สิทธิ์การใช้บริการห้องรับรองสายการบิน

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ JMB Fly On

การใช้บริการห้องรับรองสายการบิน
 • JMB ไดมอนด์
 • JGC พรีเมียร์
 • JMB แซฟไฟร์
 • JMB คริสตัล

Airport where lounge services are available

    Domestic Airport Lounge    International Airport Lounge

สมาชิกไดมอนด์, JGC พรีเมียร์, JMB แซฟไฟร์สมาชิก JMB คริสตัล
แสดงบัตรไดมอนด์ แซฟไฟร์ หรือบัตร JGC พรีเมียร์แสดงบัตรไดมอนด์ แซฟไฟร์ หรือ JGC พรีเมียร์พร้อมด้วยคูปองห้องรับรองสองใบ (ใช้ไมล์สะสมแลกรับ)แสดงบัตร JMB คริสตัลพร้อมด้วยคูปองห้องรับรองหนึ่งใบ
สมาชิกและผู้ร่วมเดินทางอีกหนึ่งท่านสามารถใช้บริการห้องรับรองได้นอกจากสมาชิกและผู้ร่วมเดินทางหนึ่งท่านแล้ว สมาชิกยังสามารถพาผู้ติดตามมาใช้บริการของห้องรับรองได้อีก 2ท่านห้องรับรองให้บริการสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
 • สมาชิก JAL โกลเบิล คลับ สามารถใช้บริการภายในห้องรับรองสายการบินได้โดยการแสดงบัตร JGC และบอร์ดดิ้งพาส
  คุณไม่สามารถพาผู้ติดตามที่มีมากกว่า 4 คนเข้าใช้บริการภายในห้องรับรองสายการบินได้ ถึงแม้คุณจะแสดงบัตรสมาชิก JGC และบัตรสมาชิกโปรแกรม FLY ON ประเภทอื่น
 • ไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการห้องรับรองสายการบินดังที่แจ้งตามนี้ด้วยคูปองห้องรับรองสายการบินโดยการหักไมล์สะสม:
  ห้องรับรองพิเศษเฟิร์สคลาส JAL และห้องรับรองพิเศษไดมอนด์/พรีเมียร์ และห้องรับรองพิเศษในปารีส เซี่ยงไฮ้ <หงเฉียว> ที่สนามบินระหว่างประเทศ
ผู้ถือบัตร ผู้ติดตาม

สิทธิ์การใช้บริการห้องรับรองสำหรับสายการบินสมาชิกวันเวิล์ด

เมื่อคุณเดินทางกับสายการบินสมาชิกในกลุ่มวันเวิลด์ คุณสามารถใช้บริการห้องรับรองของวันเวิลด์ที่ตั้งอยู่ในสนามบินกว่า 400 แห่งทั่วโลก สมาชิกและผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคนจะสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองได้

 • โปรดแสดงบัตรแสดงสถานะสมาชิกของวันเวิล์ดและบอร์ดดิ้งพาสเมื่อเข้าใช้บริการห้องรับรอง
 • เมื่อเดินทางกับสายการบินสมาชิกของวันเวิล์ดโปรดสอบถามรายละเอียดของห้องรับรองได้กับเจ้าหน้าที่ของสายการบินดังกล่าวที่สนามบินเมื่อเช็คอิน
 • สำหรับสมาชิกของวันเวิล์ดที่ถือบัตรสถานะอีไลท์ของบัตรรูบี้ ไม่อนุญาตให้ใช้บริการห้องรับรอง
  ในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารหนาแน่น การให้บริการห้องรับรองในบางแห่งอาจจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของพื้นที่
  สามารถเข้าใช้บริการในห้องรับรองได้ในวันเดินทางเมื่อเที่ยวบินถัดไปเป็นเที่ยวบินในกลุ่มพันธมิตรวันเวิลด์
  ในบางกรณีอาจไม่สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองร่วมกันของสนามบิน
  การใช้บริการห้องรับรองวันเวิลด์
oneworld

