สำหรับผู้ที่เดินทางกับเราบ่อยๆ – คะแนน FLY ON

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม JMB Fly On

คะแนน FLYON – สะสมคะแนน Fly ON เพื่อเป็นสมาชิกชั้นเยี่ยม
 • JMB ไดมอนด์
 • JGC พรีเมียร์
 • JMB แซฟไฟร์
 • JMB คริสตัล

วิธีการสะสม “คะแนน FLY ON”

สำหรับทุกเที่ยวบินที่สะสมไมล์ได้ คุณจะได้รับคะแนน FLY ON โดยอัตโนมัติ การได้รับบริการพิเศษสำหรับสมาชิกแต่ละระดับ
(คริสตัล แซฟไฟร์ JGC พรีเมียร์ หรือ ไดมอนด์) ขึ้นอยู่กับจำนวนคะแนนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปฏิทิน

แคมเปญคะแนนโบนัส

 • *1 เพื่อบรรลุผลในสถานะ FLYON คุณจำเป็นที่จะต้องเดินทางโดยเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป หรือสายการบินในกลุ่มวันเวิลด์ในอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม JMB และต้องเก็บสะสมไว้ในบัญชี JMB ของคุณ
 • *2 สมาชิก JAL โกลเบิล คลับเท่านั้นที่มิสิทธิ์ใช้บริการ JGC พรีเมียร์
 • คะแนน FLY ON จะแตกต่างกับไมล์สะสมจากเที่ยวบิน โดยไมล์สะสมนั้นจะใช้ในการแลกรับรางวัลต่างๆ ของ JMB เช่นรางวัลบัตรโดยสารและรางวัล
  การเลื่อนชั้นที่นั่ง
 • ไมล์สะสมจากการซื้อของ ไมล์สะสมจากโรงแรม และไมล์สะสมจากแคมเปญส่งเสริมการขายหรือการเดินทางกับสายการบินพันธมิตรจะไม่คำนวณเป็นคะแนน FLY ON
 • เที่ยวบินของริวกิวแอร์คอมมิวเตอร์ (RAC) เส้นทางระหว่าง นาฮา = คุเมจิม่า/มิยาโกะ/โยนากุนิ อิชิเกกิ = มิยาโกะ/โยนากูนิ มีสิทธิ์ได้รับคะแนน FLY ON
 • คุณจะสามารถใช้บริการระดับสูงสุดที่ได้รับในปีปฏิทินก่อนหน้าเพียงระดับเดียวเท่านั้น และไม่สามารถใช้บริการซ้ำได้
 • การคำนวณเที่ยวบินจะคำนวณจากจำนวนเที่ยวบินที่ชำระค่าโดยสารในอัตราที่มีสิทธิได้รับคะแนน FLY ON

[ส่วนขยาย]
แคมเปญคะแนนโบนัส(โปรแกรม FLY ON!)

[ระยะเวลาแคมเปญ] จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (วันที่บิน)
การมอบรางวัลคะแนนโบนัสสำหรับ "โปรแกรม FLY ON" คำนวณจากค่าโดยสารที่ชำระสำหรับการเดินทางในแต่ละเที่ยวบิน

วิธีการคำนวณแบบใหม่

คะแนน FLY ON = ไมล์สะสมของเที่ยวบิน x อัตราคำนวณคะแนน FLY ON + คะแนนโบนัส
[ไมล์สะสมจากเที่ยวบิน]
· ไมล์สะสมจากเที่ยวบินจะคำนวณจากไมล์สะสมของเส้นทางบินตามอัตราการคำนวณของเที่ยวบินและอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินแต่ละเที่ยว
[อัตราการคำนวณคะแนน "FLY ON"]
· เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 2 x คะแนน FLY ON
· เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 x คะแนน FLY ON
* เที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป จาก/ถึง ญี่ปุ่น และฮ่องกงหรือจีน 1.5 x คะแนน FLY ON
[คะแนนโบนัส]
คะแนนโบนัส "โปรแกรม FLY ON" จะมอบให้ตามรูปแบบต่อไปนี้ :
 
