JMB ไดมอนด์

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม JMB Fly On

JMB ไดมอนด์ – JMB ไดมอนด์คือสมาชิกภาพขั้นสูงสุดของโปรแกรม JMB FLY ON ที่มอบบริการและสิทธิประโยชน์เพื่อให้คุณสามารถเดินทางได้อย่างเพลิดเพลินที่สุด
 • JMB ไดมอนด์
 • JGC พรีเมียร์
 • JMB แซฟไฟร์
 • JMB คริสตัล

สมาชิก JMB ที่มี 100,000 คะแนน FLY ON หรือมากกว่า (รวม 50,000 คะแนน FLY ON สำหรับเที่ยวบิน JAL กรุ๊ป) หรือมีการเดินทางมากกว่า 120 เที่ยวบิน (รวม 60 เที่ยวบิน JAL กรุ๊ป) และมี 35,000 คะแนน FLY ON หรือมากกว่าบนเที่ยวบิน JAL กรุ๊ป และ/หรือสายการบินพันธมิตรในกลุ่มวันเวิลด์ภายในหนึ่งปีปฏิทิน จะได้ลงทะเบียนสมาชิกเป็น JMB ไดมอนด์

 • ใช้กับเที่ยวบิน JAL กรุ๊ปที่มีอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์รับไมล์สะสม JMB

สมาชิก "JMB ไดมอนด์" ยังสามารถใช้บริการของวันเวิลด์เอเมอรัลด์ได้อีกด้วย

oneworld

บริการสำหรับสถานะวันเวิลด์เอเมอรัลด์
"JMB ไดมอนด์" ไม่สามารถใช้ซ้ำกับบริการอื่นๆ ของ "JAL โกลเบิล คลับ" ได้

* ขอแจ้งให้ทราบว่าบริการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการและสิทธิประโยชน์

 • "JMB ไดมอนด์" ไม่สามารถใช้ซ้ำกับบริการอื่นๆ ของ "JAL โกลเบิล คลับ" ได้
 • ขอแจ้งให้ทราบว่าบริการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ช่วงเวลาการบริการจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
[ตั้งแต่ 2 เดือนหลังจากที่สะสมคะแนนครบ] – สามารถใช้บริการและรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ตั้งแต่ 2 เดือน
หลังจากสะสมคะแนน FLY ON ครบตามจำนวนที่กำหนด 
โดยจะมีอายุถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีที่ 2 หลังจากที่ได้รับ
การรับรองเป็นสมาชิก
[ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนของปีถัดไป] - สามารถใช้บริการและรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายนของปีต่อมาหลังจากสะสมคะแนน FLY ON ครบตามจำนวนที่กำหนด โดยจะมีอายุถึงวันที่ 31 มีนาคม
ของปีที่ 2 หลังจากที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก

การสำรองที่นั่ง

สิทธิในการลงชื่อรอที่นั่งก่อน

ในกรณีที่เที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปที่คุณต้องการเดินทางเต็ม สิทธิ์ในการลงชื่อรอที่นั่งก่อนจะขึ้นอยู่กับประเภทของอัตราค่าโดยสาร
สำหรับในกรณีที่เที่ยวบินสายการบินสมาชิกของวันเวิลด์ที่คุณต้องการเดินทางเต็ม คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการลงชื่อรอที่นั่งก่อนได้ที่ศูนย์การสำรองที่นั่งสายการบินสมาชิกของวันเวิลด์รายนั้นๆ

寰宇一家
ตั้งแต่ 2 เดือนหลังจากที่สะสมคะแนนครบ

รางวัลบัตรโดยสาร JMB ไดมอนด์

สิทธิประโยชน์ที่เป็นเอกสิทธิ์สำหรับสมาชิก JMB ไดมอนด์
ในระหว่างแคมเปญนี้ หากไม่มีที่นั่งว่างสำหรับรางบัตรโดยสาร สมาชิก JMB ไดมอนด์ สามารถใช้ไมล์สะสมจำนวนสองเท่าเพื่อแลกรางวัลบัตรโดยสารสำหรับ เส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศของ JAL กรุ๊ปได้
ระยะเวลาของแคมเปญ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 (การสำรองที่นั่ง การหักไมล์สะสม หลักการขึ้นเครื่องบิน)
※ไม่มีวันที่จำกัดในการเดินทาง

