รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป

ผู้ที่สามารถรับรางวัลได้

รางวัลสามารถใช้ได้โดยสมาชิก JMB และญาติที่มีสิทธิ์

คำเตือนเมื่อแลกไมล์สะสม

กำหนดการเดินทาง

ในหนึ่งรางวัลสามารถประกอบด้วยเส้นทางการบิน 2 เส้นทางหรือ 1 เส้นทาง

  • *สามารถใช้กับเที่ยวบินแบบไม่แวะพักและเที่ยวบินตรงเท่านั้น
  • *สนามบินฮาเนดะและสนามบินนาริตะในโตเกียวถือว่าอยู่ในเมืองเดียวกัน เช่นเดียวกับสนามบินอิตามิและสนามบินคันไซในโอซาก้า

สองเส้นทางบินในรางวัลเดียว

(ต้องใช้ไมล์สะสมสำหรับ 2 เส้นทางการบิน)

ฮาเนดะ-ฟุกุโอกะ (ไปกลับ)
ขาออก:ฮาเนดะ-ซัปโปโร / ขากลับ:ฮาโกดาเตะ-ฮาเนดะ

เส้นทางบินเดียวในหนึ่งรางวัล

(ต้องใช้ไมล์สะสมสำหรับ 1 เส้นทางบิน)

ฮาเนดะ-อิตามิ (เที่ยวเดียว)

สองรางวัล

(ต้องใช้ไมล์สะสมสำหรับรางวัลบัตรโดยสาร 2 เส้นทางบิน สองใบ)

ขาออก: ซัปโปโร-ฮาเนดะ-นาฮะ / ขากลับ: นาฮะ-ฮาเนดะ-ซัปโปโร

ต้องใช้ไมล์สะสมสำหรับรางวัลบัตรโดยสารสองใบ

รางวัล CLASS J

ขาออก: ฮาเนดะ-ซัปโปโร (Class J) / ขากลับ: ซัปโปโร-ฮาเนดะ (ชั้นประหยัด)

ต้องเพิ่มไมล์สะสม 2,000 ไมล์ต่อเส้นทางบินต่อคนสำหรับรางวัล Class J

วันที่เดินทางที่ถูกจำกัดสำหรับรางวัล

ไมล์สะสมมาตรฐาน ไม่มีวันที่เดินทางที่ถูกจำกัดระหว่างเดือนเมษายน 2013 จนถึงเดือนมีนาคม 2021
  • *วันที่เดินทางที่ถูกจำกัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • *ช่วงลดราคาที่นอกเหนือจากวันที่ที่ระบุด้านบนจะประกาศบนเว็บไซต์ของ JAL

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top