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป: อัตราค่าโดยสารราคาปกติ, อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก, อัตราค่าโดยสารสำหรับการเดินทางแบบไป-กลับ, อัตราค่าโดยสารประเภทอื่นๆ เช่น JAL Business KIPPU, Discount for the Disabled, Care Giver's Saver, Tokubin 1, Tokubin 3, Tokubin 5, Tokubin 7, Remote Island Round-trip, RAC Round-Trip Fare ฯลฯ 400 คะแนน
Special Transit, Transit Fare 7
* รวมถึงอัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก/Discount for the Disabled for special transit fare
200 คะแนน
อัตราค่าโดยสารราคาพิเศษต่างๆ ดังนี้ Sakitoku, Super Sakitoku, Senior Citizen Stand-by, JMB Companion, Sky Mate Stand-by, Tokubin 21, Transit Fare 28, รางวัลบัตรโดยสาร JMB, อัตราค่าโดยสารรวมในค่าทัวร์, อัตราค่าโดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ 0 คะแนน
เที่ยวบินระหว่าง
ประเทศ JAL
อัตราค่าโดยสารที่มีรหัส 「F」「A」「J」「C」「D」「X」「I」「W」「E」「Y」「B」「H」「K」「M」「L」「V」「S」 ระบุในช่อง "ชั้นโดยสาร" บนบัตรโดยสาร
(อัตราค่าโดยสารชั้นหนึ่ง, อัตราค่าโดยสารชั้นธุรกิจ, อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดราคาเต็ม, อัตราค่าโดยสารประเภท IATA PEX Fares, อัตราค่าโดยสารประเภท JAL Economy Saver Fares, อัตราค่าโดยสารประเภท Dynamic Saver Fares เป็นต้น)
400 คะแนน
Weekend Stay Fares, อัตราค่าโดยสารรวมในค่าทัวร์ ฯลฯ 0 คะแนน
※ อัตราค่าโดยสารบางประเภทอาจจะไม่ได้รวมอยู่ในระบบการคำนวณคะแนนแบบใหม่
 

ระยะเวลาที่มีสิทธิ์สมัครสมาชิก “โปรแกรม FLY ON”

สมาชิกภาพจะมีอายุถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีที่สองจากปีที่ได้รับการรับรองเป็น สมาชิก
ผลประโยชน์จาก "โปรแกรม FLY ON" จะมีสองช่วง ช่วงแรกจะเริ่มหลังจากเข้าเป็นสมาชิกแล้วสองเดือนและช่วงที่สองจะเริ่มหลังจากเดือนเมษายนของปีถัดไป

บริษัทจะออกบัตรสมาชิกให้แก่สมาชิกภายในสองเดือนหลังจากได้รับการรับรองเป็นสมาชิก บัตรดังกล่าวจะช่วยให้คุณได้รับ
สิทธิพิเศษต่างๆ และจะมีอายุจนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีที่สองจากปีที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
บัตรสมาชิกในระดับสูงสุดที่ได้ทำการสะสมคะแนนในปีที่แล้ว จะออกบัตรสมาชิกให้ในเดือนมีนาคม

คูปองทุกประเภทจะส่งให้แก่สมาชิกประมาณวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไปตามระดับสมาชิกที่สะสมคะแนนได้ในระหว่างปีปฏิทิน (มกราคม-ธันวาคม) ตามวันที่ได้รับคะแนน Fly On

ระดับสมาชิกจะได้รับบริการต่างๆ ตามระดับคะแนนที่ได้สะสมไว้ในระหว่างปีปฏิทิน โดยจะเริ่มภายในสองเดือนหลังจากที่สมาชิกได้คะแนน FLY ON ในระดับต่างๆ

 • สมาชิก JGC ระดับ JMB CRYSTAL จะสามารถเข้าใช้บริการของเลาน์จที่สนามบินได้เมื่อแสดงบัตรสมาชิก JGC
 • บริการของโปรแกรม FLY ON ไม่สามารถใช้ซ้ำกับบริการของ JAL โกลเบิล คลับได้

การต่ออายุสมาชิกภาพ

เมื่อสมาชิกภาพในระดับปัจจุบันของคุณหมดอายุ JAL จะออกบัตรสมาชิกและคูปองสำหรับสมาชิกให้ใหม่ ระดับของสมาชิกจะคำนวณจากคะแนน (หรือจำนวนเที่ยวบินที่มีสิทธิ์) ที่คุณสะสมได้ในระหว่างปีปฏิทินตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนธันวาคม

การยกระดับสมาชิกภาพ

เมื่อคุณสะสมคะแนน FLY ON หรือจำนวนเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ได้ตามจำนวนของระดับสูงกว่าในระหว่างปีปฏิทิน คุณจะได้รับ "บัตร FLY ON" ภายในสองเดือน บัตรดังกล่าวจะทำให้คุณสามารถขอใช้บริการในระดับที่สูงกว่าได้ บริการนี้จะใช้ได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับในปีปฏิทินเดียวกันเท่านั้น

จำนวนสัมภาระเพิ่มพิเศษที่อนุญาตให้นำติดตัว (ระหว่างประเทศและภายในประเทศญี่ปุ่น)

บริการนี้จะไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์ของ JAL โกลเบิล คลับ และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกระดับสูงที่สุดได้

 • เงื่อนไขบางประการจะถูกนำมาใช้สำหรับสิทธิประโยชน์และบริการต่างๆ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top