บริการไมล์สะสม

โบนัสไมล์สะสมจะมอบให้สมาชิก JAL โกลเบิล คลับ ที่เดินทางในเที่ยวบินที่มีสิทธิ์

โบนัสไมล์สะสมสําหรับสมาชิก JAL โกลเบิล คลับ

โบนัสเที่ยวบินแรก

สมาชิก JGC จะได้รับโบนัสไมล์สะสม 3,000 ไมล์สำหรับเที่ยวบินที่มีสิทธิ์เที่ยวแรกที่ใช้บริการในแต่ละปี

 • *เที่ยวบินต้องเป็นเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป ซึ่งเดินทางด้วยค่าโดยสารที่มีสิทธิ์สําหรับการสะสมไมล์ JAL Mileage Bank (JMB)

โบนัสไมล์สะสมสําหรับทุกเที่ยวบินที่มีสิทธิ์

JGC members will also receive bonus miles*1 for every JAL Group, American Airlines, British Airways, Iberia and Malaysia Airlines (On / after July 1, 2023 (departure date) / between Japan-Malaysia route) flight*2 traveled.

 • โบนัสไมล์สะสม
 • equal
 • ไมล์ของเส้นทางบิน
 • multiply
 • อัตราการสะสมตามค่าโดยสารที่จ่ายไป
 • multiply
 • อัตราโบนัสไมล์สะสม

  35%

 • *มีให้บริการเฉพาะผู้ถือบัตร JGC JALCARD (บัตรเครดิต)
 1. *1ไม่มีการมอบไมล์ร่วมกับโบนัสไมล์สะสมในโปรแกรม FLY ON ในกรณีที่สมาชิก JGC ที่มีสิทธิ์สำหรับโบนัสไมล์สะสมนี้และสิทธิประโยชน์โบนัสไมล์สะสมอื่นๆ สมาชิกจะได้รับอัตราโบนัสไมล์สะสมที่มากที่สุด
 2. *2เพื่อรับสิทธิ์โบนัสไมล์สะสม เที่ยวบินนั้นจะต้องเดินทางด้วยค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ JMB

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top