การใช้ไมล์สะสม รางวัลบัตรโดยสาร JAL+ สายการบินพันธมิตร

เส้นทางการบินที่มีสิทธิ์

 • สามารถใช้รางวัลได้กับเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปและเที่ยวบินของสายการบินที่เป็นสมาชิกวันเวิลด์ โดยเที่ยวบินในกลุ่มวันเวิลด์นั้นจะต้องดำเนินการบินและทำการตลาดร่วมโดยกลุ่มวันเวิลด์ทั้งหมด
  สำหรับ JAL กรุ๊ปแอร์ไลน์ เจแปนแอร์ไลน์ แจลเวย์ สามารถใช้รางวัลได้
  นอกเหนือจาก JAL กรุ๊ปแอร์ไลน์ สายการบินในกลุ่มวันเวิลด์อื่นๆ ที่สามารถใช้รางวัลบัตรโดยสารได้มีดังต่อไปนี้ อเมริกันแอร์ไลน์ ฟินน์แอร์ ไอเบอเรีย มาเลฟฮังกาเรียนแอร์ไลน์ แควนตัส รอยัลจอร์แดเนียน แอร์ไลน์ และ S7 แอร์ไลน์
 • ในกรณีที่กำหนดการเดินทางมีเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นด้วย จะสามารถใช้รางวัลได้กับเส้นทางการบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL/JTA/JEX เท่านั้น
  (ไม่สามารถใช้กับ JAC/HAC/RAC)
 • ด้วยข้อยกเว้นบางประการ เที่ยวบินร่วมจึงไม่สามารถใช้ได้กับรางวัลบัตรโดยสาร
 • สามารถรวมเที่ยวบินของสายการบินต่างๆ ดังต่อไปนี้ไว้ในกำหนดการเดินทางได้ ในกรณีนี้ สายการบินเหล่านี้ จะถือเสมือนว่าเป็น “สายการบินหนึ่งเดียว”
  อเมริกันแอร์ไลน์ เที่ยวบิน “AA” หมายถึงเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดย “อเมริกันแอร์ไลน์ อเมริกันอีเกิล และอเมริกันคอนเนคชั่น”
  ฟินน์แอร์ เที่ยวบิน “AY” ดำเนินการบินโดย “EE(Aero)”
  ไอเบอเรีย เที่ยวบิน “IB” หมายถึงเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดยแอร์ นอสทรัม
  แควนตัส เที่ยวบิน “QF” หมายถึงเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดยแควนตัส แควนตัสลิงค์ (แอร์ลิงค์: เนชั่นแนล เจ็ท ซิสเต็ม อีสเทิร์นออสเตรเลียแอร์ไลน์ และซันสเตทแอร์ไลน์) ออสเตรเลียนแอร์ไลน์ เจ็ทคอนเนค และเจ็ทสตาร์
  S7 แอร์ไลน์ เที่ยวบิน “S7” ที่ดำเนินการบินโดย S7 แอร์ไลน์ และ Globus แอร์ไลน์
  * ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป สามารถแลกรับรางวัลบัตรโดยสารบนเที่ยวบิน S7 สำหรับการเดินทางตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 นี้
 • ไม่สามารถใช้รางวัลกับเส้นทางการบินที่สายการบินไม่มีสิทธิ์ทำการบิน
 • ตามกฎของสหรัฐ ไม่อนุญาตให้เดินทางระหว่าง “แผ่นดินใหญ่สหรัฐฯ/ฮาวาย” และเกาะกวม (และเส้นทางการบินย้อนกลับ) ด้วยเครื่องบินที่ไม่ได้เป็นของสหรัฐฯ รวมถึงเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปด้วย
 • กฎข้อห้ามเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งระหว่างเมืองในอเมริกาและเมืองในแคนาดาไม่อนุญาตให้เดินทางระหว่าง “เมืองสองเมืองของสหรัฐฯ” ผ่านเมืองของแคนาดา และหรือเดินทางระหว่าง “เมืองสองเมืองของแคนาดา” ผ่านเมืองของสหรัฐ
 • ไม่สามารถใช้ไมล์สะสมสำหรับเที่ยวบินทุกเที่ยวบินที่เดินทางเข้า/ออกจากอิรักที่ดำเนินการบินโดยรอยัลจอร์แดเนี่ยนแอร์ไลน์ และ AY1001-AY3000 ดำเนินการบินโดยฟินน์แอร์ได้ เส้นทางการบิน/เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ใช้ไมล์สะสมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไมล์สะสมที่ต้องใช้

 • รางวัลบัตรโดยสารสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ บัตรโดยสารที่ใช้ได้ภายในเขตเดียวกันและบัตรโดยสารที่สามารถใช้ได้สำหรับเส้นทางการบินตามระยะทาง ซึ่งเป็นรูปแบบของรางวัลบัตรโดยสารร่วมระหว่าง JAL+พันธมิตร สำหรับรางวัลที่สามารถใช้ได้สำหรับเส้นทางการบินตามระยะทางนั้น จะต้องใช้จำนวนไมล์สะสมโดยคำนวณจากยอดรวมของกำหนดการเดินทางทั้งหมด (ยอดรวมไมล์สะสมของแต่ละเส้นทางการบินทุกเส้นทางรวมกัน รวมถึง surface sector ด้วย)
 • รางวัลบัตรโดยสารสำหรับเด็กและทารกจะใช้จำนวนไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารสำหรับผู้ใหญ่
 • โปรดดูที่ “ตารางรางวัลบัตรโดยสารร่วมระหว่าง JAL และพันธมิตร”.

วันที่ห้ามเดินทางสำหรับรางวัล

สำหรับ JAL กรุ๊ปแอร์ไลน์

สำหรับ JAL กรุ๊ปแอร์ไลน์ จะใช้ “วันที่ห้ามเดินทางสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศของ JAL กรุ๊ปแอร์ไลน์”

สำหรับ รอยัลจอร์แดเนี่ยน แอร์ไลน์
สำหรับรอยัล จอร์แดเนี่ยน แอร์ไลน์ จะมีวันที่ห้ามเดินทางดังต่อไปนี้:
จากจอร์แดนไปสหรัฐฯ15 ก.ค. – 15 ก.ย.
จากสหรัฐฯ ไปจอร์แดน15 พ.ค. – 15 ก.ค.
จากจอร์แดนไปสหราชอาณาจักร15 ก.ค. – 15 ก.ย.
จากสหราชอาณาจักรไปจอร์แดน01 ก.ค. – 01 ส.ค.
        (01 มิ.ย. – 01 ส.ค. ตั้งแต่ปีค.ศ. 2008 เป็นต้นไป)
สำหรับสายการบินอื่นๆ
ในระหว่างปีค.ศ. 2008 และ 2009 จะไม่มีการกำหนดวันที่ห้ามเดินทาง สำหรับวันที่ห้ามเดินทางตั้งแต่เดือนมกราคม ปีค.ศ. 2010 นั้นจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ในบางครั้ง จำนวนที่นั่งสำหรับรางวัลบัตรโดยสารอาจจะมีจำกัดหรืออาจจะไม่มีเลย