ตั้งแต่ 2 เดือนหลังจากที่สะสมคะแนนครบ

บริการการกำหนดที่นั่งตอนหน้าล่วงหน้าสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

สมาชิกจะได้รับสิทธิ์ในการกำหนดที่นั่งตอนหน้าล่วงหน้าตามหลักสิทธิพิเศษที่ได้รับก่อน เมื่อทำการสำรองที่นั่งเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป ไม่ว่าโดยผ่านทางเว็บไซต์หรือทางโทรศัพท์

 • จะใช้บริการนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้อัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์สำหรับการกำหนดที่นั่งตอนหน้าล่วงหน้า
 • จำนวนของที่นั่งตอนหน้าอาจมีจำนวนจำกัด หรืออาจจะไม่มีให้บริการ โปรดทราบว่าอาจไม่มีการกำหนดที่นั่งตอนหน้าให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบินที่ใช้โดยสาร
ตั้งแต่ 2 เดือนหลังจากที่สะสมคะแนนครบ

บริการสำรองที่นั่งล่วงหน้าบนเส้นทางการบินภายในประเทศญี่ปุ่น

การสำรองที่นั่งล่วงหน้าสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL และรางวัลบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL สามารถทำผ่านทางเว็บไซต์ JAL หรือทางโทรศัพท์

บริการสำรองที่นั่งล่วงหน้าสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL <สำหรับสมาชิกในภูมิภาคญี่ปุ่นเท่านั้น>
สมาชิก JMB ไดมอนด์และ JGC พรีเมียร์ สามารถทำการสำรองที่นั่งสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL กรุ๊ป ได้ก่อนเวลาที่อนุญาตให้สำรองที่นั่งตามปกติ 2 สัปดาห์ การซื้อบัตรโดยสารจะเริ่มตั้งแต่ เวลา 09.30 น. 2 เดือนก่อนวันที่ออกเดินทาง สามารถทำการสำรองที่นั่งโดยผ่านทางเว็บไซต์ JAL/ ทางไซต์โทรศัพท์มือถือ JAL และ ไซต์สมาร์ทโฟนประเภทอื่น

คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมบริการสำรองที่นั่งล่วงหน้าสำหรับรางวัลบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL
สมาชิก JMB ไดมอนด์และ JGC พรีเมียร์ สามารถทำการสำรองที่นั่งสำหรับรางวัลบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL กรุ๊ป ได้ก่อนเวลาที่อนุญาตให้สำรองที่นั่งตามปกติ 2 สัปดาห์
สามารถทำการสำรองที่นั่งโดยผ่านทางเว็บไซต์ JAL/ ทางไซต์โทรศัพท์มือถือ JAL และ PDA

คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ตั้งแต่ 2 เดือนหลังจากที่สะสมคะแนนครบ

ไมล์สะสม

โบนัสเพิ่มไมล์ 125%

สมาชิก JMB ไดมอนด์จะได้รับโบนัสไมล์สะสมเพิ่ม 125% สำหรับเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปแอร์ไลน์ หรือเที่ยวบินของอเมริกันแอร์ไลน์ (*1) เมื่อเดินทางด้วยอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ในระยะเวลาที่มีสิทธิ์
*1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 (วันเดินทาง)

 • ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (วันเดินทาง) เที่ยวบินของสายการบินบริติช แอร์เวย์ จะได้รับสิทธิ์โบนัสเพิ่มไมล์ในอัตรา 100%
 • โบนัสเพิ่มไมล์จะไม่ออกให้ซ้ำกับโบนัสไมล์ของ JAL การ์ด
ตั้งแต่ 2 เดือนหลังจากที่สะสมคะแนนครบ

สิทธิ์การยกเลิกวันหมดอายุไมล์สะสมระหว่างที่เป็นสมาชิก JMB ไดมอนด์

โดยทั่วๆ ไป ไมล์สะสมจะมีอายุจนถึงสิ้นเดือนที่ 36 หลังจากวันเดินทาง (วันที่ดำเนินการ) วันหมดอายุของไมล์สะสมจะถูกยกเลิกในช่วงเวลาที่เป็นสมาชิก JMB ไดมอนด์ (ซึ่งหมายความว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไมล์สะสมจะไม่หมดอายุ)

