รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป

ประกาศสำคัญ

สำหรับการจองที่จองตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2021 เป็นต้นไป เราจะทำการแก้ไขไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับบางเส้นทาง เปิดในหน้าต่างใหม่การแก้ไขไมล์สะสมที่กำหนดในเส้นทางที่ออกเดินทาง/เดินทางมาถึงที่สนามบินที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก (PFC) (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

วิธีการเช็คอินที่สนามบิน

ในวันเดินทาง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • *หากสมาชิก JMB ที่จะเดินทางลืมนำบัตรสมาชิก JMB หรือ JALCARD มาด้วย รางวัลบัตรโดยสารจะเป็นโมฆะและไม่สามารถใช้งานได้
 • *เมื่อผู้โดยสารเป็นสมาชิกในครอบครัวของสมาชิก JMB สมาชิก JMB จะต้องแจ้งหมายเลขการจองและหมายเลขการสั่งซื้อให้แก่ผู้โดยสารก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้โดยสารลืมนำหมายเลขการจองและหมายเลขการสั่งซื้อมาในวันเดินทาง ผู้โดยสารจะไม่สามารถใช้รางวัลบัตรโดยสารได้

สมาชิกที่ต้องการใช้การขึ้นเครื่องแบบทัชแอนด์โก

รายการสิ่งของที่จำเป็นเมื่อทำการขึ้นเครื่องบิน (โปรดนำมาเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)

 • บัตร JMB ที่มี IC หรือบัตร JALCARD ที่มีฟังก์ชั่นบริการ JAL-IC
 • อุปกรณ์มือถือที่มีแอป JAL IC (พร้อมทั้งติดตั้งแอป JAL IC Pocket หรือแอป JAL Touch & Go)
 • กำหนดการเดินทางแบบ e-ticket/ใบเสร็จ (เปิดในหน้าต่างใหม่พิมพ์จากเว็บไซต์ของ JAL)
 • *โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกที่นั่งไว้ล่วงหน้า

เปิดในหน้าต่างใหม่รายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องแบบทัชแอนด์โก

สมาชิกที่ต้องการใช้เครื่องเช็คอินและให้บริการอัตโนมัติ (KIOSK)

รายการสิ่งของที่จำเป็นเมื่อทำการขึ้นเครื่องบิน (โปรดนำมาเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)

 • บัตร JMB และ JALCARD
 • อุปกรณ์มือถือที่มีแอป JAL IC (พร้อมทั้งติดตั้งแอป JAL IC Pocket หรือแอป JAL Touch & Go)
 • กำหนดการเดินทางแบบ e-ticket/ใบเสร็จ (เปิดในหน้าต่างใหม่พิมพ์จากเว็บไซต์ของ JAL)
 • หมายเลขการสั่งซื้อ 8 หลัก (ตัวอักษรและตัวเลขที่แสดงในหน้าการสำเร็จการจองหรือหน้ารายละเอียดการจองบนเว็บไซต์ของ JAL หมายเลขการสั่งซื้อจะแสดงเฉพาะเมื่อทําการจองใหม่บนเว็บไซต์ของ JAL ผู้โดยสารท่านอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก JMB ที่ถูกหักไมล์สะสม)

เปิดในหน้าต่างใหม่รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องเช็คอินและให้บริการอัตโนมัติ (KIOSK)

สมาชิกที่ต้องการใช้เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร

รายการสิ่งของที่จำเป็นเมื่อทำการขึ้นเครื่องบิน (โปรดนำมาเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)

 • บัตร JMB และ JALCARD
 • กำหนดการเดินทางแบบ e-ticket/ใบเสร็จ (เปิดในหน้าต่างใหม่พิมพ์จากเว็บไซต์ของ JAL)
 • หมายเลขการสั่งซื้อ 8 หลัก (ตัวอักษรและตัวเลขที่แสดงในหน้าการสำเร็จการจองหรือหน้ารายละเอียดการจองบนเว็บไซต์ของ JAL หมายเลขการสั่งซื้อจะแสดงเฉพาะเมื่อทําการจองใหม่บนเว็บไซต์ของ JAL ผู้โดยสารท่านอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก JMB ที่ถูกหักไมล์สะสม)
 • เอกสารระบุตัวตนของผู้โดยสาร (ใบอนุญาตขับขี่/บัตรประกันสุขภาพ ฯลฯ) รวมถึงหมายเลขเที่ยวบินที่ทำการจองและหมายเลขการจอง

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top