รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป

ประกาศสำคัญ

สำหรับการจองที่จองตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2021 เป็นต้นไป เราจะทำการแก้ไขไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับบางเส้นทาง เปิดในหน้าต่างใหม่การแก้ไขไมล์สะสมที่กำหนดในเส้นทางที่ออกเดินทาง/เดินทางมาถึงที่สนามบินที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก (PFC) (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ปคืออะไร

รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ปช่วยให้คุณสามารถใช้ไมล์สะสมเพื่อแลกการเป็นเดินทางเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นของ JAL
รางวัลบัตรโดยสารสามารถแลกโดยใช้ไมล์สะสมตั้งแต่ 12,000 ไมล์สำหรับรางวัลมาตรฐาน และตั้งแต่ 10,000 ไมล์สำหรับการเดินทางในช่วงที่มีส่วนลดไมล์สะสม*
สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว (เส้นทางการบินเดียว) รางวัลบัตรโดยสารสามารถแลกด้วยไมล์สะสมตั้งแต่ 6,000 ไมล์สำหรับรางวัลมาตรฐาน และ 5,000 ไมล์สำหรับการเดินทางในช่วงที่มีส่วนลดไมล์สะสม*

 • *การขอรับรางวัลโดยใช้ส่วนลดไมล์สะสมจะต้องทำผ่านเว็บไซต์ของ JAL ในช่วงเวลาการขอที่มีสิทธิ์ส่วนลด

ข้อมูลทั่วไป

เส้นทางที่ให้บริการ

JAL JAPAN AIRLINES

สายการบิน JAL กรุ๊ป

 • เจแปน แอร์ไลน์ (JAL)
 • เจแปน ทรานส์โอเชียน แอร์ (JTA)
 • ริวคิว แอร์ คอมมูเตอร์ (RAC)
 • *บางเที่ยวบินจะให้บริการเฉพาะบางฤดูกาล ไม่ใช่ตลอดทั้งปี การให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โปรดดู เปิดในหน้าต่างใหม่ตารางเวลาเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นของ JAL เพื่อดูข้อมูลปัจจุบัน
 • *รางวัลบัตรโดยสารสามารถใช้เดินทางในเที่ยวบินร่วมบริการที่ให้บริการโดยฟูจิ ดรีม แอร์ไลน์ และอามะกุสะ แอร์ไลน์ เที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้รางวัลบัตรโดยสาร
 • *เที่ยวบินร่วมบริการที่ให้บริการโดยเจ็ทสตาร์ เจแปน (GK) มีสิทธิ์ใช้กับบัตรโดยสารของเจ็ทสตาร์ เจแปน (GK)

ชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

 • ชั้นประหยัด
 • Class J
 • *Class J ไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นและบางเส้นทาง
 • *ไม่มีรางวัลบัตรโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top