การขอรับคูปองห้องรับรอง

 • การแลกรับคูปองห้องรับรองก่อนวันเดินทาง
  โปรดร้องขอคูปองห้องรับรองผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชม. (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
  คูปองห้องรับรองจะถูกนำส่งไปยังที่อยู่ที่สมาชิกลงทะเบียนไว้อีกหนึ่งถึงสองสัปดาห์หลังจากทำเรื่องร้องขอ
JMB ไดมอนด์/JGC พรีเมียร์/JMB แซฟไฟร์ JMB คริสตัล
4,000 ไมล์ = 2 คูปองห้องรับรอง
(สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและเที่ยวบินภายในประเทศ)
5,000 ไมล์ = 5 คูปองห้องรับรอง
(สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ)


 • < ร้องขอออนไลน์ >
  ไปยังเว็บไซต์ JAL และล็อกอินด้วยหมายเลขสมาชิกสะสมไมล์และหมายเลขพิน เลือกร้องขอคูปองห้องรับรองบนหน้าจอการร้องขอคูปองห้องรับรอง
 • < บริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชม. (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) >
  0120-747-039 (โทรฟรี)/0570-025-055 (คิดค่าบริการ)
 • < สำหรับสมาชิกในภูมิภาคอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา เอเชีย หมู่เกาะทางแปซิฟิก >
  โปรดทำผ่านทางเว็บไซต์ JAL หรือติดต่อไปยังสำนักงาน JAL ในภูมิภาคของคุณ
 • การแลกไมล์สะสมสำหรับคูปองห้องรับรองที่สนามบิน
  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในห้องรับรองที่สนามบินเมื่อใช้บริการห้องรับรอง "ซากุระ" หรือห้องรับรอง JAL ที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่น (ไม่รวมสนามบินที่โอคะยามะ) และต่างประเทศ
  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ี่เคาน์เตอร์เช็คอินเมื่อใช้ห้องรับรองอื่นที่สนามบินโอคะยามะและสนามบินในต่างประเทศ
 • อายุการใช้งาน
  คูปองนี้สามารถใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนที่เจ็ดจากวันที่ออก

<หมายเหตุเกี่ยวกับคูปองห้องรับรอง>

 • โปรดแสดงคูปองห้องรับรอง 1ใบ ต่อ 1 ท่าน เพื่อเข้าใช้บริการในแต่ละครั้ง
 • เมื่อทำการหักไมล์สะสมแล้ว จะไม่สามารถทำการคืนไมล์สะสมเข้าสู่บัญชี JMB ได้ และไม่สามารถเปลี่ยนคูปองห้องรับรองไปเป็นรางวัลประเภทอื่นได้
  โดยไม่คำนึงว่ารางวัลนั้นยังไม่ได้ทำการนำส่งหรือรางวัลนั้นยังไม่ได้ถูกใช้
 • การใช้ไมล์สะสมสำหรับคูปองห้องรับรอง คุณจะต้องมีหมายเลขสมาชิกสะสมไมล์และหมายเลขพิน หากคุณลืมหมายเลขพินของคุณ คลิกที่นี่
  หากคุณทำการขอรับหมายเลขพินทางไปรษณีย์ ประมาณ 1 สัปดาห์หมายเลขพินจะถูกจัดส่งไป
 • การขอหมายเลขพิน (สำหรับ สมาชิก JMB ภูมิภาคอเมริกายุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกาเอเชีย หมู่เกาะทางแปซิฟิก)
 • การใช้บริการห้องรับรองแต่ละครั้งจะอนุญาตให้เข้าได้สูงสุด 4 ท่าน (รวมสมาชิกด้วย) ซึ่งสมาชิกจะต้องเข้าใช้บริการพร้อมกันกับผู้ติดตามด้วย
 • ผู้ติดตามต้องมีกำหนดการเดินทางวันเดียวกันกับสมาชิก และเดินทางบนเที่ยวบิน JAL กรุ๊ป
 • ไม่อนุญาตให้ใช้บริการห้องรับรองเหล่านี้ด้วยคูปองห้องรับรองที่เกิดจากการหักไมล์สะสม
  ・ห้องรับรองเฟิร์สคลาส
  ・ห้องรับรองไดมอนด์ พรีเมียร์
  ・ห้องรับรองขาเข้า (สนามบินฮาเนดะภายในประเทศอาคาร 1)
  ・ห้องรับรองสนามบินระหว่างประเทศที่ปารีส
  ・ห้องรับรองสนามบินระหว่างประเทศที่เซี่ยงไฮ้ (หงเฉียว)
 • ไม่อนุญาตให้ขาย แลก หรือเปลี่ยนคูปองห้องรับรอง และการพยายามที่จะกระทำการดังกล่าวจะส่งผลให้คูปองห้องรับรองดังกล่าวเป็นโมฆะและจะไม่มีการคืนไมล์สะสมให้สมาชิกจากการยกเลิกดังกล่าว
 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการห้องรับรอง โปรดดูที่การบริการห้องรับรองภายในประเทศ หรือ การบริการห้องรับรองระหว่างประเทศ

