMB

บัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL แบบพิเศษที่เรียกว่า "ค่าโดยสารเที่ยวเดียวของ JMB" พร้อมให้ซื้อบัตรโดยสารได้หากใช้ร่วมกับบัตรโดยสารรางวัลระหว่างประเทศของ JAL สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวด้วยแผนการเดินทางที่ออกเดินทาง/เดินทางมาถึงที่กวมหรือฮาวาย

เปิดในหน้าต่างใหม่โดยสามารถโทรจองบัตรโดยสารนี้ได้ที่เคาน์เตอร์จองด้วยรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JMB/ศูนย์ JMB ไม่สามารถจองผ่านเว็บไซต์ JAL ได้

ค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นธุรกิจของ JMB, ค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดพรีเมียมของ JMB, ค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดของ JMB (B), ค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดของ JMB (M)
ประเภท ข้อกำหนดและเงื่อนไข
การจองและการซื้อบัตรโดยสาร
 1. ค่าโดยสารนี้ใช้ได้เฉพาะกับลูกค้าที่มีบัตรโดยสารเที่ยวเดียวที่เป็นรางวัลหรือลูกค้าที่จะจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลเพื่อใช้พร้อมกัน
 2. ค่าโดยสารเที่ยวเดียวของ JMB มีเงื่อนไขวันสุดท้ายสำหรับการจองและออกบัตรโดยสารเหมือนกับบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลอื่นๆ นอกจากนี้ บัตรโดยสารประเภทนี้ไม่สามารถจอง/ซื้อได้หลังมีการเริ่มเดินทางด้วยบัตรโดยสารเที่ยวเดียวที่เป็นรางวัลแล้ว
 3. ค่าโดยสารนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับการเดินทางระหว่างพื้นที่เดียวกันในทิศทางตรงข้ามกับบัตรโดยสารระหว่างประเทศเที่ยวเดียวที่เป็นรางวัลของ JAL
 4. การจองและการซื้อบัตรโดยสารต้องทำขึ้นพร้อมกัน
 5. ไม่อนุญาตให้เข้าชื่อรอ
 6. ค่าโดยสารนี้ใช้ได้เฉพาะกับเที่ยวบินของ Japan Airlines (JL) และ Japan Transocean Air (NU) เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น
 7. ไม่สามารถเดินทางด้วยค่าโดยสารเที่ยวเดียวของ JMB อย่างเดียวได้
การเดินทางที่มีสิทธิ์ใช้บริการ กำหนดการเดินทางต้องเป็นการเดินทางระหว่างประเทศไปถึง/จากญี่ปุ่น
 • *อนุญาตให้ต่อเครื่องในประเทศญี่ปุ่นได้หนึ่งครั้ง
 • *กำหนดการเดินทางไม่สามารถมี surface sectors หลายครั้งระหว่างการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นได้
การต่อเครื่องทำได้ภายในเมืองเดียวกันเท่านั้น
ค่าโดยสารสำหรับเด็ก (อายุ 2 ถึง 11 ปี)
ค่าโดยสารสำหรับทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี)
ค่าโดยสารสำหรับเด็กอยู่ที่ประมาณ 75% ของค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่
ค่าโดยสารสำหรับทารกอยู่ที่ประมาณ 10% ของค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่
ค่าโดยสารสำหรับทารกจะนำมาใช้เมื่อผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางได้ซื้อบัตรโดยสารด้วยอัตรานี้
การแวะพักระหว่างทาง
(การแวะพักนานกว่า 24 ชั่วโมง)
ไม่อนุญาตให้มีการแวะพักระหว่างทาง
การเปลี่ยนแปลงการจอง ไม่อนุญาตการเปลี่ยนแปลงการสำรอง
การยกเลิกและการคืนเงิน การยกเลิกหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้วจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก
 1. การยกเลิกก่อนเที่ยวบินออก
  • ในกรณีที่ติดต่อ JAL เพื่อขอยกเลิก
   เส้นทางญี่ปุ่น - กวม
   ค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นธุรกิจของ JMB: ผู้ใหญ่ 40,000 เยน เด็ก 30,000 เยน
   ค่าโดยสารอื่นๆ : ผู้ใหญ่ 20,000 เยน เด็ก 15,000 เยน
   เส้นทางญี่ปุ่น - ฮาวาย
   ค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นธุรกิจของ JMB: ผู้ใหญ่ 50,000 เยน เด็ก 37,500 เยน
   ค่าโดยสารอื่นๆ : ผู้ใหญ่ 30,000 เยน เด็ก 22,500 เยน
  • ถ้า JAL ไม่ได้รับการติดต่อเพื่อขอยกเลิก:
   ไม่มีการคืนเงิน
 2. การยกเลิกหลังเที่ยวบินออก
  ไม่มีการคืนเงิน