 • เมื่อสถานะการบริการของคุณเปลี่ยนจาก JMB ไดมอนด์เป็นสถานะอื่นๆ ไมล์สะสมทั้งหมดในบัญชีของคุณในขณะนั้นจะมีอายุจนถึงสิ้นเดือนที่ 36 นับจากวันที่มีการเปลี่ยนสถานะการบริการ
ตั้งแต่ 2 เดือนหลังจากที่สะสมคะแนนครบ

สิทธิ์การใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้ที่นี่สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบินได้เมื่อเดินทางกับเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปในเวลาเดินทาง

สิทธิ์ในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษเมื่อแสดงบัตรไดมอนด์

สิทธิ์การใช้บริการห้องรับรองพิเศษสำหรับสมาชิกและผู้ร่วมเดินทางหนึ่งท่านโดยการแสดงบัตร "ไดมอนด์"
ห้องรับรองพิเศษเฟิร์สคลาส JAL มีให้บริการที่สนามนาริตะ สนามบินฮาเนดะอาคารระหว่างประเทศ สนามบินนิวยอร์ก และสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

※ อาจมีข้อจำกัดบางอย่างเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินที่มีรหัสร่วมบางเที่ยวบินซึ่งดำเนินการโดยสายการบินอื่นๆ นอกเหนือจากสายการบิน JAL โปรด
คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

ตั้งแต่ 2 เดือนหลังจากที่สะสมคะแนนครบ

สิทธิ์ในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษไดมอนด์/พรีเมียร์ที่สนามบินฮาเนดะ

สำหรับสมาชิกและผู้ร่วมเดินทางหนึ่งท่านสามารถเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษไดมอนด์/พรีเมียร์ระดับสูงที่สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว) ได้โดยแสดงบัตรไดมอนด์เมื่อเดินทางด้วยเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นในเวลาเดินทาง

ตั้งแต่ 2 เดือนหลังจากที่สะสมคะแนนครบ

การใช้บริการห้องรับรองพิเศษด้วยคูปองห้องรับรองพิเศษ (การหักไมล์สะสม)

สมาชิกสามารถพาผู้ติดตามท่านที่สามและท่านที่สี่เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบินได้โดยการใช้คูปองห้องรับรองพิเศษที่ออกให้โดยทำการแลกเปลี่ยนไมล์สะสม JMB แต่จะต้องทำการร้องขอและรับคูปองห้องรับรองพิเศษที่สนามบินก่อนการเดินทาง
(ไม่สามารถเข้าใช้บริการภายในห้องรับรองพิเศษเฟิร์สคลาส JAL และห้องรับรองพิเศษไดมอนด์/พรีเมียร์ และห้องรับรองพิเศษในปารีส เซี่ยงไฮ้ <หงเฉียว>)

 • อาจมีข้อจำกัดบางอย่างเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินที่มีรหัสร่วมบางเที่ยวบินซึ่งดำเนินการโดยสายการบินอื่นๆ นอกเหนือจากสายการบิน JAL โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด
 • อนุญาตให้เข้าใช้บริการภายในห้องรับรองพิเศษสูงสุดไม่เกิน 4 ท่าน (รวมทั้งสมาชิกและผู้ร่วมเดินทาง) สำหรับการเข้าใช้บริการหนึ่งครั้ง (ไม่รวมถึงห้องรับรองพิเศษเฟิร์สคลาส และห้องรับรองพิเศษไดมอนด์/พรีเมียร์)
 • โปรดแสดงคูปองห้องรับรองพิเศษ 1 ใบต่อผู้ใช้บริการหนึ่งท่านสำหรับการเข้าใช้บริการในแต่ละครั้ง
 • โปรดทราบว่าอาจไม่มีบริการดังกล่าวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราค่าโดยสาร เส้นทางการบิน และเที่ยวบิน
ตั้งแต่ 2 เดือนหลังจากที่สะสมคะแนนครบ