วิธีการแลก/ใช้/รับรางวัล

 • การสำรองที่นั่งสำหรับรางวัลบัตรโดยสาร สามารถทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 330 วัน หลังเวลา 10.00 น. (เวลาญี่ปุ่น) เป็นต้นไป และอย่างช้าสุดต้องทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทาง 4วัน ภายในเวลา 12.00 น. (โดยไม่รวมวันเดินทาง)
  การสำรองที่นั่งสำหรับรางวัลบัตรโดยสาร สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ไปที่ แผนกสำรองที่นั่งสำหรับรางวัลบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JMB หรือแผนกสะสมไมล์ (JMB) ในภูมิภาคของคุณ การสำรองที่นั่งสำหรับรางวัลบัตรโดยสารนั้นจะไม่สามารถกระทำผ่านทางเวปไซต์ JAL ได้
  * การสำรองที่นั่งสำหรับรางวัลบัตรโดยสาร อาจทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายใน 330 วัน ก่อนวันเดินทาง โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตร
  * ต้องทำการขอรับบัตรโดยสารของสายการบินพันธมิตรหลังจากเที่ยวบินทั้งหมดในกำหนดการเดินทางได้รับการยอมรับแล้ว
 • รางวัลบัตรโดยสารร่วมระหว่าง JAL + สายการบินพันธมิตร ไม่สามารถขอผ่านเว็บไซต์ JAL ได้
 • ขั้นตอนต่างๆ จะเหมือนกับ “รางวัลบัตรโดยสารเส้นทางการบินระหว่างประเทศของ JAL กรุ๊ปแอร์ไลน์
 • การออกรางวัลบัตรโดยสาร ทุกๆ เที่ยวบินในกำหนดการเดินทางจะต้องมีสถานะที่แน่นอน รางวัลบัตรโดยสารจะไม่สามารถทำการออกบัตรโดยสารได้ถ้ากำหนดการยังไม่ได้ถูกระบุ
 • ไม่อนุญาตให้ลงรายชื่อรอและเลือกที่นั่งล่วงหน้า
 • การบริการบนเครื่องบิน (อาหาร/เครื่องดื่ม/ผ้าห่ม ฯลฯ) ของสายการบินพันธมิตรบางสายอาจจะมีไว้เพื่อจำหน่ายเท่านั้น แผนกสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสาร JMB จะไม่ขอรับผิดชอบในการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ของสายการบินพันธมิตรอื่นๆ
 • ในเที่ยวบินร่วมทุกเที่ยวบินของ "QF" ที่ดำเนินการบินโดยเจ็ทสตาร์ (JQ) บริการต่างๆ บนเครื่องบิน (อาหาร/เครื่องดื่ม/ผ้าห่ม/ความบันเทิงส่วนบุคคล ฯลฯ) จะมีไว้เพื่อจำหน่ายเท่านั้น คุณสามารถทำการซื้อสินค้าและบริการเหล่านี้ล่วงหน้าได้โดยติดต่อไปยังแผนกบริการรับจองทางโทรศัพท์ของเจ็ทสตาร์ โดยตรง เพียงแค่แจ้งวันเดินทางและหมายเลขเที่ยวบินแควนตัสของคุณ
 • โปรดจำกฎของสายการบินพันธมิตรของ JMB เกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่เดินทางคนเดียว

