ตารางการใช้ไมล์สะสมแลกบัตรโดยสารเที่ยวบินร่วมของ JAL + พันธมิตร

การสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารเที่ยวบินร่วมของ JAL + พันธมิตร เริ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2007 ที่ผ่านมา

จำนวนไมล์สะสมที่ใช้

ระบบคำนวณไมล์สะสมเส้นทางการบินสำหรับรางวัลตามระยะทาง
  • รางวัลบัตรโดยสารสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ บัตรโดยสารที่ใช้ได้ภายในเขตเดียวกันและบัตรโดยสารที่สามารถใช้ได้สำหรับเส้นทางการบินตามระยะทาง ซึ่งเป็นรูปแบบของรางวัลบัตรโดยสารร่วมระหว่าง JAL+พันธมิตร สำหรับรางวัลที่สามารถใช้ได้สำหรับเส้นทางการบินตามระยะทางนั้น จะต้องใช้จำนวนไมล์สะสมโดยคำนวณจากยอดรวมของกำหนดการเดินทางทั้งหมด (ไมล์ระยะทางบินรวมของแต่ละเส้นทางการบินทุกเส้นทางรวมกัน รวมถึง surface sector ด้วย)
  • รางวัลที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกจะใช้ไมล์สะสมเท่ากับรางวัลที่ออกให้สำหรับผู้ใหญ่
  • นอกจากไมล์สะสมที่ต้องใช้เพื่อการแลกรับรางวัลตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างแล้ว จะมีการเก็บภาษีน้ำมันและภาษีอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย
รางวัลที่แบ่งตามเขตพื้นที่ (อเมริกันแอร์ไลน์) (อเมริกาเหนือมาที่/ออกจาก หรือผ่านประเทศญี่ปุ่น)
เขตพื้นที่   ชั้น Y ชั้น C*2 ชั้น F
1 อเมริกาเหนือ*1 = ญี่ปุ่น 60,000 90,000 120,000
2 อเมริกาเหนือ = ปูซาน โซล 65,000 100,000 140,000
3 อเมริกาเหนือ = เอเชีย 1 65,000 100,000 140,000
4 อเมริกาเหนือ = เอเชีย 2 80,000 120,000 140,000
5 อเมริกาเหนือ = หมู่เกาะแถบแปซิฟิก 80,000 120,000 140,000
*1 เบอร์มิวดา บาฮามาส แคนาดา แคริบเบียน เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา (ไม่รวมฮาวาย)
*2 ชั้น F สามารถใช้ได้ในเที่ยวบินของ AA ที่ดำเนินการบินด้วยชั้นบริการ 2 ชั้นโดยสาร (Y และ F)
รางวัลตามระยะทาง
(ฟินน์แอร์ ไอเบอเรีย มาเลฟฮังกาเรี่ยนแอร์ไลน์ แควนตัสแอร์เวย์ รอยัล จอร์แดเนี่ยน แอร์ไลน์ และ S7 แอร์ไลน์)
เขตพื้นที่ ไมล์ระยะทางบินรวม ชั้น Y ชั้น C ชั้น F
1 1 - 4,000 25,000 45,000 65,000
2 4,001 - 8,000 40,000 65,000 85,000
3 8,001 - 10,000 50,000 80,000 110,000
4 10,001 - 12,000 60,000 90,000 115,000
5 12,001 - 14,000 60,000 90,000 120,000
6 14,001 - 20,000 90,000 120,000 170,000
7 20,001 - 25,000 110,000 150,000 220,000
8 25,001 - 29,000 140,000 190,000 280,000
9 29,001 - 34,000 150,000 200,000 300,000
10 34,001 - 50,000 160,000 220,000 330,000
  • * ระยะทางของ surface sector จะรวมอยู่ในระยะทางรวมของหมายกำหนดการเดินทางที่ใช้รางวัล
  • * จำนวนไมล์สะสมรวมที่ต้องใช้อาจจะแตกต่างกันไปตามสายการบินที่ใช้บริการและชนิดของรางวัล การอนุญาตให้ใช้รางวัลหลายๆ รายการร่วมกันจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่สามารถใช้รางวัลได้ที่มีอยู่ของแต่ละสายการบินหรือเที่ยวบินในเวลาที่ทำการขอใช้รางวัล ดังนั้น ในบางครั้งการใช้รางวัลหลายๆ รายการร่วมกันโดยใช้ไมล์สะสมต่ำสุดอาจจะไม่สามารถกระทำได้ในบางโอกาส
    การใช้รางวัลหลายๆ รายการร่วมกันโดยใช้ไมล์สะสมจำนวนที่ต่ำกว่าอาจจะสามารถกระทำได้ในภายหลัง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่นั่งเกิดขึ้น
    อย่างไรก็ตาม การขอเปลี่ยนรางวัลเป็นรางวัลอื่นจะถือว่าเป็นการขอแลกรางวัลใหม่ ฉะนั้นจะมีการคิดค่าบริการสำหรับ “การบริการคืนไมล์สะสมเพื่อใช้ใหม่”

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top