บัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL

  • การเดินทางไปยังปลายทางรอบโลก เริ่มต้นเพียง 7,500 ไมล์สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว และ 15,000 สำหรับการเดินทางไปกลับ

Notice

On/After April 1, 2019, reservations for International flight will be accepted from 10:00 am (JST), 360 days prior to departure.

verrà aperta in una nuova finestraChange of international flight reservation period

More convenience and accessibility. Redesigned JAL International Award Tickets.

Introducing JAL International Award Ticket PLUS

To customers with award tickets booked/issued on/before December 3, 2018.

เปิดในหน้าต่างใหม่To customers with award tickets booked/issued on/before December 3, 2018 (Mon.)

Some services are temporarily unavailable at the moment on the JAL website. Please see the following page for the details.

s'ouvre dans une nouvelle fenêtreCurrently unavailable services

ข่าวและข้อเสนอพิเศษของ JMB

ไมล์สะสมที่กำหนด

เปิดในหน้าต่างใหม่โปรดดูตารางบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL ตารางบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล เปิดในหน้าต่างใหม่(สำหรับสมาชิกในภูมิภาคอเมริกา)

  • *ไมล์สะสมที่กำหนดทั้งหมดสําหรับการเดินทางแบบไปกลับเป็นผลรวมของไมล์สะสมที่กำหนดสําหรับการเดินทางแบบเที่ยวเดียวที่เกี่ยวข้อง
  • *ในหนึ่งการเดินทางสามารถรวมชั้นโดยสารที่แตกต่างกันได้ ยกเว้นชั้นเฟิร์สคลาส ชั้นเฟิร์สคลาสสามารถรวมกับชั้นเฟิร์สคลาสเท่านั้น
    อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับโปรโมชั่นบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลที่ใช้ไมล์สะสมน้อยกว่าไมล์พื้นฐานที่กำหนด
  • *รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกที่ต้องการที่นั่งจะต้องมีไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้ผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม รางวัลบัตรโดยสารสำหรับทารกที่ใช้ที่นั่งร่วมกับผู้ใหญ่จะคิดที่ 10% ของระดับไมล์สะสมของผู้ใหญ่ ระดับไมล์สะสมของทารกนี้จะนำมาใช้เมื่อผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางได้แลกรางวัลประเภทเดียวกัน
  • *ภาษี ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงภาษีสนามบินขาออกและขาเข้า ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันที่มีเรียกเก็บสำหรับบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL จะเรียกเก็บจากสมาชิก JMB หรือผู้ที่ใช้รางวัล

เปิดในหน้าต่างใหม่ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ระยะเวลา

บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลสามารถใช้กับเที่ยวบินที่จองไว้เท่านั้น
การไม่เดินทางบนเที่ยวบินที่จองในวันที่จองจะเป็นผลให้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารถูกยึดคืน ในกรณีนี้ จะไม่มีการคืนไมล์สะสมและไม่สามารถแลกเป็นรางวัลอื่นได้

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top