เงื่อนไขในการใช้รางวัล

กำหนดการเดินทาง
ไม่อนุญาตให้เดินทางเพียงเที่ยวเดียว
รางวัลที่สามารถใช้ได้ในเขตเดียวกัน (อเมริกันแอร์ไลน์)
 • อเมริกาเหนือ (รวมถึงฮาวาย) = การเดินทางในญี่ปุ่น/เอเชีย/หมู่เกาะในแถบแปซิฟิกต้องใช้บริการของ JAL/JALways
 • ในกรณีที่ “จุดเริ่มต้นของการเดินทาง” และ “จุดสิ้นสุดของการเดินทาง” ไม่ใช่สถานที่เดียวกัน เมือง ทั้งสองจะต้องอยู่ในเขตเดียวกัน
 • ในกรณีที่ “จุดเริ่มต้นของการเดินทาง” และ “จุดสิ้นสุดของการเดินทาง” เป็นสถานที่เดียวกัน อนุญาตให้ surface sector ได้ 1 ครั้ง โดยจะต้องอยู่เขตเดียวกัน
 • ในเส้นทางการบิน AA อาจจะมีการจำกัดจำนวนคะแนนที่อนุญาตให้หยุดพัก/เปลี่ยนเครื่องสำหรับกำหนดการเดินทางโดยใช้รางวัล กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมเมื่อทำการขอรับรางวัล
รางวัลที่สามารถใช้ได้กับเส้นทางการบินตามระยะทาง (ฟินน์แอร์ ไอเบอเรีย มาเลฟ ฮังกาเรี่ยนแอร์ไลน์ แควนตัส รอยัล จอร์แดเนียนแอร์ไลน์ และ S7 แอร์ไลน์)
 • “จุดเริ่มต้นของการเดินทาง” และ “จุดสิ้นสุดของการเดินทาง” อาจจะต่างเมืองกันได้หากอยู่ในประเทศเดียวกัน
 • ไม่อนุญาตให้เดินทางผ่าน “ประเทศที่เป็นจุดเริ่มการเดินทาง”
 • ไม่อนุญาตให้เดินทางผ่าน “จุดเริ่มการเดินทาง”
ชั้นโดยสาร
การเดินทางทั้งหมดต้องอยู่ในชั้นโดยสารเดียวกัน
สำหรับการเดินทางในชั้นโดยสารที่แตกต่างกันในการเดินทางไป-กลับต่อ 1 ครั้ง จะใช้ไมล์สะสม ตามชั้นโดยสารที่สูงกว่า
รางวัลบัตรโดยสารชั้นประหยัดจะไม่สามารถใช้บริการบนชั้นพรีเมี่ยมของเที่ยวบิน JAL ได้ แต่ถ้าเป็นรางวัลบัตรโดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจสามารถใช้บริการดังกล่าวได้
โปรดจำไว้ว่าไม่สามารถทำการขอคืนไมล์สะสมได้ในกรณีที่มีการลดชั้นโดยสารไปเป็นชั้นประหยัดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชนิดเครื่องบิน
เส้นทางการบิน/การจำกัดจำนวนการหยุดพัก
รางวัลที่ใช้ได้ในเขตเดียวกัน (อเมริกัน แอร์ไลน์)
 • • สำหรับรางวัลแต่ละรางวัล จะอนุญาตให้ใช้เที่ยวบินได้สูงสุด 8 เที่ยวบิน ในกำหนดการเดินทางทั้งหมด
  อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้มีเส้นทางการบินภายในประเทศญี่ปุ่นมากสุด 2 เส้นทางในกำหนด การเดินทางทั้งหมด
  อนุญาตให้มีเส้นทางการบินของ AA ภายในอเมริกาเหนือได้สูงสุด 4 เส้นทางในกำหนดการเดินทางทั้งหมด
 • เส้นทางการบินทรานส์แปซิฟิกระหว่างฮาวาย แผ่นดินใหญ่สหรัฐ <-> ไม่สามารถเป็น surface sector ได้
 • การหยุดพัก (การหยุดพักเป็นเวลานานกว่า 24 ชั่วโมงหรือ surface sector) จำกัดไว้ดังต่อไปนี้
  กำหนดการเดินทาง การจำกัดของการหยุดพัก
  (การหยุดพักเป็นเวลานานกว่า 24 ชั่วโมงหรือ surface sector)
  กำหนดการเดินทางที่มีจุดเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นไปยังอเมริกาเหนือ (ไม่รวมฮาวาย) อนุญาตให้หยุดพักได้มากที่สุด 2 ครั้งในกำหนดการเดินทางทั้งหมด
  ไม่อนุญาตให้หยุดพักในประเทศญี่ปุ่น
  กำหนดการเดินทางที่มีจุดเริ่มต้นที่อเมริกาเหนือ (ไม่รวมฮาวาย) ไปยังญี่ปุ่น อนุญาตให้หยุดพักได้มากที่สุด 2 ครั้งในกำหนดการเดินทางทั้งหมด
  กำหนดการเดินทางที่มีจุดเริ่มต้นที่เอเชีย/เกาหลี/หมู่เกาะแถบแปซิฟิก ไปยัง อเมริกาเหนือ (ไม่รวมฮาวาย) อนุญาตให้หยุดพักได้มากที่สุด 3 ครั้งในกำหนดการเดินทางทั้งหมด โดยที่สามารถหยุดพักได้ 2 ครั้งในอเมริกาเหนือ (ไม่รวมฮาวาย)
  กำหนดการเดินทางที่มีจุดเริ่มต้นที่อเมริกาเหนือ (ไม่รวมฮาวาย) ไปยัง เอเชีย/เกาหลี/หมู่เกาะแถบแปซิฟิก อนุญาตให้หยุดพักได้มากที่สุด 3 ครั้งในกำหนดการเดินทางทั้งหมด โดยที่สามารถหยุดพักได้ 1 ครั้งในอเมริกาเหนือ (ไม่รวมฮาวาย)
รางวัลที่สามารถใช้ได้กับเส้นทางการบินแบบระยะทาง (ฟินน์แอร์ ไอเบอเรีย มาเลฟ ฮังกาเรี่ยน แอร์ไลน์ แควนตัส รอยัล จอร์แดเนียน แอร์ไลน์ และ S7 แอร์ไลน์)
 • สำหรับรางวัลแต่ละรางวัล จะอนุญาตให้มีเส้นทางการบินสูงสุด 8 เส้นทางโดยรวมถึง surface sector ในหมายกำหนดการเดินทางทั้งหมด สามารถมีเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นในหมายกำหนดการเดินทางทั้งหมดได้ 2 เที่ยวบิน
 • สำหรับรางวัลแต่ละรางวัล จะอนุญาตให้หยุดพัก (การหยุดพักในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเกินกว่า 24 ชั่วโมง หรือ surface sector) ได้สูงสุด 4 ครั้งในหมายกำหนดการเดินทางทั้งหมด โดยจำกัด การหยุดพักใน ยุโรป ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
 • สำหรับกำหนดการเดินทางที่เริ่มต้นเดินทางจากประเทศญี่ปุ่น จะไม่อนุญาตให้หยุดพักในญี่ปุ่น
 • สามารถมี “เมือง ๆ หนึ่ง” ในหมายกำหนดการเดินทางทั้งหมดได้ไม่เกินสองครั้ง อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้หยุดพักที่ “เมือง ๆ หนึ่ง” ได้เพียงครั้งเดียวในหมายกำหนดการเดินทางทั้งหมด
 • อนุญาตให้มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาหนึ่งครั้งในหมายกำหนดการเดินทางทั้งหมด เมื่อ “จุดเริ่มต้นของการเดินทาง” และ “จุดสุดท้ายของการเดินทาง” นั้นเป็นคนละที่กัน จุดดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการเดินทางกลับภูมิลำเนา
 • surface sector หนึ่งครั้ง จะถือเป็น “การหยุดพักหนึ่งครั้ง” โดยไม่เกี่ยวกับระยะเวลาของการพักแรม
 • ระยะทางของ surface sector จะรวมอยู่ในระยะทางรวมของหมายกำหนดการเดินทางที่ใช้รางวัล
การเลื่อนชั้นที่นั่งรางวัล
ไม่สามารถเลื่อนชั้นที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารโดยชำระส่วนต่างราคาบัตรโดยสารได้
ไม่สามารถใช้รางวัลบัตรโดยสารและรางวัลในการเลื่อนชั้นที่นั่งพร้อมๆ กันได้

