บริการด้านสัมภาระ

สมาชิก JAL โกลเบิล คลับ สามารถรับสิทธิประโยชน์จากบริการด้านสัมภาระ

น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษ

oneworld เอเมอรัลด์
oneworld แซฟไฟร์

นอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระเช็คอินมาตรฐานแล้ว สมาชิก JGC ที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป หรือเที่ยวบินของสมาชิกสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld สามารถเช็คอินน้ำหนักสัมภาระพิเศษดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + 20 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเช็คอินพิเศษอีก 1 ชิ้น (สูงสุด 32 กก. ต่อชิ้น)
เที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
 • สำหรับสมาชิก JGC ไดมอนด์ และ JGC พรีเมียร์
  สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเช็คอินพิเศษอีก 1 ชิ้น หรือสัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + 20 กก.
 • สำหรับสมาชิก JGC แซฟไฟร์ JGC คริสตัลและสมาชิก JGC
  เมื่อเดินทางในชั้นประหยัด
  ระบบราคา: สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเช็คอินเพิ่ม 1 ใบ (สูงสุด 23 กก. ต่อชิ้น) โดยมีสัมภาระรวมทั้งหมดไม่เกิน 2 ชิ้น
  • *บริการนี้ใช้ไม่ได้ในกรณีที่สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐานฟรีคือ 2 ชิ้น
  ระบบน้ำหนัก: สัมภาระที่อนุญาต + 15 กก.
 • *น้ำหนักสัมภาระพิเศษมีให้บริการสำหรับสมาชิก JGC เท่านั้น
 • *น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษอาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด หรือน้ำหนักของสัมภาระ
 • *อาจมีข้อจํากัดบางประการเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลําหรือเที่ยวบินร่วมบริการที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เปิดในหน้าต่างใหม่บริการที่ใช้ได้บนเที่ยวบินร่วมบริการ
 • *น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษไม่พร้อมให้บริการเมื่อเช็คอินสัมภาระผ่านไปยังปลายทางจาก/ไปยังเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
 • *น้ำหนักสัมภาระเช็คอินมาตรฐานสูงสุดคือ 32 กก. ต่อชิ้น แม้ว่าจะเดินทางในชั้นประหยัดระหว่างประเทศของ JAL หรือชั้นประหยัดพรีเมียมก็ตาม

บริการขอรับสัมภาระก่อน

oneworld เอเมอรัลด์
oneworld แซฟไฟร์

เมื่อแสดงบัตร JGC ระหว่างเช็คอิน สมาชิก JGC ที่เดินทางกับเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปหรือเที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld จะได้ป้ายติดสัมภาระสำหรับสิทธิพิเศษในการรับสัมภาระก่อน

 • *บริการขอรับสัมภาระก่อนพร้อมให้บริการเฉพาะสมาชิก JGC เท่านั้น
 • *อาจมีข้อจํากัดบางประการเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลําหรือเที่ยวบินร่วมบริการที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก เปิดในหน้าต่างใหม่บริการที่ใช้ได้บนเที่ยวบินร่วมบริการ
 • *บริการขอรับสัมภาระก่อนไม่พร้อมให้บริการเมื่อเช็คอินสัมภาระผ่านไปยังปลายทางจาก/ไปยังเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
 • *บริการนี้ไม่พร้อมให้บริการในเที่ยวบินที่ให้บริการโดยบริติช แอร์เวย์

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top