สิทธิ์การใช้บริการห้องรับรองพิเศษของสายการบินสมาชิกวันเวิลด์

กรณีที่คุณเดินทางกับสายการบินในกลุ่มวันเวิลด์ คุณจะสามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษของวันเวิลด์ซึ่งตั้งอยู่ในสนามบินประมาณ 550 แห่ง
ทั่วโลก โดยสมาชิกและผู้ร่วมเดินทางหนึ่งท่านสามารถใช้บริการดังกล่าวได้

oneworld
 • กรุณาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการห้องรับรองพิเศษเมื่อเดินทางกับสายการบินในกลุ่มวันเวิลด์ได้กับพนักงานของสายการบินดังกล่าวเมื่อทำการเช็คอิน
 • ไม่อนุญาตให้ใช้บริการห้องรับรองพิเศษโดยใช้คูปองในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้
 • อาจมีการจำกัดการเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษในช่วงการใช้สูงสุด เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด
  คุณสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษในวันเดินทางได้ ก็ต่อเมื่อคุณเดินทางกับเที่ยวบินถัดไปกับสายการบินที่เป็นสมาชิกในกลุ่มวันเวิลด์
  ไม่ใช้เงื่อนไขนี้กับการเข้าใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกที่มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ
  ห้องรับรองพิเศษวันเวิลด์

การบริการเมื่อเช็คอิน

การบริการทุกอย่างดังที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้มีให้บริการในกรณีที่เดินทางกับเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปแอร์ไลน์ โดยการแสดงบัตรไดมอนด์ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

สิทธิ์ในการขอเช็คอินก่อน

เที่ยวบินระหว่างประเทศ: เคาน์เตอร์เฟิร์สคลาส*

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น: เคาน์เตอร์เฟิร์สคลาส* เคาน์เตอร์เช็คอิน JGC

ในกรณีที่เดินทางกับสายการบินในกลุ่มวันเวิลด์ คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการเช็คอินก่อนได้โดยการแจ้งสถานะสมาชิกวันเวิลด์

oneworld
 • * เคาน์เตอร์เช็คอินชั้นธุรกิจหรือเคาน์เตอร์เช็คอิน JGC มีให้บริการเฉพาะสนามบินที่ไม่มีเคาน์เตอร์เฟิร์สคลาส
 • อาจมีข้อจำกัดบางอย่างเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินที่มีรหัสร่วมบางเที่ยวบินซึ่งดำเนินการโดยสายการบินอื่นๆ นอกเหนือจากสายการบิน JAL โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด
 • สิทธิ์ในการขอเช็คอินก่อนเป็นบริการสำหรับสมาชิกเท่านั้น
 • อาจจะไม่มีบริการดังกล่าวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน เส้นทางการบิน สนามบิน และอัตราค่าโดยสาร
ตั้งแต่ 2 เดือนหลังจากที่สะสมคะแนนครบ

สิทธิ์ในการขอรับสัมภาระก่อน

สมาชิก JMB ไดมอนด์ ที่เดินทางโดยเที่ยวบิน JAL กรุ๊ป สามารถได้รับสัมภาระก่อนผู้โดยสารท่านอื่น

 • อาจมีข้อจำกัดบางอย่างเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินที่มีรหัสร่วมบางเที่ยวบินซึ่งดำเนินการโดยสายการบินอื่นๆ นอกเหนือจากสายการบิน JAL โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด
 • สิทธิ์ในการขอรับสัมภาระก่อนเป็นบริการสำหรับสมาชิกเท่านั้น
 • ไม่มีบริการสิทธิ์ในการขอรับสัมภาระก่อนหากมีการตรวจสอบสัมภาระโดยผ่านทาง/จากเที่ยวบินซึ่งดำเนินการโดยสายการบินอื่นๆ
ตั้งแต่ 2 เดือนหลังจากที่สะสมคะแนนครบ