อายุการใช้งาน

รางวัลบัตรโดยสารจะมีอายุ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ตัดไมล์สะสม (วันที่ออกบัตรโดยสาร)
 • * วันที่เริ่มต้นเส้นทางการบินสุดท้ายต้องไม่เกินวันที่รางวัลบัตรโดยสารยังมีผลบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงรางวัลบัตรโดยสาร

<อนุญาต>
อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ภายในอายุของบัตรโดยสารหากบัตรโดยสารดังกล่าวยังไม่ได้ถูกใช้ โดยสามารถติดต่อไปที่แผนกสำรองที่นั่งสำหรับรางวัลบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ JMB ที่คุณได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกไว้ โดยท่านจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางในเวลาทำการ 3วัน (7วัน หากเป็นบัตรโดยสารกระดาษ) ก่อนวันเดินทางเดิมหรือวันเดินทางใหม่ (แล้วแต่ว่าวันใดจะถึงก่อน)
สำหรับสมาชิกในภูมิภาคอเมริกา สำหรับสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและหมู่เกาะแถบแปซิฟิก สำหรับสมาชิกที่อยู่ในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (เช่น เที่ยวบิน วันเดินทาง สายการบิน ชื่อผู้โดยสาร เที่ยวบิน เส้นทางการบิน หรือชั้นโดยสาร) หากพ้นวันที่กำหนด รวมถึงหลังจากวันที่ออกเดินทางแล้ว
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง จะต้องทำการออกบัตรโดยสารให้ใหม่หรือทำการเปลี่ยนแปลงลงไปบนบัตรโดยสารอิเลคทรอนิกส์และบัตรโดยสารกระดาษเดิมทุกครั้ง
 • * สำหรับรางวัลบัตรโดยสารของบริติชแอร์เวย์ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินจากเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารไม่หนาแน่นไปเป็นเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารหนาแน่น (ต้องมีการหักไมล์สะสมเพิ่ม) หรือเปลี่ยนจากเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารหนาแน่นไปยังเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารไม่หนาแน่น (ส่งผลให้ต้องมีการคืนไมล์สะสมเพื่อใช้ใหม่) ในกรณีเช่นนี้ จะต้องดำเนินการเหมือนการขอรับรางวัลใหม่ โดยสามารถกระทำได้ก่อนเดินทางเท่านั้น

<ไม่อนุญาต>
การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง สายการบิน เส้นทางบิน ชั้นโดยสาร ทิศทางการเดินทาง ประเภทของรางวัล


Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top