บัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL

 • การเดินทางไปยังปลายทางรอบโลก เริ่มต้นเพียง 7,500 ไมล์สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว และ 15,000 สำหรับการเดินทางไปกลับ

Notice

On/After April 1, 2019, reservations for International flight will be accepted from 10:00 am (JST), 360 days prior to departure.

verrà aperta in una nuova finestraChange of international flight reservation period

More convenience and accessibility. Redesigned JAL International Award Tickets.

Introducing JAL International Award Ticket PLUS

To customers with award tickets booked/issued on/before December 3, 2018.

เปิดในหน้าต่างใหม่To customers with award tickets booked/issued on/before December 3, 2018 (Mon.)

Some services are temporarily unavailable at the moment on the JAL website. Please see the following page for the details.

s'ouvre dans une nouvelle fenêtreCurrently unavailable services

ข่าวและข้อเสนอพิเศษของ JMB

เวลาสิ้นสุดของการจองรางวัล

สามารถจองรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. (เวลาญี่ปุ่น) 360 วันก่อนเที่ยวบินออก (ไม่รวมวันที่ออกเดินทาง)

การจองตั๋วโดยสารแบบไปกลับสามารถดำเนินการได้ 360 วัน ก่อนวันที่ออกเดินทางในส่วนเที่ยวบินขากลับเที่ยวสุดท้ายในข้อมูลการเดินทางของท่าน

การจองผ่านเว็บไซต์ JAL การจองทางโทรศัพท์
48 ชั่วโมง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก 24 ชั่วโมง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก
 • *หากเวลาสิ้นสุดอยู่นอกเวลาทำการของศูนย์ให้บริการหรือสำนักงาน JAL จะใช้วันทำการก่อนหน้าแทนเวลาสิ้นสุดดังกล่าว

verra aperta in una nuova finestraค้นหาวันที่สำหรับเริ่มการจองของท่าน

เปิดในหน้าต่างใหม่แปลงเวลาเมืองที่ออกเดินทางเป็นเวลาท้องถิ่นของท่าน

การเข้าชื่อรอสามารถทำได้เฉพาะชั้นเฟิร์สคลาสเท่านั้น
โดยจะมีระยะเวลาการเข้าชื่อรอดังต่อไปนี้

กำหนดการเดินทาง ระยะเวลาการเข้าชื่อรอสำหรับชั้นเฟิร์สคลาส
90 - 360 วันก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก การสำรองที่นั่งแบบเข้าชื่อรอจะจองไว้จนถึง 82 วันก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก
8 - 89 วันก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก การสำรองที่นั่งแบบเข้าชื่อรอจะจองไว้ถึง 7 วันหลังการจอง หรือ 8 วันก่อนถึงวันออกเดินทางของเที่ยวบินแรก แล้วแต่ว่าถึงระยะเวลาใดก่อน
ภายใน 7 วันก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก ไม่อนุญาตให้เข้าชื่อรอ
 • *คำขอการเข้าชื่อรอที่ไม่ได้มีการจองและออกบัตรโดยสารหลังสิ้นสุดระยะเวลาเข้าชื่อรอจะถูกยกเลิก
 • *ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินที่เข้าชื่อรอ
  เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจอง โปรดยกเลิกบัตรโดยสารใบเดิมแล้วจึงทำการจองใหม่สำหรับแผนการเดินทางที่ท่านต้องการ

วิธีการขอรางวัล

การขอบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลต้องทำผ่านเว็บไซต์ JAL หรือที่ฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JMB/ศูนย์ JMB ในภูมิภาคที่สมัครสมาชิกไว้
การจองบัตรโดยสารแบบไปกลับล่วงหน้าสามารถทำได้ตั้งแต่ 360 วัน ก่อนวันที่ออกเดินทางในส่วนเที่ยวบินขากลับเที่ยวสุดท้ายในกำหนดการเดินทางของท่าน

