หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร / หนังสือ

คุณสามารถรับไมล์สะสมจากบริการที่เสนอให้โดยบริษัทพันธมิตรของ JMB
ขณะใช้บริการ โปรดแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB เพื่อสะสมไมล์

  • *บริการใดๆ ที่มีส่วนลดจะไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์
  • *ไม่สามารถขอรับไมล์สะสมย้อนหลัง เว้นแต่จะมีการกำหนดจากเรา
  • *ไมล์สะสมจะโอนไปยังบัญชี JMB ของคุณประมาณ 2-3 เดือน
ร้านที่ผูกสัญญากับ JALCARD ร้านที่ผูกสัญญากับ JALCARD
คุณสามารถรับไมล์สะสมสองเท่าเมื่อซื้อสินค้าโดยใช้บัตร JALCARD ในร้านที่ผูกสัญญากับ JALCARD
นิตยสารธุรกิจภาษาอังกฤษ
The Economist

การสมัครสมาชิกใหม่ = 2,500 - 4,200 ไมล์

รับไมล์สะสมของ JAL โดยการสมัครสมาชิกใหม่เพื่อรับนิตยสารธุรกิจ The Economist ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งตีพิมพ์โดย The Economist Newspaper Ltd.

รายละเอียด

หนังสือพิมพ์ Nikkei ฉบับนานาชาติ

การสมัครสมาชิกใหม่ = 2,000 ไมล์

คุณสามารถรับไมล์สะสมเมื่อสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์ Nikkei (Nihon Keizai Shinbun ตีพิมพ์เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) ฉบับนานาชาติ

รายละเอียด