สัมภาระที่สามารถนำติดตัวได้เพิ่มพิเศษ

นอกจากสัมภาระที่สามารถนำติดตัวไปได้ตามปกติแล้ว สมาชิก JMB ไดมอนด์ที่เดินทางโดยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย JAL กรุ๊ป ได้รับสิทธิ์พิเศษเกี่ยวกับสัมภาระที่นำติดตัวเพิ่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
●เที่ยวบินภายในประเทศ: สูงสุด 20 กิโลกรัม
●เที่ยวบินระหว่างประเทศ : เพิ่มพิเศษได้อีก 1 ชิ้น (น้ำหนักสูงสุดถึง 32 กิโลกรัมต่อหนึ่งชิ้น)
●สมาชิกวันเวิลด์เอเมอรัลด์ : สัมภาระปกติ + 1 สัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง หรือ สัมภาระปกติ + น้ำหนัก 20 กิโลกรัม

ตั้งแต่ 2 เดือนหลังจากที่สะสมคะแนนครบ
 • อาจมีข้อจำกัดบางอย่างเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินที่มีรหัสร่วมบางเที่ยวบินซึ่งดำเนินการบินโดยสายการบินอื่นๆ นอกเหนือจากสายการบิน JAL โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
 • น้ำหนักมาตรฐานของสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องต่อหนึ่งชิ้นคือ 32 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า ถึงแม้ว่าจะเดินทางบนชั้นประหยัดพรีเมี่ยมหรือชั้นประหยัด
 • สัมภาระที่นำติดตัวได้เพิ่มพิเศษเป็นบริการสำหรับสมาชิกเท่านั้น
 • ไม่มีบริการสัมภาระที่สามารถนำติดตัวได้เป็นพิเศษ หากมีการตรวจสอบสัมภาระโดยผ่านทาง/จากเที่ยวบินซึ่งดำเนินการโดยสายการบินอื่น
 • สำหรับการเดินทางทั่วโลกด้วยสายการบินบริติช แอร์เวย์ หรือเดินทางมาจากสนามบินฮีทโธรว์ในลอนดอนด้วยสายการบินไอเบอเรีย จะเริ่มให้บริการสัมภาระเพิ่มพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556

สิทธิ์ในการขึ้นเครื่องบินก่อน

สมาชิกจะได้รับสิทธิ์ในการขึ้นเครื่องก่อนสำหรับเที่ยวบินของ JAL และเที่ยวบินของสายการบินในกลุ่มวันเวิลด์ เมื่อแสดงบัตรไดมอนด์พร้อมบอร์ดดิ้งพาส

oneworld
 • * สิทธิ์การขึ้นเครื่องบินก่อนเป็นบริการสำหรับสมาชิกเท่านั้น
 • ในบางเที่ยวบินและสนามบินบางแห่งอาจจะไม่มีบริการดังกล่าว
ตั้งแต่ 2 เดือนหลังจากที่สะสมคะแนนครบ

สิทธิ์ในการเดินทางแทนผู้ที่สละสิทธิ์ที่สนามบินภายในประเทศญี่ปุ่นและระหว่างประเทศ

สิทธิ์ในการลงชื่อรอที่นั่งเมื่อมีผู้สละสิทธิ์บนเที่ยวบิน JAL กรุ๊ปหรือสายการบินในกลุ่มวันเวิลด์ คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการเดินทางแทนผู้สละสิทธิ์ได้ก่อนโดยแสดงบัตรไดมอนด์ในวันเดินทางที่สนามบิน

oneworld
 • สำหรับเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่น สามารถรับเบอร์สแตนด์บายที่นั่งในชั้นหนึ่ง ชั้น J และที่นั่งชั้นธรรมดา
 • อาจจะไม่มีบริการดังกล่าวในสนามบินบางแห่งหรือบางเที่ยวบิน และอาจจะไม่มีบริการในกรณีที่สภาพอากาศเลวร้ายเช่น พายุหรือหิมะตกหนัก
ตั้งแต่ 2 เดือนหลังจากที่สะสมคะแนนครบ

ประตูผ่านขึ้นเครื่องพิเศษ

เมื่อสมาชิกและผู้ร่วมเดินทางหนึ่งท่านที่เดินทางบนเที่ยวบินภายในประเทศ JAL กรุ๊ป ที่ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ อิตามิ ซัปโปโร และฟุกุโอกะ สามารถใช้บริการ "ประตูผ่านขึ้นเครื่องพิเศษ" ได้โดยแสดงบัตรสมาชิกไดมอนด์

