บริการให้เช่าโทรศัพท์มือถือ

คุณสามารถรับไมล์สะสมจากบริการที่เสนอให้โดยบริษัทพันธมิตรของ JMB
ขณะใช้บริการ โปรดแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB เพื่อสะสมไมล์

  • *บริการใดๆ ที่มีส่วนลดจะไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์
  • *ไม่สามารถขอรับไมล์สะสมย้อนหลัง เว้นแต่จะมีการกำหนดจากเรา
  • *ไมล์สะสมจะโอนไปยังบัญชี JMB ของคุณประมาณ 2-3 เดือน
ร้านที่ผูกสัญญากับ JALCARD ร้านที่ผูกสัญญากับ JALCARD
คุณสามารถรับไมล์สะสมสองเท่าเมื่อซื้อสินค้าโดยใช้บัตร JALCARD ในร้านที่ผูกสัญญากับ JALCARD
JAL ABCร้านที่ผูกสัญญากับ JALCARD

เช่าโทรศัพท์มือถือหรือเราเตอร์ WiFi 200 ไมล์

บริการให้เช่าโทรศัพท์มือถือและเราเตอร์ WiFi ที่สนามบินนาริตะและฮาเนดะ (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) และนาโกย่า (สนามบินชูบุ)

รายละเอียด