บริการจองและการขึ้นเครื่อง

เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับการจองโดยเฉพาะ และบริการจองและการขึ้นเครื่องอื่นๆ มีให้บริการสำหรับสมาชิก JAL โกลเบิล คลับ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารจะได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

เคาน์เตอร์สำหรับการจองโดยเฉพาะ

สมาชิก JGC จะได้รับเชิญให้ใช้บริการเคาน์เตอร์จองสำหรับ JGC โดยเฉพาะสําหรับการจองเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป
สามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ของเคาน์เตอร์จองสำหรับ JGC ได้ในข้อมูลที่ส่งให้กับสมาชิก JGC โดยเฉพาะ
เมื่อทําการจองนอกเวลาทำการของเคาน์เตอร์จองสำหรับ JGC โปรดติดต่อเคาน์เตอร์จองสำหรับ JMB

การลงชื่อรอที่นั่งก่อน

 • oneworld เอเมอรัลด์
  oneworld แซฟไฟร์

เมื่อเที่ยวบิน JAL กรุ๊ป ที่คุณต้องการเต็มหมดแล้ว คุณจะได้รับการลงชื่อรอที่นั่งก่อนตามประเภทค่าโดยสาร
สำหรับเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร oneworld ที่มีการจองเต็มหมดแล้ว เราจะนำการลงชื่อรอที่นั่งก่อนมาใช้ที่ศูนย์การจองเที่ยวบินของ
สายการบินพันธมิตร oneworld

 • *ใช้ได้เฉพาะเมื่อเดินทางด้วยค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ลงชื่อรอที่นั่ง
 • *เราจะยอมรับคำขอลงชื่อรอที่นั่งสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินการล่วงหน้าจนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

บริการกำหนดที่นั่งด้านหน้าล่วงหน้า

สมาชิกที่มีสิทธิ์สามารถเลือกที่นั่งด้านหน้าล่วงหน้าได้ก่อนเมื่อทําการจองเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป

วิธีขอใช้บริการนี้

บนเว็บไซต์ JAL

การสํารองที่นั่งและข้อมูลสําหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ (ทางโทรศัพท์)

ที่เคาน์เตอร์สนามบิน/ในเมือง

ระยะเวลาในการขอ
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
เราจะรับคำขอตั้งแต่วันที่เริ่มจองจนถึงเวลา 5:00 น. ของวันก่อนการเดินทาง 1 วัน
เที่ยวบินระหว่างประเทศ
เราจะรับคำขอตั้งแต่วันที่เริ่มจองจนถึง 24 ก่อนการเดินทาง
 • *โปรดทราบว่าเราจะยอมรับคำขอเลือกที่นั่งด้านหน้าที่ยังคงพร้อมให้บริการอยู่หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ขอ
ข้อควรทราบ
 • มีให้บริการเฉพาะเมื่อเที่ยวบินมีสิทธิ์สําหรับการกําหนดที่นั่งด้านหน้าล่วงหน้า
 • Seat assignment requests will also be accepted for traveling companions flying with you on the same reservation record.
 • ที่นั่งที่สามารถกำหนดล่วงหน้าจะถูกกําหนดตามค่าโดยสารที่จ่ายไปและระดับสถานะของลูกค้า
  เราอาจปรับการกำหนดที่นั่งของคุณ หากคุณสมบัติการเป็นสมาชิก JMB FLY ON มีการเปลี่ยนแปลงก่อนการออกเดินทางของเที่ยวบินที่ใช้บริการนี้
 • ที่นั่งด้านหน้ามีจํานวนจํากัดและอาจไม่พร้อมให้บริการสําหรับการเลือกที่นั่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบิน
 • ไม่พร้อมให้บริการเมื่อเดินทางในเที่ยวบินร่วมบริการที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น

การเช็คอินก่อน

สมาชิก JGC จะได้รับสิทธิพิเศษในการเช็คอินก่อนเมื่อเดินทางกับเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL In japan : JAL Global Club (JGC) check-in counters*
Outside Japan : JAL Business Class check-in counters
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป JAL Global Club (JGC) check-in counters
 • oneworld เอเมอรัลด์
  oneworld แซฟไฟร์

เมื่อเดินทางกับสายการบินสมาชิกพันธมิตร oneworld คุณจะสามารถรับสิทธิพิเศษในการเช็คอินก่อนที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่ระบุสถานะลำดับขั้น oneworld ของคุณ

 • *หากไม่มีเคาน์เตอร์เช็คอิน JAL โกลเบิล คลับ (JGC) ที่สนามบิน โปรดใช้เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับชั้นธุรกิจของ JAL
 • *อาจมีข้อจํากัดบางประการเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลําหรือเที่ยวบินร่วมบริการที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เปิดในหน้าต่างใหม่บริการที่ใช้ได้บนเที่ยวบินร่วมบริการ
 • *สิทธิพิเศษในการเช็คอินก่อนจะมีให้บริการสำหรับสมาชิก JGC เท่านั้น

การเดินทางแทนผู้ที่สละสิทธิ์ก่อน

 • oneworld เอเมอรัลด์
  oneworld แซฟไฟร์

คุณจะสามารถใช้บริการเดินทางแทนผู้ที่สละสิทธิ์ก่อนเมื่อคุณรอที่นั่งจากเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป หรือจากเที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld เพียงแสดงบัตร JGC ที่สนามบินในวันที่ออกเดินทาง

 • *สําหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น หมายเลขการสแตนด์บายพิเศษเดียวกันจะใช้กับชั้นเฟิร์สคลาส Class J และชั้นประหยัด
 • *บริการนี้อาจไม่มีให้บริการที่สนามบินบางแห่งหรือบางเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในกรณีที่เกิดสภาพอากาศเลวร้าย เช่น พายุไต้ฝุ่นหรือหิมะตกหนัก
 • *ไม่มีให้บริการสำหรับเที่ยวบินร่วมบริการที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น

ทางเข้าสำหรับ JAL โกลเบิล คลับ

สมาชิก JGC จะได้รับเชิญให้ใช้บริการทางเข้าสำหรับ JAL โกลเบิล คลับ เมื่อเดินทางกับเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL กรุ๊ป
ช่องตรวจสอบความปลอดภัยพิเศษตั้งอยู่ถัดจากเคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับ JAL โกลเบิล คลับที่สนามบินฮาเนดะ สนามบินอิตามิ สนามบินชิโตเสะแห่งใหม่
และสนามบินฟูกุโอกะ

เปิดในหน้าต่างใหม่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเข้าสำหรับ JAL โกลเบิล คลับ

 • *ทางเข้าสำหรับ JAL โกลเบิล คลับมีให้บริการสำหรับสมาชิก JGC และผู้ร่วมเดินทางอีกหนึ่งท่าน

การขึ้นเครื่องบินก่อน

 • oneworld เอเมอรัลด์
  oneworld แซฟไฟร์

เมื่อแสดงบัตร JGC และบัตรผ่านขึ้นเครื่อง คุณจะได้รับสิทธิ์ขึ้นเครื่องก่อนเวลาขึ้นเครื่องปกติในเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปและเที่ยวบินของ
สายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld

 • *สิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่องก่อนมีให้บริการสำหรับสมาชิก JGC เท่านั้น
 • *อาจไม่มีบริการนี้ที่สนามบินบางแห่งหรือบางเที่ยวบิน

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top