 • สมาชิก JGC และผู้ร่วมเดินทางหนึ่งท่านสามารถใช้บริการ " ทางเข้า JAL โกลเบิล คลับ" เมื่อท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ JAL ที่เดินทางออกจากอาคารภายในประเทศ 1 ของสนามบินฮาเนดะ อาคาร 1 สนามบินอิตามิ สนามบินฟุกุโอกะ และสนามบินชิโตเสะแห่งใหม่
ตั้งแต่ 2 เดือนหลังจากที่สะสมคะแนนครบ

ช่องทางด่วนพิเศษของ JAL

เมื่อสมาชิกและผู้ร่วมเดินทางหนึ่งท่านเดินทางกับเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปแอร์ไลน์ที่ออกเดินทางจากอาคาร 2 ของสนามบินนาริตะ สมาชิกและผู้ร่วมเดินทางจะสามารถใช้บริการ "ช่องทางด่วนพิเศษของ JAL" ได้โดยแสดงบัตรไดมอนด์และบอร์ดดิ้งพาส

oneworld
 • เมื่อสมาชิกเดินทางด้วยเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการบินโดยสายการบินพันธมิตรและมีหมายเลขเที่ยวบินขึ้นต้นด้วย JAL โดยออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ อาคาร 2 สามารถใช้บริการนี้ได้ อย่างไรก็ตามสมาชิกจะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกเดินทางด้วยเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการบินโดย JAL แต่มีหมายเลขเที่ยวบินขึ้นด้วยสายการบินพันธมิตร

สนามบินในต่างประเทศดังต่อไปนี้จะมีให้บริการ "ช่องทางด่วนพิเศษ" สำหรับสมาชิก

 • มีให้บริการที่สนามบินอัมมาน สนามบินเบอร์ลิน สนามบินบอสตัน เจเนอรัล เอ็ดเวิร์ด ลอเรนซ์ โลแกน สนามบินบริสเบน สนามบินชิคาโก้ โอแฮร์
  สนามบินดัลลาส-ฟอร์ตเวิร์ธ สนามบินเฮลชิงกิ สนามบินลอส แองเจลลิส สนามบินมาดริด บาราคัส สนามบินเมลเบิร์น สนามบินไมอามี่ สนามบินมอสโคว์ โดโมเดโดโว นิวยอร์ก (สนามบินจอห์น เอฟ เคเนดี้ ลากวาร์เดีย) สนามบินซาน ฟรานซิสโก สนามบินสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา สนามบินซิดนีย์ คิงส์ฟอร์ดสมิธ สนามบินที่มีสิทธิ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูใน เว็บไซต์วันเวิลด์ สำหรับรายละเอียด
ตั้งแต่ 2 เดือนหลังจากที่สะสมคะแนนครบ

การอัพเกรด

การใช้ไมล์สะสมสำหรับการเลื่อนชั่นที่นั่งไปยังชั้น J บนเที่ยวบินภายในประเทศ

สมาชิกสามารถใช้ไมล์สะสมสำหรับคูปองชั้น J บนเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบิน JAL กรุ๊ป คูปองดังกล่าวใช้ได้สำหรับสมาชิก คู่สมรสหรือญาติของสมาชิกลำดับชั้นที่หนึ่งหรือสองเท่านั้น
●4,000 ไมล์ = คูปองชั้น J 6 ใบ

