การสะสมไมล์

  • ไมล์สะสมจากเที่ยวบิน
  • ไมล์สะสมจากการเข้าพักโรงแรม
  • ไมล์สะสมจากการซื้อสินค้า
  • ไมล์สะสมจากบริษัทพันธมิตรกับ JMB

ไมล์สะสมจากการซื้อสินค้า

แคมเปญและข้อมูล

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top