บัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL

  • การเดินทางไปยังปลายทางรอบโลก เริ่มต้นเพียง 7,500 ไมล์สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว และ 15,000 สำหรับการเดินทางไปกลับ

Notice

On/After April 1, 2019, reservations for International flight will be accepted from 10:00 am (JST), 360 days prior to departure.

verrà aperta in una nuova finestraChange of international flight reservation period

More convenience and accessibility. Redesigned JAL International Award Tickets.

Introducing JAL International Award Ticket PLUS

To customers with award tickets booked/issued on/before December 3, 2018.

เปิดในหน้าต่างใหม่To customers with award tickets booked/issued on/before December 3, 2018 (Mon.)

Some services are temporarily unavailable at the moment on the JAL website. Please see the following page for the details.

s'ouvre dans une nouvelle fenêtreCurrently unavailable services

ข่าวและข้อเสนอพิเศษของ JMB

การเปลี่ยนแปลงการจอง

การเปลี่ยนแปลงรางวัลหลังแลกรับไมล์สะสม (ออกบัตรโดยสาร)

ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการจอง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงชั้นโดยสาร
เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจอง โปรดยกเลิก/ขอคืนรางวัลบัตรโดยสารใบเดิมแล้วจึงจองบัตรโดยสารใบใหม่สำหรับแผนการเดินทางที่ท่านต้องการ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการคืนรางวัล 3,100 เยน (รวมภาษีแล้ว)* เมื่อขอคืนบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล

การเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินเที่ยวบินที่เข้าชื่อรอ (ชั้นเฟิร์สคลาสเท่านั้น)

ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินที่เข้าชื่อรอ
เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจอง โปรดยกเลิกบัตรโดยสารใบเดิมแล้วจึงทำการจองใหม่สำหรับแผนการเดินทางที่ท่านต้องการ

อัพเกรด

บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลไม่สามารถอัพเกรดได้โดยการชำระส่วนต่างค่าโดยสารจากชั้นโดยสารบนบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของท่าน บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลไม่สามารถใช้ร่วมกับรางวัลอัพเกรดเพื่อแลกที่นั่งในชั้นโดยสารขั้นสูงกว่าได้

  • *รางวัลที่มีเส้นทางบินภายในประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถใช้บริการชั้นเฟิร์สคลาสหรือ Class J บนเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นได้ อย่างไรก็ตามถ้ามีที่นั่งว่างก่อนออกเดินทาง ท่านสามารถใช้บริการชั้นเฟิร์สคลาสหรือชั้นธุรกิจบริการพิเศษ (Class J) ได้โดยการชำระค่าธรรมเนียม (ไม่อนุญาตให้จองชั้นเฟิร์สคลาสและ Class J ล่วงหน้า เมื่อเดินทางด้วยบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ JMB) ท่านไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นเฟิร์สคลาสหรือ Class J ได้โดยการใช้ไมล์สะสมแลกที่สนามบินในวันเดินทาง

บริการคืนสิทธิ์ไมล์สะสมสำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้

หลังจากจองรางวัลแล้ว ไมล์สะสมที่ใช้สำหรับรางวัลสามารถแลกคืนได้ในกรณีที่รางวัลยังไม่มีการใช้งานเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมสำหรับการคืนรางวัล ไมล์สะสมที่ได้คืนทั้งหมดจะคืนไปที่บัญชี JMB ที่ใช้แลกรางวัล สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top