ตารางค่าโดยสาร

 • *ค่าโดยสารเหล่านี้มีให้บริการในบางวันและบางเส้นทางเท่านั้น และอาจไม่มีให้บริการทุกวันหรือทุกเที่ยวบิน

หน่วย:เยนญี่ปุ่น

พื้นที่ที่ออกเดินทาง/ปลายทาง ชั้นบริการ ชั้นโดยสารที่จอง ค่าโดยสาร
พื้นที่ เมือง
กวม กวม ค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นธุรกิจของ JMB C 90,000
ค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดของ JMB (B) B 80,000
ค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดของ JMB (M) M 50,000
ฮาวาย โฮโนลูลู โคนา ค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นธุรกิจของ JMB C 200,000
ค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดพรีเมียมของ JMB W 185,000
ค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดของ JMB (B) B 170,000
ค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดของ JMB (M) M 80,000

เปิดในหน้าต่างใหม่บริการชั้นประหยัดพรีเมียมพร้อมให้บริการในบางเที่ยวบินเท่านั้น โปรดคลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เวลาสิ้นสุดของการจอง

เวลาสิ้นสุดของการจองคือ 24 ชั่วโมง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก

 • *หากเวลาสิ้นสุดอยู่นอกเวลาทำการของศูนย์ให้บริการหรือสำนักงาน JAL จะใช้วันทำการก่อนหน้าแทนเวลาสิ้นสุดดังกล่าว

ถามและตอบ

คำถาม:ฉันจะได้ไมล์สะสมจากอัตราค่าโดยสารนี้ไหม
คำตอบ:ได้ ท่านจะได้รับไมล์สะสม 125% เมื่อบินโดยใช้ค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นธุรกิจของ JMB (ชั้นโดยสารที่จองชั้น C) 100% เมื่อบินโดยใช้ค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดพรีเมียมของ JMB (ชั้นโดยสารที่จองชั้น W) หรือค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดของ JMB (B) (ชั้นโดยสารที่จองชั้น B) และ 70% เมื่อบินโดยใช้ค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดของ JMB (M) (ชั้นโดยสารที่จองชั้น M)
คำถาม:อัตราค่าโดยสารนี้สามารถอัพเกรดชั้นโดยสารได้หรือไม่
คำตอบ:ค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นธุรกิจของ JMB (ชั้นโดยสารที่จอง C) ค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดพรีเมียมของ JMB (ชั้นโดยสารที่จอง W) และค่าโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดของ JMB (B) (ชั้นโดยสารที่จอง B) สามารถอัพเกรดได้
มีค่าโดยสารเที่ยวเดียวของ JMB สำหรับเส้นทางอื่นนอกเหนือจากฮาวายและกวมหรือไม่
ไม่ ไม่มีค่าโดยสารเที่ยวเดียวของ JMB ให้บริการสำหรับเส้นทางอื่น อย่างไรก็ตาม ค่าโดยสารเที่ยวเดียวส่วนลดของ JAL จากญี่ปุ่นพร้อมให้บริการสำหรับเส้นทางที่ใช้ได้
 • *ค่าโดยสารอาจไม่มีให้บริการในบางวันเดินทางหรือบางเส้นทาง
 • *สำหรับค่าโดยสารเที่ยวเดียวที่เริ่มต้นนอกประเทศญี่ปุ่น โปรดดูเว็บไซต์ของ JAL เพื่อดูประเทศต้นทาง

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top