การจองผ่านเว็บไซต์ JAL

โปรดเลือกประเทศ/พื้นที่ของท่าน แล้วคลิกปุ่มการจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล เพื่อทำการขอรับรางวัล

การจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล

ทางโทรศัพท์

ค้นหาเคาน์เตอร์จองด้วยรางวัลของ JMB/ศูนย์ JMB:

คำเตือนเมื่อขอรับรางวัล

เมื่อทำการจอง ท่านต้องมีไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับแลกรางวัลอยู่ในบัญชี JMB ของท่าน ถ้าท่านมีไมล์สะสมไม่ครบ ท่านจะไม่สามารถทำการจองได้

 • การจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลในทุกเส้นทางจะต้องทำผ่านฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JMB/ศูนย์ JMB หรือเว็บไซต์ JAL
 • ไม่สามารถออกบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลสำหรับกำหนดการเดินทางที่ไม่กำหนดวันได้
 • ไมล์สะสมจะถูกหักออกจากบัญชี และขั้นตอนการออกบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลจะเริ่มขึ้นทันทีเมื่อสิ้นสุดการจอง/ขอรางวัล
 • *ถ้าจำนวนที่นั่งที่ขอไม่พร้อมบริการสำหรับผู้โดยสารทุกคนในการจองเดียวกันเมื่อเดินทางในชั้นเฟิร์สคลาส ผู้โดยสารทั้งหมดในการจองนั้นจะต้องเข้าชื่อรอ

การรอเข้าชั้นเฟิร์สคลาส

 • การลงชื่อรอสามารถทำได้ในกำหนดการเดินเดียวเท่านั้น
  อนุญาตให้มีการลงชื่อรอในหนึ่งเส้นทางบินในแต่ละเที่ยวของกำหนดการเดินทางเท่านั้น หากกำหนดการเดินทางประกอบด้วยเส้นทางเที่ยวบินที่ยีนยัน จะไม่อนุญาตให้จองเข้าชื่อรอเพิ่มเติมสำหรับเส้นทางเที่ยวบินที่มีการยืนยันแล้ว
 • การเข้าชื่อรออาจไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว หรือปิดใช้งานสำหรับบางเที่ยวบิน
 • การเข้าชื่อรอจะใช้ได้กับสมาชิกสถานะ JMB FLY ON (สมาชิก JMB Diamond, JGC Premier, JMB Sapphire และ JMB Crystal) และสมาชิก JAL Global Club
 • การจองผ่านเว็บไซต์ JAL สามารถจองให้ผู้โดยสารได้สูงสุดเก้าคนในรายการเดียว อย่างไรก็ตาม หากมีที่ว่างไม่ถึงเก้าที่นั่งสำหรับการจองรางวัล สามารถจองได้เฉพาะจำนวนที่นั่งว่างเท่านั้น

ผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษ

เปิดในหน้าต่างใหม่เนื่องจากผู้โดยสารต่อไปนี้อาจต้องการการจัดเตรียมพิเศษ โปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JMB/ศูนย์ JMB ในภูมิภาคที่สมัครสมาชิกไว้หลังจากทำการจองเสร็จแล้ว การเลือกที่นั่งก็จะถูกจัดการโดยฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JMB/ศูนย์ JMB ในภูมิภาคที่สมัครสมาชิกไว้เปิดในหน้าต่างใหม่

วิธีการรับบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล

โปรดดูและพิมพ์กำหนดการเดินทางแบบ e-Ticket/ใบเสร็จจากเว็บไซต์ JAL โปรดทราบว่าตัวเลือกนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในบางกำหนดการเดินทาง

 • *ภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่มีการเรียกเก็บสามารถชำระได้โดยใช้บัตรเครดิตที่ร่วมบริการ
  เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย เมื่อโทรหาฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JMB ที่ญี่ปุ่น ท่านจะต้องยืนยันข้อมูลบัตรเครดิตโดยการป้อนหมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ และรหัสความปลอดภัยบนโทรศัพท์ของท่าน

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top