การเปลี่ยนรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL เป็นชั้นโดยสารที่สูงขึ้นที่สนามบินในวันเดินทาง

Important
Notice

Effective July 1, 2020 (flight date), the required mileage for this service will be the same as that for JAL International Upgrade Awards (one way).

JAL International Upgrade Awards Chart (One Way)

บริการนี้สำหรับลูกค้าที่มีรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL สามารถเปลี่ยนชั้นโดยสารเป็นชั้นที่สูงกว่าที่สนามบินในวันเดินทางได้
บริการนี้สามารถใช้ได้ต่อเมื่อมีที่นั่งว่างในชั้นโดยสารที่สูงกว่าชั้นถัดไปเท่านั้น

เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL
เที่ยวบินต่อไปนี้ไม่สามารถใช้บริการได้
เที่ยวบินร่วมบริการที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร

 • *เที่ยวบินที่ไม่มีสิทธิ์ใช้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมาชิกที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

สมาชิก JMB ที่เดินทางบนเที่ยวบินที่ระบุด้านบนโดยใช้ไมล์สะสมของตนเอง

 • ไมล์สะสมที่กำหนดจะถูกหักออกจากบัญชีสมาชิก JMB ที่เดินทาง
 • สำหรับสมาชิกบัตร JALCARD แฟมิลี่ โปรแกรมและสมาชิก JAL แฟมิลี่ คลับ ไมล์สะสมจะถูกหักออกจากไมล์สะสมรวมของครอบครัวโดยอัตโนมัติ
 • นอกจากนี้ สมาชิก JMB สามารถใช้ไมล์สะสมแทนสมาชิกครอบครัวที่อยู่ในความสัมพันธ์อันดับสองที่เดินทางได้ โดยแสดงบัตร JMB Card หรือ JALCARD หรือยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนตัวแทนที่สนามบิน

  เปิดในหน้าต่างใหม่แบบฟอร์มการลงทะเบียนตัวแทน JMB (PDF 104KB)

  • *หากต้องการดูเอกสาร PDF ท่านต้องติดตั้ง Adobe Reader ไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน

   เปิดในหน้าต่างใหม่เกี่ยวกับ PDF

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์

รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL ที่ออกโดยเจแปน แอร์ไลน์

 • *ไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินร่วมบริการที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น

ไมล์สะสมที่กำหนด

The required mileage for this service is the same as that for JAL International Upgrade Awards (one way).

 • บางชั้นโดยสารอาจไม่พร้อมให้บริการโดยขึ้นอยู่กับเส้นทางการบินและเครื่องบินที่ให้บริการ
 • *รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกที่ต้องการที่นั่งจะต้องใช้จำนวนไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้ผู้ใหญ่ (รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับทารกที่ใช้ที่นั่งร่วมกับผู้ใหญ่จะออกในราคาที่ 10% ของระดับไมล์สะสมของผู้ใหญ่ที่สมัครใช้บริการ ระดับไมล์สะสมของทารกนี้จะนำมาใช้เมื่อมีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางในประเภทรางวัลเดียวกัน)
opens in new windowJAL International Upgrade Awards Chart

ข้อควรทราบ

 • ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่ชั้นโดยสารที่สูงกว่านั้นเต็มแล้วขณะเช็คอิน
 • ไม่สามารถสมัครใช้บริการนี้ล่วงหน้าได้ คุณต้องขอรับบริการนี้ในวันเดินทางเท่านั้น
 • สามารถเปลี่ยนชั้นโดยสารเป็นชั้นโดยสารที่สูงกว่าชั้นถัดไปเท่านั้น
  • *ตัวอย่างเช่น บัตรโดยสารชั้นประหยัดจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาสได้
 • โปรดขอรับบริการนี้ที่สนามบินที่เที่ยวบินของคุณออกเดินทาง เมื่อใช้บริการเช็คอินผ่านไปยังปลายทาง (Through check-in) โปรดขอรับบริการนี้ที่สนามบินของเที่ยวบินที่ต้องการขอเปลี่ยนเป็นชั้นโดยสารที่สูงกว่า
 • ไม่สามารถใช้บริการนี้ในกรณีที่อาหารในเที่ยวบินไม่เพียงพอและไม่มีการโหลดเพิ่มได้

มีเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมใน “กฎระเบียบเกี่ยวกับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL” ของ JMB

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top