การสะสมไมล์

  • ไมล์สะสมจากเที่ยวบิน
  • ไมล์สะสมจากการเข้าพักโรงแรม
  • ไมล์สะสมจากการซื้อสินค้า
  • ไมล์สะสมจากบริษัทพันธมิตรกับ JMB

บัตรเครดิตการ์ดร่วม JAL SPDB

ทุกการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตร่วม JAL SPDB ของคุณจะได้รับไมล์สะสม JMB โดยอัตโนมัติ

ผู้ที่มีสิทธิ์

สมาชิกบัตรเครดิตร่วม JAL SPDB

JAL Hang Seng Card      

การคำนวณไมล์สะสม

ทุกการใช้จ่ายด้วยบัตรของคุณจะได้รับไมล์สะสม JMB โดยอัตโนมัติ
คุณจะได้รับ 1 ไมล์สะสมต่อการใช้จ่ายหรือการเบิกเงินสดล่วงหน้าทุกๆ 15 หยวนหรือ 1 เหรียญสหรัฐด้วยบัตรดังกล่าว

  • * การใช้จ่ายบางประเภทจะไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดในใบสมัครบัตรเครดิตร่วม JAL SPDB หรือติดต่อ
    สายด่วนบริการลูกค้า SPDB

ข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรเครดิต

สายด่วนบริการลูกค้า SPDB
โทรศัพท์: 400-820-8788
+86-21-3878-4988

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top