รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป

ประกาศสำคัญ

สำหรับการจองที่จองตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2021 เป็นต้นไป เราจะทำการแก้ไขไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับบางเส้นทาง เปิดในหน้าต่างใหม่การแก้ไขไมล์สะสมที่กำหนดในเส้นทางที่ออกเดินทาง/เดินทางมาถึงที่สนามบินที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก (PFC) (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ไมล์สะสมที่กำหนด

ระดับไมล์สะสมที่กำหนดจะแบ่งเป็นสามโซนอิงตามเส้นทาง
รางวัลบัตรโดยสารสำหรับโซน A และโซน B สามารถแลกได้ด้วยไมล์สะสมที่น้อยกว่าหากขอรับรางวัลผ่านเว็บไซต์ของ JAL ในช่วงลดราคา

รางวัลบัตรโดยสารชั้นประหยัด

สามารถแลกได้ตั้งแต่ 12,000 ไมล์ (สำหรับรางวัลมาตรฐาน)

(12,000 ไมล์สำหรับการเดินทางไปกลับ / 6,000 ไมล์สำหรับเดินทางเที่ยวเดียว)

โปรดดูตารางรางวัลบัตรโดยสารในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป
เปิดในหน้าต่างใหม่ตารางรางวัลบัตรโดยสารในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป

รางวัลบัตรโดยสาร Class J

2,000 ไมล์ ต่อท่านต่อเส้นทางการบิน เพิ่มจากรางวัลบัตรโดยสารชั้นประหยัด

  • *อาจมีกฎและเงื่อนไขแยกต่างหากสำหรับรางวัลบัตรโดยสารจากส่วนลดและโปรโมชั่นอื่นๆ
  • *รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกที่ต้องการที่นั่ง ต้องใช้ไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้ผู้ใหญ่

อายุการใช้งาน

  • รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ปสามารถใช้ได้กับเที่ยวบินเดิมที่จองไว้เท่านั้น
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงการจองก่อนเวลาสิ้นสุด รางวัลบัตรโดยสารจะสามารถใช้ได้อีกเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันออกบัตรโดยสารเดิม (วันที่การหักไมล์สะสมเสร็จสมบูรณ์)
    • *รางวัลบัตรโดยสารจะต้องใช้ภายในระยะเวลานี้เท่านั้น ไม่ว่าเที่ยวบินจะถูกยกเลิกหรือให้บริการเฉพาะบางวันหรือบางฤดูกาลก็ตาม
    • *รางวัลบัตรโดยสารที่ได้รับส่วนลดหรือมาจากโปรโมชั่นจะต้องใช้ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
  • การไม่เดินทางบนเที่ยวบินที่จองในวันที่จอง จะเป็นผลให้บัตรโดยสารรางวัลถูกยกเลิก ในกรณีนี้ไม่มีการคืนไมล์สะสม และบัตรโดยสารรางวัลนั้นจะไม่สามารถแลกเป็นรางวัลอื่นได้
  • *อาจมีกฎและเงื่อนไขแยกต่างหากสำหรับรางวัลบัตรโดยสารจากส่วนลดและโปรโมชั่นอื่นๆ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top