 • ไม่มีบริการสำหรับสมาชิก JMB ที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น
 • ต้องขอรับคูปองก่อนล่วงหน้าไม่ว่าโดยผ่านทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์โทรฟรี Matteru-kun กรุณารอ 1-2 สัปดาห์สำหรับการจัดส่งคูปองไปให้
 • อัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์และเงื่อนไขอื่นๆ สามารถใช้ได้กับบริการนี้
ตั้งแต่ 2 เดือนหลังจากที่สะสมคะแนนครบ
แคมเปญ
 • การเลื่อนชั้นที่นั่งไปยังชั้น J บนเส้นทางภายในประเทศ JAL ด้วยคูปองอิเล็กทรอนิกส์ชั้น J
  สมาชิกที่มีสถานะ JMB FLY ON ของปีงบประมาณ 2556 หรือสมาชิกที่กำลังจะเปลี่ยนสถานะ JMB FLY ON ในต้นปีงบประมาณ 2557 จะได้รับคูปองอิเล็กทรอนิกส์ชั้น J จำนวน 6 ใบ ซึ่งคูปองจะมีอายุจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 (วันเดินทาง) สำหรับการเลื่อนชั้นที่นั่งไปยังชั้น J บนเส้นทางภายในประเทศ JAL
 • การเลื่อนชั้นที่นั่งไปยังชั้นเฟิร์สคลาสบนเส้นทางภายในประเทศ JAL ด้วยคูปองอัพเกรดเฟิร์สคลาส JAL
  สมาชิกไดมอนด์ และ JGC พรีเมียร์ในปีงบประมาณ 2556 หรือสมาชิกที่กำลังจะเปลี่ยนสถานะเป็นไดมอนด์ และ JGC พรีเมียร์ในปีงบประมาณ 2557 จะได้รับคูปองอัพเกรดเฟิร์สคลาสจำนวน 2 ใบ ซึ่งสามารถใช้คูปองได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 (วันเดินทาง) สำหรับการเลื่อนชั้นที่นั่งไปยังชั้นเฟิร์สคลาสบนเส้นทางการบินภายในประเทศ

เวลาแห่งความสะดวกสบาย

การเลือกบริการ 2556From April 1 of Next Year

คุณจะสามารถเลือกคอร์สที่มีประโยชน์ที่คุณต้องการเป็นพิเศษได้จากหกคอร์สต่อไปนี้

กรณีที่ไม่ทำการเลือก สมาชิกในภูมิภาคญี่ปุ่นจะได้รับคอร์สคะแนน eJAL และสำหรับสมาชิกในภูมิภาคในต่างประเทศจะได้รับคอร์สคูปอง JAL

●[การเลือก JAL] คอร์สคะแนน e JAL

คะแนน e JAL 40,000 คะแนน
คูปองอิเล็กทรอนิกส์ชั้น J 20 ส่วน

สมาชิกในภูมิภาคต่างประเทศไม่สามารถเลือกคอร์สข้างต้นนี้ได้

●คอร์สสถานะคู่ครอง (คู่สมรส)

สถานะคู่ครอง (คู่สมรส) 1 ท่าน
คูปองอัพเกรดชั้นเฟิร์สคลาสบนเส้นทางภายในประเทศ JAL 2

●คอร์สพรีเมี่ยมเส้นทางการบินภายในประเทศของ JAL

คูปองอิเล็กทรอนิกส์ชั้น J 100 ส่วน

●คอร์สที่พักโรงแรม/เรียวกัง

คูปองที่พักโรงแรม/เรียวกัง 2

●คอร์สคูปอง JAL

คูปอง JAL (มูลค่า 2,000 เยน ต่อคูปอง) 20
บริการส่งดอกไม้เป็นของกำนัล *1 11
คูปองห้องรับรองพิเศษ 3
คูปองอัพเกรดชั้นเฟิร์สคลาสบนเส้นทางภายในประเทศ JAL 2

●คอร์สการเลือกของกำนัล

คอร์สการเลือกของกำนัล 1 ชิ้นจากคอร์ส A หรือ
2 ชิ้นจากคอร์ส B

*1 สำหรับสมาชิก JMB ที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น

การบริการดังรายการข้างต้นได้จัดไว้ให้บริการสำหรับปีบริการ 2556 เท่านั้นซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 และจะสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
ขอแจ้งให้ทราบว่าบริการที่เสนอไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากหนึ่งปีบริการไปเป็นแบบอื่น

สมาชิกภาพเซนจูรี่คลับ 21From 2Months After

สมาชิกสามารถใช้บริการเซนจูรี่คลับ 21 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงแรมอิมพิเรียล โรงแรมนิกโก้ กินซ่า และโรงแรมนิว ทาคานาวะ ปริ๊นซ์ * (ไม่รวมค่าอาหาร เครื่องดื่ม และภาษี) บริการนี้สงวนไว้สำหรับสมาชิก JGC เท่านั้น
* เซนจูรี่คลับ 21 ที่ตั้งอยู่ในโรงแรมนิว ทาคานาวะ ปริ๊นซ์ จะสิ้นสุดการให้บริการในวันที่ 30 มิถุนายน 2554

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top