เส้นทางและอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ใช้บริการห้องรับรองของสนามบินเมื่อเดินทางกับ JAL กรุ๊ป

 

ห้องรับรองสนามบินระหว่างประเทศ

ห้องรับรองสนามบินในประเทศ

เส้นทางการบินที่มีสิทธิ์

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

เที่ยวบินภายในประเทศ JAL , JTA/JAC/RAC

อัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์

อัตราค่าโดยสารทุกประเภท

อัตราค่าโดยสารทุกประเภท

 • สมาชิกและผู้ร่วมเดินทางหนึ่งท่านจะไม่สามารถใช้บริการห้องรับรองได้เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินดังต่อไปนี้
  · เที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการบินโดย JAL และใช้ชื่อสายการบินอื่นๆ ที่ไม่ใช่สายการบินสมาชิกของวันเวิลด์
  · เที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการบินโดยสารการบินอื่นๆที่ไม่ใช่สายการบินสมาชิกของวันเวิลด์และใช้หมายเลข
  เที่ยวบินของ JAL (อาจมีข้อยกเว้น)
  · เที่ยวบินที่นอกเหนือจากสายการบินสมาชิกของวันเวิลด์
  อาจมีข้อจำกัดบางประการสำหรับการเดินทางบนเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการบินโดยสายการบินอื่น โปรด คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
 • เนื่องจากการมีสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบินไม่เพียงพอ ห้องรับรองของสนามบินอาจมีจำนวนไม่เพียงพอกับผู้โดยสารทุกท่าน ห้องรับรองอาจไม่เปิดให้บริการเมื่อเที่ยวบินของคุณเดินทางมาถึง
 • ห้องรับรองเปิดให้บริการตามเวลาการออกเดินทาง

ข้อห้ามสำหรับห้องรับรองสนามบิน

 • โปรดแสดงบัตรสมาชิก "โปรแกรม FLY ON" และบอร์ดดิ้งพาสเมื่อใช้บริการห้องรับรอง
  (ผู้เดินทางที่ใช้บริการเช็คอิน JAL IC จะต้องแสดงใบรับของผู้โดยสารที่มีชื่อผู้โดยสาร และหมายเลขเที่ยวบินปรากฎอยู่)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินสำหรับผู้ติดตาม โปรดดูที่นี่ เที่ยวบินภายในประเทศ , เที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • การเข้าใช้บริการห้องรับรองของผู้ติดตามจำกัดสูงสุด 3 ท่านต่อผู้ถือบัตร (รวมทั้งหมด 4 ท่าน ต่อการใช้ 2 คูปองห้องรับรอง) ผู้ถือบัตรจะต้องร่วมเดินทางด้วยในขณะเข้าห้องรับรอง
 • ผู้ติดตามต้องมีกำหนดการเดินทางวันเดียวกันกับสมาชิก และเดินทางบนเที่ยวบิน JAL กรุ๊ป
 • เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (บนเที่ยวบินภายในประเทศ) หรือ 2 ปีขึ้นไป (บนเที่ยวบินระหว่างประเทศ) จะนับเป็นผู้ติดตามหนึ่งคน สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่ระบุไว้สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินได้โดยไม่ต้องใช้บัตรสมาชิกแยกหรือคูปองห้องรับรองเพิ่ม
  เด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์จะไม่นับรวมอยู่ในจำนวนผู้ติดตามที่จำกัดไว้ 3 ท่านต่อหนึ่งผู้ถือบัตร
 • ที่สนามบินบางแห่ง ผู้เดินทางอาจจะแจ้งความจำนงในการใช้บริการห้องรับรองที่เคาน์เตอร์เช็คอินก่อนการเข้าใช้บริการในห้องรับรอง

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top